Statistics for Tekst til "La den gå" fra Frost

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 71 times
  • The average score is 19 of 39

Answer Stats

Lyrics% Correct
Det glitrer hvitt over {fjellet} i natt,
82%
Slipp {ingen} inn, la {ingen} se,
78%
{La} {den} {gå}, {la} {den} {gå}
77%
det vet de {nå}!
73%
Kan ikke {nå} meg her
73%
og som {dronning} står jeg her.
73%
Nå skal jeg {se}, hva jeg få til.
72%
Og vinden hyler lik som {stormen} i mitt bryst.
70%
Jeg blir {her},
67%
Litt {frost} gjør meg ingenting uansett.
67%
Jeg dekket til det ingen {så}
65%
Å teste {grenser}, når jeg vil.
60%
Den kraften jeg {skjulte} før.
60%
det er vakkert {vintervær}.
57%
La min {kraft} fyller alt jeg ser
57%
Min {kraft} den jager gjennom luften ned mot jord.
57%
I {riket} jeg bor alene,
53%
alt de {tror} de har sett.
48%
Slik er {plikten}, jeg er jo født til det.
48%
{La} {det} {storme} {her},
47%
{La} {det} {storme} {nå},
47%
{Er} {fri}!
43%
Jeg har {snudd} og stengt en dør.
42%
Og den {frykt} som en gang holdt meg,
42%
Så {lite} som det er.
40%
Og sjelen er som frosne {iskrystaller} ifra nord.
38%
Litt {avstand} gjør det meste,
35%
Holdt det ikke ut, {himlen} så min dyst.
33%
Jeg er {lei}
33%
All {fortid} er forbi!
32%
For alle {regler} er forbi.
32%
der {gleden} er.
30%
og jeg smiler {bredt}.
30%
Jeg er {klar},
28%
Jeg {gråter} ikke mer.
28%
Jeg skal stige lik {solen} nå.
28%
En {tanke} har tatt form som rim med nåler i.
25%
Jeg {vender} {aldri} {hjem},
23%
{Perfekt} er fortid så.
15%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz