thumbnail

Organely - otázky

aspoň že to nie je organická ch... oh shit
Quiz by vargzum
Rate:
Last updated: August 13, 2022
First submittedAugust 12, 2022
Times taken2
Average score78.2%
Report this quizReport
15:00
Enter answer here
0
 / 124 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Téma
Otázka
Answer
bunka celkovo
zhustená časť cytosólu
centrozóm
 
bunková stena baktérií je tvorená
mureínom
Plastidy
Koľko membrán?
2
 
Vlastná...
DNA
 
Vznik?
z proplastidu
 
Dedenie?
maternálne
 
nezrelý
Proplastid
 
červený alebo žltý
Chromoplast
 
zelený
Chloroplast
 
bezfarebný
Leukoplast
 
funkcia
zásobná
 
proteíny
Proteinoplast
 
škrob
Amyloplast
 
tuky
Elaioplast
Mitochondria
Koľko membrán?
2
 
Vlastné
DNA
 
 
ribozómy
 
vznik
delením
 
funkcie
dýchanie
 
 
diferenciácia
 
 
bunková smrť
 
 
bunkový cyklus
 
 
rast
 
 
zásobáreň vápnika
 
 
syntéza hemu
 
 
syntéza steroidov
 
záhyby
kristy
 
z čoho sú
vnútorná membrána
 
čo je medzi kristami
matrix
 
čo v m. prebieha
Krebsov cyklus
Jadro
v akom materiále ukladá gen. informácie?
chromatín
 
 
chromozómy
 
 
DNA
 
koľko membrán
2
 
čo je medzi nimi?
perinukleárny priestor
 
ktoré bunky ho nemajú
erytrocyty
 
obsahuje
jadierko
 
V jadra ku V cytoplazmy
stály
 
funkcie
diferenciácia
 
 
kopírovanie genetickej informácie
 
 
prenos genetickej informácie
 
 
syntéza RNA
 
 
transport RNA
jadierko
mizne
počas mitózy
 
objavuje sa
počas telofázy
 
počet v jadre
1 až 3
ER
skladá sa z
cisterien
 
 
tubulov
 
význam pre metabolizmus
zväčšuje povrch bunky
 
ako veľmi?
30 - 40 krát
DER
na povrchu
ribozómy
 
funkcie
syntéza proteínov
HER
funkcie
syntéza lipidov
 
 
syntéza hormónov
 
názov v svaloch
sarkoplazmatické retikulum
 
funkcia v svaloch
ióny Ca2+
 
vzniká z
drsného endoplazmatického retikula
GA
skladá sa z
vezikúl
 
 
kondenzovaných vakuol
 
 
sakúl
 
funkcia
syntéza sacharidov
 
 
transport proteínov z ER
Téma
Otázka
Answer
 
 
obnova cytoplazmatickej membrány
 
 
syntéza mukopolysacharidov
 
 
syntéza glykoproteínov
 
 
syntéza imunoglobulínov
Centrioly
koľko zväzkov?
9
 
zväzkov čoho?
mikrotubulov
 
zúčastňuje sa na tvorbe
bičíka
 
 
riasiniek
 
 
deliaceho vretienka
Lyzozómy
kde vznikajú?
Golgiho aparát
 
čo obsahujú?
enzýmy hydroláz
 
ktoré robia čo?
štiepia chemické väzby
 
čím?
vodou
 
funkcia
odbúravanie odpadu
 
ako sa tento mechanizmus volá?
autofágia
 
ešte nemajú vhodný materiál pre lýzu
primárne lyzozómy
 
hydrolázy spolu s materiálom
sekundárne lyzozómy
 
zvyškový materiál
reziduálne telieska
peroxizóm
koľko membrán
1
 
funkcia
degradácia org. molekúl
vezikula
čím je ohraničená?
fosfolipidovou dvojvrstvou
 
membrána vakuoly
tonoplast
 
zásobáreň
vody
 
 
cukrov
 
 
bielkovín
 
 
aminokyselín
 
 
etc.
 
ďalšia funkcia
bunkové trávenie
 
tekutý obsah vakuoly
bunková šťava
 
vykryštalizované látky v nej
inklúzie
bičík
1 bičík
monotricha
 
zväzok bičíkov na jednom konci
lofotricha
 
bičíky na oboch koncoch
amfitricha
 
bičíky všade
peritricha
ribozómy
funkcia
proteosyntéza
 
čo vyrába
polypeptid
 
podľa čoho
mRNA
 
tento proces sa volá
translácia
 
sú zložené z
proteínov
 
 
rRNA
 
koľko majú častí?
2
 
aké
veľká podjednotka
 
 
malá podjednotka
cytosól
najväčšia zložka
voda
 
%
75-80
 
na povrchu
ektoplazma
 
aká?
tekutejšia
 
vo vnútri
endoplazma
 
aká?
viskóznejšia
cytoskelet
tvorí ho
proteín
 
funkcie
transport
 
 
opora
 
 
delenie
 
zložky
mikrotubuly
 
 
mikrofilamenty
 
 
intermediárne filamenty
plazmodezma
čo to je?
komunikačný kanál
 
medzi
dvoma bunkami
 
cez ich
bunkové steny
deiliace vretienko
vzniká pri
mitóze
 
 
meióze
 
tvoria ho
mikrotubuly
No comments yet