thumbnail

J. Angielski Zaw.

Materiały / Słówka zaczerpnięte z tego testu: https://quizlet.com/pl/785111699/angzaw-2-flash-cards/?x=1jqU&i=16imqi
W "Ilość wyrazów" pola typu (-) oznaczają, że jeden z wyrazów posiada myślnik (-)
ok. 120 pojęć
Quiz wykonany przez Ryba123
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 28 marzec, 2023
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany27 marzec, 2023
Razy rozwiązany78
Średni wynik20,8%
Zgłoś quizZgłoś
30:00
Dawaj kamracie 🏴‍☠️🦜
0
 / 125 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Po polsku
Ilość wyrazów
Po angielsku
strona internetowa
1
website
domena
1
domain
możliwości
1
possibilities
odpowiednik
1
equivalent
platforma
1
platform
Adres URL
3
uniform resource locator / URL
rzeczywiście
1
genuinely
program o otwartym kodzie
2
opensource software
za dużo myśleć
1
overthink
kaskadowe arkusze stylów
3
cascading style sheets / CSS
strona kontaktowa
2
contact page
rozsądne
1
reasonable
publikować
1
publish
optymalizacja dla wyszukiwarek
3
search engine optimization
otworzyć się na coś
4
put yourself out there
przesadzony
1
bloated
szkielet
1
framework
rozbić na czynniki pierwsze
1
breakdown
mankament
1
drawback
zapytania
1
queries
utrzymywać
1
maintain
motyw
1
theme
przeprowadzić refaktoryzacje
2
to refactor
nagłówek
1
heading
menu rozwijane
2 (-)
drop-down menu
włączać i wyłączać
4
toggle on and off
programy do przetwarzania kodu przed kompilacją
1 (-)
pre-processors
języki programowania
2
programming languages
środowisko programowania
2
programming environment
klasa
1
class
słowa kluczowe
1
keywords
typ pierwotny
2
primitive type
objekt
1
object
nawiasy
1
parentheses
średnik
1
semicolon
zwracać
1
return
format
1
format
importować
1
import
Programowanie obiektowe
3
object oriented programming / OOP
warunki jeżeli-przeciwnie
2 (-)
if-else statements
inkrementacja
1
increment
interfejs programowania aplikacji
3
application programming interface / API
proste do osiągnięcia
3
simple to achieve
aktualizowanie na żywo
2
update live
element sekcji
2
section element
przycisk
1
button
ogólna strona
2
overall page
lekko zaokrąglona krawędź
3
slightly rounded border
podobny
1
similar
słuchacz zdarzeń
2
event listener
system szesnastkowy (16)
1
hex
podsumować
1
summarize
szyk
1
array
wstępnie ustawione
2
initially set
wyjątek
1
exception
zmienna znakowa
2
character variable / varchar
odejmować
1
subtract
struktura
1
structure
najprostsza forma
2
simplest form
grupa tablic
2
array group
równanie
1
equation
zwrócić zmienną
3
return a variable
równa się
1
equals
cytaty
1
quotes
formuła
1
formula
dodawanie
1
addition
kontener / pojemnik
1
container
strona główna
2
home page
znak &
1
ampersand
arkusz stylów
1
stylesheet
kolor tła
2
background color
wyrównywanie
1
align
podkreślenie
1
underline
wypunktowanie
2
bullet points
czcionka
1
font
konkretny
1
particular
nawias klamrowy
2
curly bracket
w tekście
1
inline
wydajne
1
efficient
wartości danych
2
data values
dane tabelaryczne
2
tabular data
zarejestrowany
1
registered
powiązane
1
related
jednostka
1
unit / entity
uzyskany
1
obtained
wskazany
1
indicated
sekcja schematów
2
schemas section
funkcja
1
feature
najechać na
1
hover over
interfejs
1
interface
responsywna strona internetowa
2
responsive website
regulować
1
adjust
ograniczenia
1
constraints
układ
1
layout
rozciągnąć
1
stretch
niezależnie
1
apart
własność
1
property
przeglądarka
1
browser
obramowanie
1
frame
wypełniać
1
fill
pionowo
1
vertically
zwiększyć
1
expand
renderować
1
render
animacja klatki kluczowej
2
keyframe animation
położenie względne
2
positioned relative
iteracja animacji
2
animation iteration
funkcja interwałowa
2
interval function
zepchnąć w dół
2
push down
licznik
1
counter
detekcja / wykrywanie
1
detection
inkrementacja
1
increment
inwersja / odwrotność
1
inverse
prosto
1
straightforward
pionowy
1
vertical
luka
1
gap
płynnie
1
smoothly
szerokość
1
width
pasek przewijania
2
scroll bar
bliskość
1
proximity
poziomy
1
horizontal
sprecyzować
1
specify
pozbyć się
3
get rid of
zniekształcone
1
distortion
nieprzezroczystość
1
opacity
dobrze działać
4
to work just fine
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy