Statystyki dla Władcy Polski

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 23 razy
  • Średni wynik to 31 z 49

Statystyki odpowiedzi

WładcaLata panowania% Poprawnych
1-szy KRÓL (od 1025) Bolesław I Chrobry992–1025
87%
Mieszko I960–992
80%
2-gi KRÓL (od 1025) Mieszko II Lambert1025–1031
73%
Bezprym1031–1032
73%
7-my KRÓL (od 1333) Kazimierz III Wielki1333–1370
73%
Kazimierz I Odnowiciel1034–1058
67%
3-ci KRÓL (od 1076) Bolesław II Szczodry1058–1079
67%
Zbigniew1102-1107
67%
Bolesław III Krzywousty1107–1138
67%
Władysław II Wygnaniec1138–1146
67%
Bolesław IV Kędzierzawy1146–1173
67%
Mieszko III Stary1173–1177
67%
Kazimierz II Sprawiedliwy1177–1191
67%
Mieszko III Stary (2 raz)1191
67%
11-ty KRÓL (od 1434) Władysław III Warneńczyk1434–1444
67%
Mieszko II Lambert (2 raz)1032–1034
60%
Władysław I Herman1079–1102
60%
Kazimierz II Sprawiedliwy (2 raz)1191–1194
60%
Leszek I Biały1194–1198
60%
Mieszko III Stary (3 raz)1198–1199
60%
Leszek I Biały (2 raz)1199
60%
Mieszko III Stary (4 raz)1199–1202
60%
Władysław III Laskonogi1202–1206
60%
Leszek I Biały (3 raz)1206-1210
60%
Mieszko IV Plątonogi1210–1211
60%
Władysław III Laskonogi (2 raz)1228–1229
60%
Konrad I mazowiecki1229–1232
60%
Henryk I Brodaty1232–1238
60%
Henryk II Pobożny1238–1241
60%
Bolesław II Rogatka1241
60%
Konrad I Mazowiecki (2 raz)1241–1243
60%
Bolesław V Wstydliwy1243–1279
60%
Leszek II Czarny1279–1288
60%
Bolesław II mazowiecki1288
60%
Henryk IV Prawy1288–1289
60%
Bolesław II mazowiecki (2 raz)1289
60%
Władysław I Łokietek1289
60%
Henryk IV Prawy (2 raz)1289–1290
60%
Przemysł II (Jako Książe Krakowski)1290–1291
60%
5-ty KRÓL (od 1300) Wacław II1291–1305
60%
[NIEKORONOWANY] Wacław III1305–1306
60%
8-my KRÓL (od 1370) Ludwik I Węgierski1370–1382
60%
9-ty KRÓL (od 1384) Jadwiga I Andegaweńska1384–1399
60%
10-ty KRÓL (od 1386) Władysław II Jagiełło1386–1434
60%
12-ty KRÓL (od 1447) (Kazimierz IV Jagiellończyk1447–1492
60%
Leszek I Biały (4 raz)1211–1227
53%
4-ty KRÓL (od 1295) Przemysł II (2 raz [ Jako KRÓL] )1295–1296
53%
6-ty KRÓL (od 1320) Władysław I Łokietek1306–1333
53%
Dobraez
47%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu