thumbnail

Finnish Prime Ministers

Finnish Prime Ministers 1917-2022
Quiz by Kassuxx
Rate:
Last updated: March 11, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 11, 2022
Times taken7
Average score73.8%
Report this quizReport
22:22
Kirjoita vastaus tähän
0
 / 65 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
P.E
Svinhufvud
J.K
Paasikivi
Lauri
Ingman
Kaarlo
Castren
J.H
Vennola
Rafael
Erich
J.H
Vennola
A.K
Cajander
Lauri
Ingman
Antti
Tulenheimo
Kyösti
Kallio
Väinö
Tanner
Juho
Sunila
Oskari
Mantere
Kyösti
Kallio
P.E
Svinhufvud
Juho
Sunila
Toivo
Kivimäki
Kyösti
Kallio
A.K
Cajander
Risto
Ryti
Jukka
Rangell
Hint
Answer
Edwin
Linkomies
Antti
Hackzell
Urho
Castren
J.K
Paasikivi
Mauno
Pekkala
K.A
Fagerholm
Urho
Kekkonen
Sakari
Tuomioja
Ralf
Törngren
Urho
Kekkonen
K.A
Fagerholm
V.J
Sukselainen
Rainer
von Fieandt
Reino
Kuuskoski
K.A
Fagerholm
V.J
Sukselainen
Martti
Miettunen
Ahti
Karjalainen
Reino
Lehto
Johannes
Virolainen
Rafael
Paasio
Mauno
Koivisto
Hint
Answer
Teuvo
Aura
Ahti
Karjalainen
Teuvo
Aura
Rafael
Paasio
Kalevi
Sorsa
Keijo
Liinamaa
Martti
Miettunen
Kalevi
Sorsa
Mauno
Koivisto
Kalevi
Sorsa
Harri
Holkeri
Esko
Aho
Paavo
Lipponen
Anneli
Jäätteenmäki
Matti
Vanhanen
Mari
Kiviniemi
Jyrki
Katainen
Alexander
Stubb
Juha
Sipilä
Antti
Rinne
Sanna
Marin
No comments yet