Statistics for North Macedonia First Level Subdivisions

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 131 times
    (127 since last reset)
  • The average score is 34 of 80

Answer Stats

Opštini% Correct
Kumanovo
79%
Tetovo
79%
Bitola
76%
Ohrid
76%
Štip
73%
Veles
67%
Aerodrom
64%
Struga
64%
Centar
61%
Debar
61%
Strumica
61%
Aračinovo
58%
Berovo
58%
Prilep
58%
Butel
55%
Gostivar
55%
Probištip
55%
Kavadarci
52%
Kratovo
52%
Čair
48%
Makedonska Kamenica
48%
Resen
48%
Saraj
48%
Vinica
48%
Centar Župa
45%
Demir Hisar
45%
Dojran
45%
Gazi Baba
45%
Gevgelija
45%
Kičevo
45%
Kriva Palanka
45%
Kruševo
45%
Makedonski Brod
45%
Studeničani
45%
Demir Kapija
42%
Gjorče Petrov
42%
Kočani
42%
Mogila
42%
Negotino
42%
Petrovec
42%
Sveti Nikole
42%
Bogdanci
39%
Debarca
39%
Delčevo
39%
Ilinden
39%
Vasilevo
39%
Karbinci
36%
Novo Selo
36%
Pehčevo
36%
Šuto Orizari
36%
Tearce
36%
Valandovo
36%
Zelenikovo
36%
Želino
36%
Dolneni
33%
Karpoš
33%
Lipkovo
33%
Novaci
33%
Rosoman
33%
Staro Nagoričane
33%
Zrnovci
33%
Bosilovo
30%
Kisela Voda
30%
Krivogaštani
30%
Bogovinje
27%
Brvenica
27%
Čaška
27%
Češinovo-Obleševo
27%
Čučer-Sandevo
27%
Rankovce
27%
Sopište
27%
Vevčani
27%
Vrapčište
27%
Gradsko
24%
Jegunovce
21%
Lozovo
21%
Radoviš
21%
Konče
18%
Mavrovo and Rostuša
18%
Plasnica
18%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset