Quizzes by DobregoDnia

A list of all the public JetPunk quizzes released by user DobregoDnia.
Summary
# of Quizzes 5
# Subscribers 0
Times taken 523
Quizmaker Rank # 12,968
Filter
Random
TakenUpdatedQuiz
2782022-03-14Rozwinięcie dziesiętne liczby Pi
1462022-03-14Gleby na świecie
672022-03-14Gleby w Polsce
262022-03-17Formacje roślinne na świecie
62022-03-20Formy fluwioglacjalne