thumbnail

Quiz o Włodzimierzu Leninie

Poziom- podstawowy ,łatwy
Quiz wykonany przez Natalya
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 11 październik, 2023
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany11 październik, 2023
Razy rozwiązany38
Średni wynik78,6%
Zgłoś quizZgłoś
15:00
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
1. Jak brzmi pełne imię nazwisko i imie odojcowskie Lenina?
Władimir Iljiczyj Lenin
Władimir Iljicz Uljanow
Włodzimierz Lenin
Włodzimierz Lenin Uljanow
"Lenin" było pseudonimem przyjętym przez Władimira Iljicza Uljanowa. nie ma jasnych informacji dotyczących znaczenia i pochodzenia tego pseudonimu ale jedna z teorii mówi o nawiązaniu do największej rzeki Rosji położonej na Sybirze "Lena" .Mogłabyć dla niego metaforą rewolucyjnych aspiracji oraz odległości i izolacji od centralnych władz caratu
2. W jakim państwie urodził się Lenin?
W Gruzji
W Polsce
W Rosji
Na Ukrainie
Urodził się w Imperium Rosyjskim w Symbirsku (od 1924 Uljanowsk) Był rosyjsko-kałmucko-żydowsko-niemiecko-szwedzkiego pochodzenia
3. Za jaką klasę społeczną walczył Lenin ?
Za robotników
Za klasę średnią
Za inteligencję
Za monarchię
Pragnął oswobodzenia uciśnionej klasy robotniczej innymi słowy proletariatu
4. Lenin był zwolennikiem idei:
Narodowych
Anarchistycznych
Liberalnych
Komunistycznych
Lenin rozwijał koncepcje Marksizmu i utworzył swój podtyp Komunizmu nazwany od jego pseudonimu "Leninizm"
5. Jak nazywała się przeprowadzona przez niego rewolucja ?
Rewolucja goździków
Rewolucja francuska
Rewolucja ludowa
Rewolucja październikowa
Według kalendarza juliańskiego(używanego między innymi w carskiej Rosji) Rewolucja Październikowa wybuchła w nocy z 25 na 26 października 1917 roku, a według kalendarzana gregoriańskiego ( to znaczy używanego między innymi w Europie) było to 7-8 listopada 1917 roku.
6. Na podstawie jakiego filozofa ,Lenin bazował swoją ideę Leninizmu ?
Shopenhauer
Locke
Kant
Marks
Lenin bazował swoje poglądy na Marksizmie, ale wprowadził pewne "aktualizacje" . Opowiem po krotce kim były wymienione postacie ,Kant był w głównej mierze filozofem skupionym na etyce i epistemologii(nauka badania poznania) głosił on idealizm transcendentalny(idealizm transcendentalny głosi że nasz umysł odgrywa bardzo ważną rolę w tym, jak rozumiemy świat i że niektórych prawd nie da się przekonać poprzez zmysły . Stoi to naprzeciw materializmowi Marksa który zakłada że doswiadczanie świata odbywa się tylko poprzez fizyczne poznanie .Lenin bazował na Marksistowskiej filozofii. Locke był filozofem ,ideologiem liberalizmu, znacząco różnił się od Lenina wizją własności prywatnej ,roli rządu i jednostki. Lenin uważał że trzeba znieść własnosc prywatną ,że środki produkcji powinny stać się własnością robotników , a Locke popierał system kapitalistyczny zakładający zwierzchnictwo zakładów fabryk przez wlasciciela zarządcę , Lock preferował mniejszy wpływ rządu na państwo niż Lenin który głosił władzę Rad , Lock podchodził neutralnie do wrogów politycznych gdy Lenin widział w nich ugrozę dla rodzącego się socjalistycznego państwa ) Schopenhauer był niemieckim filozofem pesymizmu , w jego przypadku ciężko mówić o jakiś wspólnych czy sprzecznych poglądach z Marksizmem ,a tym bardziej samym Leninem . Skupiał się on na egzystencjonalnym cierpieniu człowieka i wpływie woli na jego stan .
