BAZUWY JBM

dsadasd
Quiz wykonany przez ciokuu
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 14 czerwiec, 2022
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany13 czerwiec, 2022
Razy rozwiązany9
Średni wynik86,6%
Zgłoś quizZgłoś
20:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 82 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Answer
funiculus spermaticus
umbilicus
musculus rectus abdominis
linea alba
ligamentum inguinale
musculus obliquus externus abdominis
peritoneum parietale
omentum majus
ventriculus
cardia ventriculi
pylorus
fundus ventriculi
curvatura ventriculi minor
curvatura ventriculi major
bulbus duodeni
duodenum
jejunum
ileum
mesenterium
cecum
colon ascendens
colon transversum
colon descendens
colon sigmoideum
rectum
splen
pancreas
ligamentum hepatoduodenale
ductus choledochus
vena portae hepatis
lobus sin. hepatis
lobus dex. hepatis
lobus caudatus hepatis
lobus quadratus hepatis
ligamentum teres hepatis
aorta abdominalis
vena cava inferior
truncus celiacus
arteria mesenterica superior
arteria mesenterica inferior
vena mesenterica superior
Answer
vena mesenterica inferior
vesica fellea
musculus psoas major
musculus iliacus
nervus femoralis
nervus obturatorius
arteria iliaca communis
vena iliaca communis
arteria iliaca externa
vena iliaca externa
arteria iliaca interna
vena iliaca interna
arteria renalis
vena renalis
ren
pelvis renalis
glandula suprarenalis
ureter
vesica urinaria
truncus sympathicus
nodi lymphatici lumbales
excavatio rectouterina
uterus
vagina
tuba uterina
ovarium
ligamentum latum uteri
testis
epididymis
ductus deferens
prostata
urethra masculina
corpus cavernosum penis
glans penis
scrotum
urethra feminina
labium majus pudendi
labium minus pudendi
clitoris
anus
musculus levator ani
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy