thumbnail

ME-202 Metsäkasvien lajintuntemus

Kirjoita kasvin suomenkielinen nimi.
Visan tekijä: irma13
Arvioi:
Viimeksi päivitetty: 22. toukokuuta 2022
Ensimmäisen kerran julkaistu3. toukokuuta 2022
Pelikerrat22
Ilmianna visaIlmianna
30:00
Kirjoita vastaus tähän
0
 / 253 arvattu
Visa on tauolla. Sinulla on jäljellä.
Pistelasku
Sait tulokseksi / = %
Tämä päihittää tai on tasoissa % testin ottajista sai myös tulokseksi 100%
Keskiarvotulos
Ennätystuloksesi on
Nopein aikasi on
Jatka alas vierittämistä, jos etsit vastauksia tai lisätilastoja ...
Hint
Answer
Abies
pihdat
Acer platanoides
metsävaahtera
Achillea millefolium
siankärsämö
Actaea spicata
mustakonnanmarja
Aegopodium podagraria
vuohenputki
Agrostis canina
luhtarölli
Agrostis capillaris
nurmirölli
Alchemilla
poimulehdet
Alnus glutinosa
tervaleppä
Alnus incana
harmaaleppä
Andromeda polifolia
suokukka
Anemone nemorosa
valkovuokko
Angelica sylvestris
karhunputki
Antennaria dioica
ahokissankäpälä
Anthoxanthum odoratum
eteläntuoksusimake
Anthriscus sylvestris
koiranputki
Arctostaphylos uva-ursi
sianpuolukka
Athyrium filix-femina
soreahiirenporras
Aulacomnium palustre
suonihuopasammal
Avenella flexuosa
metsälauha
Betula nana
vaivaiskoivu
Betula pendula
rauduskoivu
Betula pubescens
hieskoivu
Bryoria
tummalupot
Calamagrostis arundinacea
metsäkastikka
Calamagrostis epigejos
hietakastikka
Calamagrostis neglecta
luhtakastikka
Calamagrostis phragmitoides
korpikastikka
Calla palustris
vehka
Calluna vulgaris
kanerva
Caltha palustris
rentukka
Campanula rotundifolia
kissankello
Cardamine amara
purolitukka
Cardamine pratensis
luhtalitukka
Carex aquatilis
vesisara
Carex canescens
harmaasara
Carex chordorrhiza
juurtosara
Carex diandra
liereäsara
Carex digitata
sormisara
Carex dioica
äimäsara
Carex echinata
tähtisara
Carex flava
keltasara
Carex globularis
pallosara
Carex lasiocarpa
jouhisara
Carex limosa
mutasara
Carex nigra
jokapaikansara
Carex pauciflora
rahkasara
Carex paupercula
riippasara
Carex rostrata
pullosara
Carex vaginata
tuppisara
Ceratodon purpureus
metsäkulosammal
Cetraria islandica
isohirvenjäkälä
Chamaedaphne calyculata
vaivero
Chamaenerion angustifolium
maitohorsma
Chrysosplenium alternifolium
kevätlinnunsilmä
Cicuta virosa
myrkkykeiso
Circaea alpina
pikkuvelholehti
Cirsium heterophyllum
huopaohdake
Cirsium palustre
suo-ohdake
Cladonia
torvijäkälät
Cladonia arbuscula
valkoporonjäkälä
Cladonia rangiferina
harmaaporonjäkälä
Cladonia stellaris
palleroporonjäkälä
Climacium dendroides
palmusammal
Comarum palustre
kurjenjalka
Convallaria majalis
kielo
Cornus suecica
ruohokanukka
Corydalis solida
pystykiurunkannus
Corylus avellana
pähkinäpensas
Crepis paludosa
suokeltto
Dactylorhiza maculata
täpläkämmekkä
Daphne mezerum
näsiä
Deschampsia cespitosa
nurmilauha
Dicranum majus
isokynsisammal
Dicranum polysetum
kangaskynsisammal
Dicranum scoparium
kivikynsisammal
Diphasiastrum complanatum
keltalieko
Drosera anglica
pitkälehtikihokki
Drosera rotundifolia
pyöreälehtikihokki
Dryopteris carthusiana
metsäalvejuuri
Dryopteris expansa
isoalvejuuri
Dryopteris filix-mas
kivikkoalvejuuri
Elymus caninus
koiranvehniö
Empretum nigrum
variksenmarja
Epilobium montanum
lehtohorsma
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum fluviatile
järvikorte
Equisetum palustre
suokorte
Equisetum pratense
lehtokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Eriophorum angustifolium
luhtavilla
Eriophorum latifolium
lettovilla
Eriophorum vaginatum
tupasvilla
Ervilia sylvatica
metsävirvilä
Festuca ovina
lampaannata
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Fragaria vesca
ahomansikka
Frangula alnus
korpipaatsama
Fraxinus excelsior
saarni
Galium boreale
ahomatara
Galium palustre
rantamatara
Galium uliginosum
luhtamatara
Geranium robertianum
haisukurjenpolvi
Geranium sylvaticum
metsäkurjenpolvi
Geum rivale
ojakellukka
Goodyera repens
yövilkka
Gymnocarpium dryopteris
metsäimarre
Hepatica nobilis
sinivuokko
Hieracium umbellatum
sarjakeltano
Humulus lupulus
humala
Huperzia selago -ryhmä
turveketunliekoryhmä
Hylocomiadelphus triquetrus
metsäliekosammal
Hylocomium splendens
metsäkerrossammal
Hypogymnia physodes
sormipaisukarve
Impatiens glandulifera
jättipalsami
Impatiens noli-tangere
lehtopalsami
Iris pseudacorus
keltakurjenmiekka
Juncus
vihvilät
Juniperus communis subsp. communis
metsäkataja
Knautia arvensis
ketoruusuruoho
Larix
lehtikuuset
Lathyrus pratensis
niittynätkelmä
Lathyrus sylvestris
metsänätkelmä
Lathyrus vernus
kevätlinnunherne
Linnaea borealis
vanamo
Lobaria pulmonaria
raidankeuhkojäkälä
Lonicera xylosteum
lehtokuusama
Hint
Answer
Lupinus polyphyllus
komealupiini
Luzula pilosa
kevätpiippo
Lycopodium clavatum
katinlieko
Lysimachia europaea
metsätähti
Lysimachia thyrsiflora
terttualpi
Lysimachia vulgaris
ranta-alpi
Maianthemum bifolium
oravanmarja
Marchantia polymorpha
keuhkosammal
Matteuccia struthiopteris
kotkansiipi
Melampyrum pratense
kangasmaitikka
Melampyrum sylvaticum
metsämaitikka
Melica nutans
nuokkuhelmikkä
Menyanthes trifoliata
raate
Milium effusum
lehtotesma
Moehringia trinervia
lehtoarho
Molinia caerulea
siniheinä
Moneses uniflora
tähtitalvikki
Myosotis scorpioides
luhtalemmikki
Myrica gale
suomyrtti
Nephroma arcticum
pohjankorvajäkälä
Orthilia secunda
nuokkutalvikki
Oxalis acetosella
käenkaali
Paris quadrifolia
sudenmarja
Parnassia palustris
suovilukko
Pedicularis palustris
luhtakuusio
Peltigera aphthosa
pilkkunahkajäkälä
Peucedanum palustre
luhtasuoputki
Phalaroides arundinacea
ruokohelpi
Phegopteris connectilis
korpi-imarre
Phragmites australis
järviruoko
Picea abies
metsäkuusi
Pinus sylvestris
metsämänty
Plagiochila asplenioides
isokastesammal
Plagiomnium affine
lehtolehväsammal
Plagiomnium cuspidatum
metsälehväsammal
Platanthera bifolia
valkolehdokki
Pleurozium schreberi
seinäsammal
Poa nemoralis
lehtonurmikka
Poa pratensis
niittynurmikka
Pohlia nutans
nuokkuvarstasammal
Polygonatum odoratum
kalliokielo
Polypodium vulgare
pohjankallioimarre
Polytrichum commune
korpikarhunsammal
Polytrichum juniperum
kangaskarhunsammal
Polytrichum strictum
rämekarhunsammal
Populus tremula
metsähaapa
Potentilla erecta
rätvänä
Primula veris
kevätesikko
Prunella vulgaris
niittyhumala
Prunus padus
lehtotuomi
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Pteridium aquilinum subsp. pinetorum
taigasananjalka
Ptilidium ciliare
isokorallisammal
Ptilium crista-castrensis
sulkasammal
Pulmonaria obscura
lehtoimikkä
Pulsatilla vernalis
kangasvuokko
Pyrola minor
pikkutalvikki
Pyrola rotundifolia
isotalvikki
Quercus robur
metsätammi
Ranunculus acris
niittyleinikki
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Rhodobryum roseum
lehtoruusukesammal
Rhododendron tomentosum
suopursu
Rhynchospora alba
valkopiirtoheinä
Ribes alpinum
taikinamarja
Ribes nigrum
mustaherukka
Ribes spicatum
pohjanpunaherukka
Rosa cinnamomea
metsäruusu
Rubus arcticus
mesimarja
Rubus chamaemorus
muurain
Rubus idaeus
vadelma
Rubus saxatilis
lillukka
Salix aurita
virpapaju
Salix caprea
raita
Salix cinerea
tuhkapaju
Salix myrsinifolia
mustuvapaju
Salix pentandra
halava
Salix phylicifolia
kiiltopaju
Sambucus racemosa
terttuselja
Scheuchzeria palustris
leväkkö
Scirpus sylvaticum
korpikaisla
Scorpidium revolvens
rimpisirppisammal
Scrophularia nodosa
syyläjuuri
Scutellaria galericulata
luhtavuohennokka
Selaginella selaginoides
mähkä
Silene dioica
puna-ailakki
Solanum dulcamara
punakoiso
Soligado virgaurea
kultapiisku
Sorbus aucuparia
pihlaja
Sphagnum capillifolium
kangasrahkasammal
Sphagnum fuscum
ruskorahkasammal
Sphagnum girgensohnii
korpirahkasammal
Sphagnum medium coll.
punarahkasammalryhmä
Sphagnum riparium
haprarahkasammal
Sphagnum squarrosum
okarahkasammal
Sphagnum wulfianum
pallopäärahkasammal
Spinulum annotinum
riidenlieko
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Stereocaulon
tinajäkälät
Succisa pratensis
purtojuuri
Taraxacum
voikukat
Thymus serpyllum
kangasajuruoho
Tilia cordata
metsälehmus
Tofieldia pusilla
pohjankarhunruoho
Trichophorum alpinum
villapääluikka
Trichophorum cespitosum
tupasluikka
Trifolium medium
metsäapila
Trollius europaeus
kullero
Typha latifolia
leveäosmankäämi
Ulmus glabra
vuorijalava
Ulmus laevis
kynäjalava
Urtica dioica
isonokkonen
Urticularia intermedia
rimpivesiherne
Usnea
naavat
Vaccinium myrtillus
mustikka
Vaccinium oxycoccos
isokarpalo
Vaccinium uliginosum
juolukka
Vaccinium vitis-idaea
puolukka
Veronica officinalis
rohtotädyke
Viburnum opulus
koiranheisi
Vicia sepium
aitovirna
Viola canina subsp. ruppii
isoaho-orvokki
Viola mirabilis
lehto-orvokki
Viola palustris
suo-orvokki
Viola riviniana
metsäorvokki
Warnstorfia fluitans
nevasirppisammal
Ei vielä kommentteja