thumbnail

#9 PB152 - Interakce se světem

Prehľad devietej kapitoly z PB152
Quiz by Pistachios
Rate:
Last updated: May 20, 2024
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMay 17, 2024
Times taken4
Average score87,9%
Report this quizReport
7:30
Enter answer here
0
 / 33 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Protokol, ktorý prekladá IP adresy na fyzické (MAC)
Dokáže nájsť destináciu (smerovať) v rámci jednej LAN
ARP
Služba, ktorá rekurzívne prekladá hierarchickú doménu na konkrétnu IP adresu
Postupuje zprava doľava
Týmto spôsobom nemusíme mať gigantické tabuľky pre každú adresu
DNS
Jedna zo základných premenných prostredia, ktorá obsahuje zoznam priečinkov, v ktorých sa majú hľadať programy
PATH
Rodina programovacích jazykov, ktoré vedia komunikovať s počítačom cez jednoduché príkazy
Shell
Špecifický jazyk v shellovej rodine
Od roku 1976
Najpouživanejší a najznámejší
Používaný dodnes
Najznámejšia implementácia = bash
Bourne Shell
Transportný protokol, ktorý naseká prúd dát na segmenty, ustanoví spojenie a prenáša dáta
Využíva sekvenčné čísla a potvrdzovacie pakety
TCP
Zariadenie tretej (sieťovej) vrstvy, ktoré smeruje pakety medzi rôznymi LANs
Analógia switchu
Využíva smerovacie (routing) tabuľky
Router
Spôsob overenia identity, ktorý využíva dva rôzne typy autentikácie
Najčastejšie heslo a token
2-Factor Authentication
Služobný protokol tretej (sieťovej) vrsty, využívaný pre diagnostikovanie, nahlasovanie chýb a manažment siete
Ping a echo pakety
Informácia o zomretí paketu (TTL)
Automatická konfigurácia siete
ICMP
Systémové volanie, cez ktoré sa dá zmeniť majiteľ nejakého objektu
setuid
SW komponenty sú navzájom izolované a každá má iné privilégiá, podľa toho, čo potrebujú
Navzájom komunikujú cez jednoduchú medzi-procesovú komunikáciu
Separácia privilégií
Linkový protokol pre dvojuzlové siete
Väčšinou spája dve rôzne LAN
Podporovaný väčšinou OS
Rozdelený medzi jadro a systémové služby
PPP
Príkazy, ktoré sú shellom špeciálne interpretované (nevznikajú cez fork + exec)
Optimalizácia pre často používané príkazy
Príkazy, ktoré modifikujú hlavný shell
Vstavané príkazy
Najbežnejší protokol druhej (linkovej) vrstvy
Väčšinou implementovaný hardwareovo
Väčšinou hviezdicová topológia
Ethernet
Princíp, kedy sa SW komponente pridelujú čo najmenšie privilégiá
Dovolí sa jej len to, čo naozaj potrebuje môcť
Limituje závažnosť chýb
Princíp najmenších privilégií
Postupné obalovanie dát tvorené protokolmi na rôznych vrstvách
Protocol Nesting
Super-užívateľ, ktorého privilégiá sa nekontrolujú
root
Komplikovaná, bezdrôtová, nespoľahlivá a pomalá verzia Ethernetu
Komunikácia musí byť šifrovaná (ktokoľvek môže načúvať) a zabezpečená
WiFi
Ľudsky čitateľné meno počítača a siete, na ktorú je pripojený
FQDN
Zariadenie, ktoré separuje dve rôzne siete od seba
Väčšinou na dedikovaných routeroch
Najčastejšia implementácia filtruje alebo upravuje pakety podľa pravidiel daných administrátorom
Firewall
Implementácia kontroly prístupu, v ktorej permisie riadi nejaká centrálna autorita/admin
Povinná kontrola prístupu
Preklad domén na adresy (DNS) lokálne riadia:
Systémové knižnice
Zariadenie druhej (linkovej) vrstvy
Slúži na spojenie dvoch rôznych LAN
Má dva porty a na každom mnoho MAC adries
Bridge
Najbežnejšia implementácia firewallu
Preskúma každý paket a vyhodnotí ako ho spracovať podľa pravidiel daných administrátorom
Väčšinou súčasťou jadra
Packet Filter
Špecifický jazyk v shellovej rodine
Od roku 1978
Vylepšený interaktívny mód
Používaný dodnes
C Shell
Spustiteľný súbor, ktorý sekvenčne vykoná všetky v ňom spísané príkazy rovnako, ako keby sme ich postupne písali v interaktívnom móde
Skript
Jeden z najpoužívanejších sieťových protokolov
Packet-based a best-effort
Používa 4 alebo 16 bajtové adresy
IP
Špecifický jazyk v shellovej rodine
Od roku 1983
Niečo medzi sh a csh
Korn Shell
Shellový mód, v ktorom príkazy, ktoré píšeme na riadok, sú okamžite po potvrdení spracované
Interaktívny
POSIXový koncept globálnych premenných v shell
Často využívané ako nastavenia
Dajú sa vyrobiť príkazom 'export'
Premenné prostredia
Implementácia kontroly prítupu, v ktorej majitelia rozhodujú, kto má prístup k ich objektom
Diskrétna kontrola prístupu
Jednoduchšia verzia TCP bez garancie doručenia
UDP
Zariadenie druhej (linkovej) vrstvy
Slúži na prepojenie mnohých zariadení v rámci jednej LAN
Má mnoho portov a na každom len jednu MAC adresu
Switch
Comments
No comments yet