Statystyki dla Władcy Polski

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 24 razy
  • Średni wynik to 29 z 49

Statystyki odpowiedzi

WładcaLata panowania% Poprawnych
1-szy KRÓL (od 1025) Bolesław I Chrobry992–1025
88%
Mieszko I960–992
81%
2-gi KRÓL (od 1025) Mieszko II Lambert1025–1031
69%
Bezprym1031–1032
69%
7-my KRÓL (od 1333) Kazimierz III Wielki1333–1370
69%
Kazimierz I Odnowiciel1034–1058
63%
3-ci KRÓL (od 1076) Bolesław II Szczodry1058–1079
63%
Zbigniew1102-1107
63%
Bolesław III Krzywousty1107–1138
63%
Władysław II Wygnaniec1138–1146
63%
Bolesław IV Kędzierzawy1146–1173
63%
Mieszko III Stary1173–1177
63%
Kazimierz II Sprawiedliwy1177–1191
63%
Mieszko III Stary (2 raz)1191
63%
11-ty KRÓL (od 1434) Władysław III Warneńczyk1434–1444
63%
Mieszko II Lambert (2 raz)1032–1034
56%
Władysław I Herman1079–1102
56%
Kazimierz II Sprawiedliwy (2 raz)1191–1194
56%
Leszek I Biały1194–1198
56%
Mieszko III Stary (3 raz)1198–1199
56%
Leszek I Biały (2 raz)1199
56%
Mieszko III Stary (4 raz)1199–1202
56%
Władysław III Laskonogi1202–1206
56%
Leszek I Biały (3 raz)1206-1210
56%
Mieszko IV Plątonogi1210–1211
56%
Władysław III Laskonogi (2 raz)1228–1229
56%
Konrad I mazowiecki1229–1232
56%
Henryk I Brodaty1232–1238
56%
Henryk II Pobożny1238–1241
56%
Bolesław II Rogatka1241
56%
Konrad I Mazowiecki (2 raz)1241–1243
56%
Bolesław V Wstydliwy1243–1279
56%
Leszek II Czarny1279–1288
56%
Bolesław II mazowiecki1288
56%
Henryk IV Prawy1288–1289
56%
Bolesław II mazowiecki (2 raz)1289
56%
Władysław I Łokietek1289
56%
Henryk IV Prawy (2 raz)1289–1290
56%
Przemysł II (Jako Książe Krakowski)1290–1291
56%
5-ty KRÓL (od 1300) Wacław II1291–1305
56%
[NIEKORONOWANY] Wacław III1305–1306
56%
8-my KRÓL (od 1370) Ludwik I Węgierski1370–1382
56%
9-ty KRÓL (od 1384) Jadwiga I Andegaweńska1384–1399
56%
10-ty KRÓL (od 1386) Władysław II Jagiełło1386–1434
56%
12-ty KRÓL (od 1447) (Kazimierz IV Jagiellończyk1447–1492
56%
Leszek I Biały (4 raz)1211–1227
50%
4-ty KRÓL (od 1295) Przemysł II (2 raz [ Jako KRÓL] )1295–1296
50%
6-ty KRÓL (od 1320) Władysław I Łokietek1306–1333
50%
Dobraez
44%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu