thumbnail

Czasowniki nieregularne - niemiecki

Wpisz wszystkie czasowniki nieregularne
Quiz wykonany przez Crusader303
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 6 luty, 2024
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany19 luty, 2023
Razy rozwiązany44
Średni wynik82,3%
Zgłoś quizZgłoś
30:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 243 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Hint
Answer
zaczynać 1.
beginnen
zaczynać 2.
begann
zaczynać 3.
begonnen
otrzymać 1.
bekommen
otrzymać 2.
bekam
otrzymać 2.
bekommen
zdać egzamin 1.
bestehen
zdać egzamin 2.
bestand
zdać egzamin 3.
bestanden
oferować 1.
bieten
oferować 2.
bot
oferować 3.
geboten
prosić 1.
bitten
prosić 2.
bat
prosić 3.
gebeten
pozostawać 1.
bleiben
pozostawać 2.
blieb
pozostawać 3.
geblieben
przynosić 1.
bringen
przynosić 2.
brachte
przynosić 3.
gebracht
myśleć 1.
denken
myśleć 2.
dachte
myśleć 3.
gedacht
mieć pozwolenie 1.
dürfen
mieć pozwolenie 2.
durfte
mieć pozwolenie 3.
gedurft
przyjmować 1.
empfangen
przyjmować 2.
empfing
przyjmować 3.
empfangen
polecać 1.
empfehlen
polecać 2.
empfahl
polecać 3.
empfohlen
jeść 1.
essen
jeść 2.
jeść 3.
gegessen
jechać, wieźć 1.
fahren
jechać, wieźć 2.
fuhr
jechać, wieźć 3.
gefahren
łapać 1.
fangen
łapać 2.
fing
łapać 3.
gefangen
znajdować 1.
finden
znajdować 2.
fand
znajdować 3.
gefunden
latać 1.
fliegen
latać 2.
flog
latać 3.
geflogen
płynąć 1.
fließen
płynąć 2.
floss
płynąć 3.
geflossen
dawać 1.
geben
dawać 2.
gab
dawać 3.
gegeben
podobać się 1.
gefallen
podobać się 2.
gefiel
podobać się 3.
gefallen
iść 1.
gehen
iść 2.
ging
iść 3.
gegangen
udać się 1.
gelingen
udać się 2.
gelang
udać się 3.
gelungen
rozkoszować się 1.
genießen
rozkoszować się 2.
genoss
rozkoszować się 3.
genossen
wygrać 1.
gewinnen
wygrać 2.
gewann
wygrać 3.
gewonnen
mieć 1.
haben
mieć 2.
hatte
mieć 3.
gehabt
trzymać 1.
halten
trzymać 2.
hielt
trzymać 3.
gehalten
wisieć 1.
hängen
wisieć 2.
hing
wisieć 3.
gehangen
podnosić 1.
heben
podnosić 2.
hob
podnosić 3.
gehoben
nazywać się 1.
heißen
nazywać się 2.
hieß
nazywać się 3.
geheißen
pomagać 1.
helfen
pomagać 2.
half
pomagać 3.
geholfen
znać 1.
kennen
znać 2.
kannte
znać 3.
gekannt
przychodzić 1.
kommen
przychodzić 2.
kam
przychodzić 3.
gekommen
móc, umieć 1.
können
móc, umieć 2.
konnte
móc, umieć 3.
gekonnt
ładować, zapraszać 1.
laden
ładować, zapraszać 2.
lud
ładować, zapraszać 3.
geladen
zostawiać, kazać, pozwalać 1.
lassen
zostawiać, kazać, pozwalać 2.
ließ
zostawiać, kazać, pozwalać 3.
gelassen
biec 1.
laufen
biec 2.
lief
biec 3.
gelaufen
cierpieć 1.
leiden
cierpieć 2.
litt
cierpieć 3.
gelitten
pożyczać 1.
leihen
pożyczać 2.
lieh
pożyczać 3.
geliehen
czytać 1.
lesen
czytać 2.
las
czytać 3.
gelesen
leżeć 1.
liegen
leżeć 2.
lag
leżeć 3.
gelegen
lubić, chcieć 1.
mögen
lubić, chcieć 2.
mochte
lubić, chcieć 3.
gemocht
musieć 1.
müssen
musieć 2.
musste
Hint
Answer
musieć 3.
gemusst
brać 1.
nehmen
brać 2.
nahm
brać 3.
genommen
wymieniać, nazywać 1.
nennen
wymieniać, nazywać 2.
nannte
wymieniać, nazywać 3.
genannt
radzić, zgadywać 1.
raten
radzić, zgadywać 2.
riet
wołać 1.
rufen
radzić, zgadywać 3.
geraten
wołać 2.
rief
wołać 3.
gerufen
spać 1.
schlafen
spać 2.
schlief
spać 3.
geschlafen
bić 1.
schlagen
bić 2.
schlug
bić 3.
geschlagen
zamykać 1.
schließen
zamykać 2.
schloss
zamykać 3.
geschlossen
pisać 1.
schreiben
pisać 2.
schrieb
pisać 3.
geschrieben
pływać 1.
schwimmen
pływać 2.
schwamm
pływać 3.
geschwommen
widzieć, patrzeć 1.
sehen
widzieć, patrzeć 2.
sah
widzieć, patrzeć 3.
gesehen
być 1.
sein
być 2.
war
być 3.
gewesen
śpiewać 1.
singen
śpiewać 2.
sang
śpiewać 3.
gesungen
siedzieć 1.
sitzen
siedzieć 2.
saß
siedzieć 3.
gesessen
rozmawiać 1.
sprechen
rozmawiać 2.
sprach
rozmawiać 3.
gesprochen
skakać 1.
springen
skakać 2.
sprang
skakać 3.
gesprungen
stać 1.
stehen
stać 2.
stand
stać 3.
gestanden
wspinać się, rosnąć 1.
steigen
wspinać się, rosnąć 2.
stieg
wspinać się, rosnąć 3.
gestiegen
umierać 1.
sterben
umierać 2.
starb
umierać 3.
gestorben
kłócić się 1.
streiten
kłócić się 2.
stritt
kłócić się 3.
gestritten
nosić 1.
tragen
nosić 2.
trug
nosić 3.
getragen
spotykać 1.
treffen
spotykać 2.
traf
spotykać 3.
getroffen
deptać, wejść 1.
treten
deptać, wejść 2.
trat
deptać, wejść 3.
getreten
pić 1.
trinken
pić 2.
trank
pić 3.
getrunken
czynić 1.
tun
czynić 2.
tat
czynić 3.
getan
podpisać 1.
unterschreiben
podpisać 2.
unterschrieb
podpisać 3.
unterschrieben
spędzać 1.
verbringen
spędzać 2.
verbrachte
spędzać 3.
verbracht
upływać 1.
vergehen
upływać 2.
verging
upływać 3.
vergangen
zapominać 1.
vergessen
zapominać 2.
vergaß
zapominać 3.
vergessen
opuszczać 1.
verlassen
opuszczać 2.
verließ
opuszczać 3.
verlassen
zgubić, przegrać 1.
verlieren
zgubić, przegrać 2.
verlor
zgubić, przegrać 3.
verloren
zaspać 1.
verschlafen
zaspać 2.
verschlief
zaspać 3.
verschlafen
znikać 1.
verschwinden
znikać 2.
verschwand
znikać 3.
verschwunden
zamierzać 1.
vorhaben
zamierzać 2.
hatte ... vor
zamierzać 3.
vorgehabt
rosnąć 1.
wachsen
rosnąć 2.
wuchs
rosnąć 3.
gewachsen
myć, prać 1.
waschen
myć, prać 2.
wusch
myć, prać 3.
gewaschen
stawać się 1.
werden
stawać się 2.
wurde
stawać się 3.
geworden
rzucać 1.
werfen
rzucać 2.
warf
rzucać 3.
geworfen
wiedzieć 1.
wissen
wiedzieć 2.
wusste
wiedzieć 3.
gewusst
ciągnąć 1.
ziehen
ciągnąć 2.
zog
ciągnąć 3.
gezogen
zmuszać 1.
zwingen
zmuszać 2.
zwang
zmuszać 3.
gezwungen
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy