Statistics for Most Capped International Footballers for Japan

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 45 times
  • The average score is 9 of 25

Answer Stats

#CapsYearsAnswer% Correct
9982008-Keisuke Honda
94%
11972008-Shinji Kagawa
76%
19771997-2006Hidetoshi Nakata
73%
41192008-Shinji Okazaki
67%
9982000-2010Shunsuke Nakamura
67%
11522002-2015Yasuhito Endo
67%
61142006-Makoto Hasebe
61%
21222008-Yuto Nagatomo
52%
13912008-Eiji Kawashima
45%
15822000-2010Junichi Inamoto
45%
81022010-Maya Yoshida
45%
51161997-2008Yoshikatsu Kawaguchi
42%
14891990-2000Kazuyoshi Miura
36%
23742008-2015Atsuto Uchida
21%
71101999-2010Yuji Nakazawa
21%
22751978-1988Hiromi Hara
18%
15822002-2006Alessandro Santos
12%
21761964-1977Kunishige Kamamoto
12%
19771998-2010Seigo Narazaki
12%
21221988-1999Masami Ihara
9%
17782005-2013Yuichi Komano
9%
17781980-1995Satoshi Tsunami
6%
24721988-1995Tetsuji Hashiratani
6%
25712000-2006Tsuneyasu Miyamoto
6%
12932005-2017Yasuyuki Konno
3%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz