thumbnail

Lukion valtakunnalliset kurssit

Pystytkö nimeämään kaikki vuoden 2021 lukion opetussuunnitelman mukaiset valtakunnalliset moduulit
Visa ei sisällä vieraita kieliä englannin lisäksi
Visan tekijä: SuperMuumi2
Arvioi:
Viimeksi päivitetty: 29. elokuuta 2023
Et ole vielä kokeillut tätä visaa.
Ensimmäisen kerran julkaistu28. elokuuta 2023
Pelikerrat27
Keskiarvotulos8,1%
Ilmianna visaIlmianna
20:00
Enter answer here
0
 / 123 arvattu
Visa on tauolla. Sinulla on jäljellä.
Pistelasku
Sait tulokseksi / = %
Tämä päihittää tai on tasoissa % testin ottajista sai myös tulokseksi 100%
Keskiarvotulos
Ennätystuloksesi on
Nopein aikasi on
Jatka alas vierittämistä, jos etsit vastauksia tai lisätilastoja ...
Kurssikoodi
Kurssin nimi
ÄI/S201
Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
ÄI/S202
Kieli- ja tekstitietoisuus
ÄI/S203
Vuorovaikutus 1
ÄI/S204
Kirjallisuus 1
ÄI/S205
Tekstien tulkinta 1
ÄI/S206
Kirjoittaminen 1
ÄI/S207
Vuorovaikutus 2
ÄI/S208
Kirjallisuus 2
ÄI/S209
Vuorovaikutus 3
ÄI/S210
Kirjoittaminen 2
ÄI/S211
Tekstien tulkinta 2
RUB01
Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
RUB02
Ruotsin kieli arjessani
RUB03
Kulttuuri ja mediat
RUB04
Ympäristömme
RUB05
Opiskelu- ja työelämä
RUB06
Viesti ja vaikuta puhuen
RUB07
Kestävä elämäntapa
ENA01
Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
ENA02
Englanti globaalina kielenä
ENA03
Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä
ENA04
Englannin kieli vaikuttamisen välineenä
ENA05
Kestävä tulevaisuus ja tiede
ENA06
Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä
ENA07
Ympäristö ja kestävä elämäntapa
ENA08
Viesti ja vaikuta puhuen
MAY01
Luvut ja yhtälöt
MAB02
Lausekkeet ja yhtälöt
MAB03
Geometria
MAB04
Matemaattisia malleja
MAB05
Tilastot ja todennäköisyys
MAB06
Talousmatematiikan alkeet
MAB07
Talousmatematiikka
MAB08
Matemaattinen analyysi
MAB09
Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat
MAA02
Funktiot ja yhtälöt 1
MAA03
Geometria
MAA04
Analyyttinen geometria ja vektorit
MAA05
Funktiot ja yhtälöt 2
MAA06
Derivaatta
MAA07
Integraalilaskenta
MAA08
Tilastot ja todennäköisyys
MAA09
Talousmatematiikka
MAA10
3D-geometria
MAA11
Algoritmit
MAA12
Analyysi ja jatkuva jakauma
BI01
Elämä ja evoluutio
BI02
Ekologian perusteet
BI03
Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
BI04
Solu ja perinnöllisyys
BI05
Ihmisen biologia
BI06
Biotekniikka ja sen sovellukset
GE01
Maailma muutoksessa
GE02
Sininen planeetta
GE03
Yhteinen maailma
GE04
Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta
FY01
Fysiikka luonnontieteenä
FY02
Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta
FY03
Energia ja lämpö
FY04
Voima ja liike
FY05
Jaksollinen liike ja aallot
FY06
Sähkö
Kurssikoodi
Kurssin nimi
FY07
Sähkömagnetismi ja valo
FY08
Aine, sähkö ja kvantittuminen
KE01
Kemia ja minä
KE02
Kemia ja kestävä tulevaisuus
KE03
Molekyylit ja mallit
KE04
Kemiallinen reaktio
KE05
Kemiallinen energia ja kiertotalous
KE06
Kemiallinen tasapaino
FI01
Johdatus filosofiseen ajatteluun
FI02
Etiikka
FI03
Yhteiskuntafilosofia
FI04
Totuus
PS01
Toimiva ja oppiva ihminen
PS02
Kehittyvä ihminen
PS03
Tietoa käsittelevä ihminen
PS04
Tunteet ja mielenterveys
PS05
Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
HI01
Ihminen, ympäristö ja historia
HI02
Kansainväliset suhteet
HI03
Itsenäisen Suomen historia
HI04
Eurooppalainen ihminen
HI05
Ruotsin itämaasta Suomeksi
HI06
Maailman kulttuurit kohtaavat
YH01
Suomalainen yhteiskunta
YH02
Taloustieto
YH03
Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
YH04
Lakitieto
UE/UO/UI01
Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä
UE02
Maailmanlaajuinen kristinusko
UO02
Ortodoksisuus maailmassa
UI02
Maailmanlaajuinen islam
UE/UO/UI03
Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
UE/UO/UI04
Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa
UE/UI05
Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa
UO05
Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus
UE/UI06
Uskonto, tiede ja media
UO06
Ortodoksisuus, tiede ja media
ET01
Minä ja hyvä elämä
ET02
Minä ja yhteiskunta
ET03
Kulttuurit
ET04
Katsomukset
ET05
Uskonnot ja uskonnottomuus
ET06
Tulevaisuus
TE01
Terveys voimavarana
TE02
Ympäristö ja terveys
TE03
Yhteiskunta ja terveys
LI01
Osaava liikkuja
LI02
Aktiivinen elämä
LI03
Uudet mahdollisuudet
LI04
Yhdessä liikkuen
LI05
Virkistystä liikunnasta
MU01
Intro - kaikki soimaan
MU02
Syke - soiva ilmaisu
MU03
Genre - globaali utelaisuus
MU04
Demo - luovasti yhdessä
KU01
Omat kuvat, jaetut kulttuurit
KU02
Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt
KU03
Kuva viestii ja vaikuttaa
KU04
Taiteen monet maailmat
OP01
Minä opiskelijana
OP02
Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus
Kommentit
Ei vielä kommentteja