thumbnail

#0 PB152 - Základné pojmy

Prehľad základných pojmov z PB152
Quiz by Pistachios
Rate:
Last updated: April 23, 2024
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 19, 2024
Times taken7
Average score91,7%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 24 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Mnohem přesnější a zároveň obecně uznávaná abstrakce pro „víceúlohový, víceuživatelský operační systém“
POSIX
Zařízení, které vykonává instrukce
Výpočetní jednotka
Zařízení, která posílají resp. přijímají data, a převádí je na nějaký viditelný efekt ve fyzickém světě, budeme v naší abstrakci označovat za:
Periferie
Sekvence instrukcí, které popisují nějaký výpočet
Program
Interakce výpočtu s periferiemi, nebo s jinými souběžně probíhajícími výpočty
Synchronizace
Virtualizuje fyzické výpočetní zdroje
Operační systém
Řídí hardwarové prostředky virtualizace, dostává roli strážce integrity
Jádro
Lineární uspořádání událostí
Časový sled
Neuspořádané události jsou:
Souběžné
Umožňuje vzít některý modul a vyměnit jej za jiný modul, s jinou vnitřní strukturou, ale se stejným vnějším chováním
Modularita
Základní jednotka abstrakce software
Modul
Umožňuje každému programu pracovat, jako kdyby měl svůj vlastní počítač
Virtualizace
Porušení časového sledu
Hazard souběhu
Operační paměť je složena z očíslovaných buněk, to znamená že je:
Adresovaná
Jev, který nastane v čase (ne nutně pevně určeném nebo známém), a který můžeme pozorovat
Událost
Díky abstrakci se ale můžeme na počítač dívat jako na relativně jednoduché:
Výpočetní
zařízení
Vnější chování
Rozhraní
Vnitřní struktura, mechanismus
Implementace
Založenana skrývání detailů, známé vnější chování, neznámá vnitřní struktura
Abstrakce
Složitý elektronický stroj
Počítač
Relace uspořádání
Předcházení
Zařízení, které si pamatuje data, se kterými program při svém výpočtu pracuje, a které je schopno tato data předávat výpočetní jednotce a na její pokyn je měnit.
Operační paměť
Každá buňka si pamatuje jeden:
Bajt
Obecně používana abstrakce pro počítač
Von Neumanova architektura
Comments
No comments yet