thumbnail

Chinese Province Capitals Quiz

Name the capital of each Chinese province.
Quiz by Devvik2
Rate:
Last updated: November 30, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJune 9, 2016
Times taken619
Average score71.0%
Rating3.80
Report this quizReport
5:00
Enter capital here
0
 / 31 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Province
Capital
Anhui
Hefei
Beijing
Beijing
Chongqing
Chongqing
Fujian
Fuzhou
Gansu
Lanzhou
Guangdong
Guangzhou
Guangxi
Nanning
Guizhou
Guiyang
Hainan
Haikou
Hebei
Shijiazhuang
Heilongjiang
Harbin
Henan
Zhengzhou
Hubei
Wuhan
Hunan
Changsha
Inner Mongolia
Hohhot
Jiangsu
Nanjing
Province
Capital
Jiangxi
Nanchang
Jilin
Changchun
Liaoning
Shenyang
Ningxia
Yinchuan
Qinghai
Xining
Sichuan
Chengdu
Shaanxi
Xi'an
Shandong
Jinan
Shanghai
Shanghai
Shanxi
Taiyuan
Tibet
Lhasa
Tianjin
Tianjin
Xinjiang
Urumqi
Yunnan
Kunming
Zhejiang
Hangzhou
+1
Level 22
Jun 9, 2016
Hong Kong? You are missing Hong Kong.
+1
Level 67
Oct 26, 2019
Great quiz! I feel like I might gray out the municipalities and SARs though, since they're pretty obvious.
+1
Level 77
Nov 30, 2019
Yep, Hong Kong and Macau are not provinces.
+1
Level 77
Nov 30, 2019
Please capitalise 'C' in 'Chinese' in your description.