Perinnöllisyyden käsitteitä

Perinnöllisyyden käsitteitä
Visan tekijä: kroissant
Arvioi:
Viimeksi päivitetty: 13. heinäkuuta 2022
Ensimmäisen kerran julkaistu13. heinäkuuta 2022
Pelikerrat13
Keskiarvotulos28,6%
Ilmianna visaIlmianna
15:00
Kirjoita vastaus tähän
0
 / 42 arvattu
Visa on tauolla. Sinulla on jäljellä.
Pistelasku
Sait tulokseksi / = %
Tämä päihittää tai on tasoissa % testin ottajista sai myös tulokseksi 100%
Keskiarvotulos
Ennätystuloksesi on
Nopein aikasi on
Jatka alas vierittämistä, jos etsit vastauksia tai lisätilastoja ...
Hint
Answer
DNA (koko nimi)
deoksiribonukleiinihappo
Geenin paikka kromosomissa
lokus
Tieteenala, joka tutkii ominaisuuksien periytymistä
genetiikka
Geenin vaihtoehtoinen muoto
alleeli
Peruskromosomistoa merkitään tällä kirjaimella
n
Kaksinkertaista peruskromosomistoa kutsutaan täksi
diploidi
Yksinkertainen peruskromosomisto
haploidi
Yksilöä, jolla tietyn geenin alleelit ovat samalaiset, kutsutaan ominaisuuden suhteen
homotsygootiksi
Yksilö, jolla tietyn geenin alleelit ovat erilaiset
heterotsygootti
Alleelin vaikutus periytymiseen voi olla joko hallitseva
dominoiva
tai peittyvä
resessiivinen
Ympäristön aiheuttama vaikutus ilmiasuun
muovautumismuuntelu
Ilmiasu
fenotyyppi
Perimätyyppi eli yksilön geenimuotojen kokonaisuus
genotyyppi
Yksilön koko perintöaines
genomi
Alleelit, jotka kaksinkertaisena johtaa kuolemaan
letaalitekijät
Populaatiossa samasta geenistä on useampia alleeleja, jolloin puhutaan
multippeleista alleeleista
Yhteisvallitseva periytyminen
kodominanssi
Välimuotoinen periytyminen
intermediaarinen
Ominaisuus, johon vaikuttaa useampi geeni
polygeeninen
Nisäkkäiden kromosomistotyyppi
XY
Linnuilla on tälläinen kromosomisto
ZW
Mehiläisillä puolestaan on tällainen kromosomisto
haplo-diploidinen
Lyhyt pätkä kromosomissa, sisältää informaation proteiinisynteesiin
geeni
Yllä oleva rakentuu näistä osista
säätelyalue
 
koodaava alue
Sen informaatiota sisältävä alue
eksoni
ja informaatiota sisältämätön alue
introni
Aminohappoa vastaava emäskolmikko
kodoni
Lyhyt toistuva emäsjärjestys, joiden määrä vaihtelee yksilökohtaisesti
toistojakso
Hyppivä geeni
transposoni
Kromosomin osa, joka liittää kromatidit toisiinsa
sentromeeri
Kromosomien päissä esiintyvä DNA-jakso
telomeeri
Muu kuin sukupuolikromosomi
autosomi
Sukusolu toiselta nimeltään
gameetti
Lajille tyypillinen määrä kromosomeja kokojärjestyksessä
karyotyyppi
Muutos DNA:ssa
mutaatio
Yllä olevan tyypit
geenimutaatio
 
kromosomimutaatio
 
kromosomistomutaatio
Yhden kromosomin poikkeamat kromosomistossa: (esim. Downin oireyhtymä)
trisomia
(esim. Turnerin oireyhtymä)
monosomia
Ei vielä kommentteja