7. Kiedy doszło do rewolucji pod przywództwem Lenina?
1903
1917
1920
1940
Rewolucja Październikowa to ta podczas której Lenin już był obecny w Rosji i przewodził przeworotowi. Było to 25 października 1917 roku według kalendarza juliańskiego(stosowanego przez carska Rosję ) ,a według naszego kalendarza był to 7 listopada 1917 roku ,
8. Jakie wydarzenie zwiastowało rewolucje październikowa?
Abdykacja i postawienie nowego rządu który nie spełniał oczekiwań ludu
Zabójstwo rodziny carskiej
Atak Niemiec na Rosję, walki powstańcze w polsce
Utrata części terytoriów na Kaukazie
Innymi słowy była to Rewolucja lutowa podczas której Lenin był na emigracji
9. Rewolucja październikowa i lutowa były rewolucjami :
Zbrojnymi
Pokojowymi
Rewolucja październikowa była rewolucja pokojowa a lutowa zbrojoną
Rewolucja lutowa była rewolucja pokojowa a październikowa zbrojoną
Rewolucja Lutowa miała na celu demokratyczne zmiany ustroju państwa , ale rząd tymczasowy nie spełniał oczekiwań rewolucjonistów i na wprost ich oczekiwaniom stanął Lenin przybywszy z emigracji
10. Lenin przewodzil :
Mienszewikom
Bolszewikom
Monarchistom
Eserowcom
Bolszewicy odpowiadali się za najbardziej radykalnymi zmianami I dyktaturą proletariatu. Mienszewicy i eserowcy to również siły rewolucyjne ale o nieco innym spojrzeniu na przebieg rewolucji, i reformacji. Mienszewicy odpowiadali się za rządem tymczasowym ,wierzyli że Rosja musi przejść drogę burżuazyjnej demokracji(takiej jaka jest i dziś w polsce i wielu innych panstwach) by móc w przyszłości przejść do socjalizmu . Najważniejszym postulatem Eserowców było przekazanie ziemi chłopom, utworzenie demokratycznego państwa opartego na lokalnych radach a nie na scentralizowanej władzy jak w przypadku bolszewików przewodzonych przez Lenina
11. Dlaczego Lenin wyjechał za granicę
Ponieważ nie widział nadziei na rewolucję w Rosji
Ze względów zdrowotnych(astma) by poddać się leczeniu w Szwajcarii
Ponieważ utracił poparcie społeczeństwa i wisiała nad nim kara śmierci
Był ścigany przez władze i wyjazd umożliwił mu łatwiejsza działalność, poszukiwał wsparcia za granicą
Jako kontrowersyjny fakt często wspomina się o pobycie Lenina w Niemczech gdzie ponoć mógł uzyskać pieniądze umożliwiające przeprowadzenie rewolucji.
12. Jak zakończyła się rewolucja październikowa?
Zakończyła się licznymi represjami nad rewolucjonistami , aresztowaniami przywódców rewolucyjnych frakcji , ponownym wyjazdem Lenina z państwa i ponownym planowaniu przewrotu
Zakończyła się obaleniem rządu tymczasowego i ustanowieniem władzy Rad
Zakończyła się niepowodzeniem , ale była kluczem do następnych działań które doprowadziły do przewrotu ustroju
Zakończyła się przeprowadzeniem demokratycznych wyborów w Rosji
W ten sposób powstało pierwsze państwo socjalistyczne na świecie .
13. Kto był następcą Lenina?
Zinowjew
Stalin
Breżniew
Trocki
Po śmierci Lenina trwała zacięta walka głównie między Stalinem a Trockim w wyniku której odniósł zwycięstwo Stalin . Trocki głosił że trzeba nieść Rewolucje komunistyczną na inne państwa bez konieczności przyłączenia ich do nowej Radzieckiej Rosji, a Stalin był zwolennikiem jednego państwa dlatego przyłączał do związku radzieckiego tereny które oswobodziła armia Czerwona . Stalin dążył do monopolu politycznego ,podczas gdy Trocki był bardziej otwarty na demokratyczną debatę wewnątrz partii komunistycznej i społeczeństwa. Różniło ich mnóstwo kwestii , ale skrócając Stalin pragnął władzy twardej ręki gdy Trocki miał bardziej wolnościowe podejście
14. Jaka nazwę przybrało Imperium Rosyjskie po przewrocie ustroju ?
Rosyjska Republika Komunistyczna
Demokratyczno socjalistyczna Federacja Rosji
Związek socjalistycznych republik radzieckich
Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
Była to Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika ,a w skrócie RFSRR. Dopiero później w wyniku przyłączania innych państw utworzył się Związek socjalistycznych republik radzieckich
3 Komentarzy
+2
Poziom 55
12 paź, 2023
'Oswobodzenie kraju przez Armię Czerwoną' to oksymoron.
+1
Poziom 29
18 paź, 2023
Jak się ma to wydarzenie do Lenina?
+2
Poziom 41
13 lut, 2024
fajny quiz, mialem na historii ale nic nie zapamiętałem xd