thumbnail

#6 PB152 - Synchronizace

Prehľad šiestej kapitoly z PB152
Quiz by Pistachios
Rate:
Last updated: April 23, 2024
You have not attempted this quiz yet.
First submittedApril 4, 2024
Times taken8
Average score91,7%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 12 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Typ mutexu, ktorý dokáže spoľahlivo rozpoznať, že došlo k pokusu o odomknutie zámku nesprávnym vláknom
Väčšia reprezentácia stavu
Rekurzívny mutex
Slúžia na obmedzenie súbežnosti
Datová štruktúra
Môžu existovať v nezávislých inštanciách
Má stav, ktorý je niekde uložený (má adresu)
Synchronizační zařízení
Rozšírenie mutexu o nový stav - zamknuté pre čítanie
Má tri rôzne operácie a stavy
rwlock
Priamo nerieši žiadny zaujímavý problém, ktorý by mutex alebo niektorá jeho varianta neriešila lepšie
Vo dvojici riešia problém producentov a konzumentov
Operácie wait a post
Semafór
Inverzný semafór, umožňuje pokračovať vo výpočte až keď naň čaká dostatok vlákien
Rieši problém rozvetvenia a stretávania
Dá sa implementovať ako počítadlo + podmienková premenná
Bariéra
Synchronizačná slučka bez interakcie s plánovačom
Najjednoduchšia implementácia mutexu
Spinlock
Mutex, ktorého operácia lock je realizovaná ako služba OS
Menej efektívne kvôli systémovému volaniu
Uspávající mutex
Synchronizačné zariadenie, ktoré rieši problém súbežnej dátovej závislosti
Používa operácie wait a signal
Interaguje s plánovačom vlákien
Dá sa implementovať aj pomocou aktívneho čakania
Podmínková proměnná
Rozdeluje zodpovednosť za dve časti stavu medzi uživateľské vlákno a OS
Vlákno rozhoduje, či je zámok odomknutý
Systémové volanie sa koná len v prípade, že pokus o zamknutie zlyhá
Futex
Rieši problém kritickej sekcie
Úplne najjednoduchšie synchronizačné zariadenie
Musí byť chránená kritická sekcia, i všetky behy, voči ktorým je kritická
Mutex
Rieši problém písačov a čitateľov bez použitia zámkov
Vyhýba sa kritickým sekciám
Využíva počítadlo odkazov
RCU
Atomická operácia
Má 3 operandy: adresu, očakávanú hodnotu a požadovanú hodnotu
Používa ju spinlock
cmpxchg
Comments
No comments yet