thumbnail

#2 PB152 - Virtualizace procesoru

Prehľad druhej kapitoly z PB152
Quiz by Pistachios
Rate:
Last updated: April 23, 2024
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 20, 2024
Times taken8
Average score6,7%
Report this quizReport
7:30
Enter answer here
0
 / 30 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Forma prioritního plánování, kde priorita je inverzní hodnota dosud použitého výpočetního času
Férové plánování
Výpočet, který vznikne nepřerušenou činností jednoho procesoru, který je po celou dobu řízen jedním programem
Vlákno
Zásobník typického programu je složen z:
Aktivačních záznamů
Realizace několik logických procesorů pomocí jednoho fyzického
Virtualizace procesoru
Elementární příkaz strojového kódu
Instrukce
Elementární změna stavu
Efekt instrukce
Zamezení přesunů vláken na jiný fyzický procesor
Afinita vlákna
Součást stavu vlákna, LIFO
Zásobník
Minimální čas, kdy aktivní vlákno běží, i v případě, že další naplánované vlákno má vyšší prioritu
Plánovací kvantum
Množina příbuzných instrukcí
Operace
Postup od vstupů k požadovaným výstupům vhodnou manipulací stavu
Výpočet
Volá pomocné funkce
Hardwarový zásobník
Delší kvantum má pozitivní vliv na:
Propustnost
Část jádra operačního systému, která je odpovědná za přidělování procesorů vláknům
Plánovač vláken
Instrukce uložené v paměti, určuje co bude program počítat
Text programu
Sčítání, odečítání, násobení a dělení
Aritmetika
Provádí aritmetické a logické instrukce
Aritmeticko-logická jednotka
Pomocný, vnořený program
Podprogram
Procesor vykonává instrukce, čím realizuje:
Výpočet
Registry nejsou složené z bajtů, daný registr obsahuje celé slovo, reprezentace čísla v registru je tedy:
Monolitická
and, or, xor po bitech, bitové posuvy
Bitové operace
Procesor, který má stav, který sestává právě z hodnot registrů, a který mění vykonáváním instrukcí a nijak jinak
Logický procesor
Interakce výpočtů, změna v návaznosti na nějakou externí událost
Synchronizace
Každé vlákno má, ze svého vlastního pohledu, pomyslný vlastní:
Procesor
Práce/čas
Propustnost
Fronty, které umožňují preferovat některá vlákna
Prioritní
Sestává z hodnot uložených v aritmetických registrech, hodnoty programového čítače a hodnoty ukazatele zásobníku
Stav procesoru
Základní pracovní nástroj plánovače
Fronta úloh
Delší kvantum má negativní vliv na:
Latenci
Registr, který obsahuje virtuální adresu právě vykonávané instrukce, a který rozhoduje o tom, která instrukce se má vykonat
Programový čítač
Comments
No comments yet