Geografia przykładowe zadania

przykładowe zadania z geografii
Quiz wykonany przez Koronawirus
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 23 kwietnia, 2023
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany23 kwietnia, 2023
Razy rozwiązany41
Średni wynik16,7%
Zgłoś quizZgłoś
15:00
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
1.
Najwyższe wartości temperatury powietrza, które odnotowano na Ziemi, wystąpiły na niektórych obszarach lądowych w strefie klimatycznej oznaczonej numerem I.
Region o najniższych opadach w Ameryce Południowej jest położony w strefie klimatycznej oznaczonej numerem I.
W ciągu roku w Afryce na obszarach położonych w strefie klimatycznej oznaczonej numerem I zachmurzenie nieba jest większe niż na obszarach położonych na tym kontynencie w strefie klimatycznej oznaczonej numerem II.
W strefie klimatycznej oznaczonej numerem IV na obszarach położonych w głębi kontynentów roczne amplitudy temperatury powietrza są mniejsze niż na obszarach nadmorskich.
2.
Na rysunku pokazano przekrój przez:
stratowulkan
wulkan tarczowy
3. Lawa, która wydostawała się z krateru wulkanu, była:
rzadka
gęsta
4. W strefie kontaktu magmy z wapieniami mógł powstać:
gnejs
marmur
5.
Data miejsca, dla którego przedstawiono widomy tor wędrówki Słońca nad horyzontem.
21 III
22 VI
23 IX
22 XII
6. Szerokość geograficzna dla miejsca, dla którego przedstawiono widomy tor wędrówki Słońca
23°26`N
23°26`S
90°N
7.
Piętrowy układ roślinności na wyspie wysuniętej najbardziej na północ przedstawiono na rysunku oznaczonym numerem
1
2
3
4
8. Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 obszary występowania czterech wybranych typów gleb.

Podaj numer, którym oznaczono na mapie obszar występowania gleby o zawartości próchnicy większej niż w glebach występujących na pozostałych zaznaczonych obszarach.
1
2
3
4
9.
Podaj numer oznaczający na mapie obszar występowania typu gleby, której profil przedstawiono na rysunku.
1
2
3
4
10.
Przyporządkuj procesom, które przyczyniły się do powstania jezior, odpowiednie obszary w Polsce.
Egzaracja i detrakcja w polu firnowym
A
B
C
D
E
11. Proces chemiczny rozwinięty w skałach węglanowych
A
B
C
D
E
12. Wytapianie się brył martwego lodu w zagłębieniach terenu
A
B
C
D
E
13.
Podaj nazwy państw, których dotyczą poniższe informacje.
Zmiany liczby ludności po 2010 r. były efektem emigracji spowodowanej pogorszeniem się sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa w następstwie globalnego kryzysu ekonomicznego 2008 r. i wewnętrznego kryzysu gospodarczego.
Grecja
Irlandia
Norwegia
Polska
14. W tym państwie należącym do Unii Europejskiej odnotowano wysoki przyrost liczby ludności spowodowany napływem imigrantów m.in. z państw, które zostały członkami Unii Europejskiej w 2004 r.
Grecja
Irlandia
Norwegia
Polska
15. To państwo, charakteryzujące się jedną z najwyższych wartości wskaźnika HDI na świecie, jest atrakcyjne dla imigrantów m.in. ze względu na stabilną sytuację polityczną i gospodarczą oraz dobrze rozwiniętą opiekę socjalną.
Grecja
Irlandia
Norwegia
Polska
16.
W powyższej tabeli literami X i Y oznaczono odpowiednio
Stany Zjednoczone i Kanadę
Koreę Południową i Czad
Polskę i Niemcy
Niger i Somalię
17.
Dobierz do podanych państw właściwą strukturę eksportu.
Australia:
A
B
C
D
E
18. Bangladesz
A
B
C
D
E
19. Chile
A
B
C
D
E
20. Wybierz glebę powszechnię używaną do uprawy danego zboża w Polsce
Pszenica:
bielicowa
brunatna
cynamonowa
kasztanowa
21. Żyto:
bielicowa
brunatna
cynamonowa
kasztanowa
22.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
Każdy z czterech języków urzędowych Szwajcarii należy do rodziny języków indoeuropejskich.
P
F
23. Na obszarze oznaczonym literą A językiem urzędowym stosowanym przez większość ludności jest jeden z języków romańskich.
P
F
24. Język francuski jest językiem urzędowym stosowanym przez większość ludności obszaru oznaczonego literą B.
P
F
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy