Statistics for Stations on the Trans-Siberian Railway on a Map

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 142 times
  • The average score is 11 of 65

Answers on the Map

Answers color-coded by a green-red scale on the quiz's map according to % correct below.
Loading ...
Stantsiya-Ugol'nayaMoscowSemenovPermYekaterinburgTyumenOmskNovosibirsk MainVladimirBalezinoIshimBarabinskKrasnoyarskPassengerYurgaTaygaMariinskBogotolVozkalAchinskKansk YeniseyIlanskayaTayshetNizhneudinskTulunWinterCheremkhovoUsolye-SibirskoyeAngarskIrkutsk SortirovochnyjIrkutskSljudyankaChita 2Ulan UdePassPetrovskij ZavodKhilokKarimskayaShilka- PassazhirskayaChernishevsk ZabajikalskMogochaAmazarYerofey PavlovichSkovorodinoMagdagachiTygdaShimanovskayaBelogorskLedyanayaSvobodnyKhabarovskVyazemskayaDaljnerechenskRuzhinoSpassk-DalnyUssuriyuskVladivostokMuchnayaSibirtsevoBikinLuchegorskBirobidzhanYekaterinoslavkaZavitayaBureyaArkharaObluchyeKirov Pass
 

Answer Stats

Stations% Correct
Moscow Yaroslavskiy
98%
Vladivostok
93%
Omsk
78%
Novosibirsk
70%
Yekaterinburg
69%
Irkutsk
68%
Irkutsk Sortirovochnyj
65%
Perm 2
65%
Krasnoyarsk Passenger
54%
Khabarovsk
43%
Vladimir
40%
Ulan Ude Pass
37%
Chita
34%
Tyumen
27%
Birobidzhan
18%
Angarsk
10%
Kansk Yenisey
10%
Tayshet
10%
Belogorsk
9%
Spassk Dalny
9%
Mariinsk
8%
Tulun
8%
Cheremkhovo
7%
Svobodny
7%
Arkhara
6%
Bikin
6%
Ishim
6%
Luchegorsk
6%
Magdagachi
6%
Mogocha
6%
Nizhneudinsk
6%
Obluchye
6%
Sibirtsevo
6%
Skovorodino
6%
Tayga
6%
Tygda
6%
Yurga
6%
Barabinsk
5%
Bogotol
5%
Bureya
5%
Khilok
5%
Ledyanaya
5%
Muchnaya
5%
Ruzhino
5%
Shilka Passazhirskaya
5%
Shimanovskaya
5%
Stantsiya - Ugol'naya
5%
Usolye Sibirskoye
5%
Vyazemskaya
5%
Yekaterinoslavka
5%
Zavitaya
5%
Amazar
4%
Balezino
4%
Daljnerechensk
4%
Ilanskaya
4%
Kirov Pass
4%
Petrovskij Zavod
4%
Semenov
4%
Sljudyanka
4%
Yerofey Pavlovich
4%
Chernishevsk Zabajikalsk
3%
Ussuriyusk
3%
Vozkal Achinsk
3%
Winter
3%
Karimskaya
2%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz