Taloustiedon käsitteitä

Osaatko nimetä selitystä vastaavan käsitteen?
Forum 2 - Taloustieto (Otava 2015)
Quiz by katrimz
Rate:
Last updated: March 10, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 10, 2019
Times taken7
Average score68.0%
Report this quizReport
10:00
Kirjoita vastauksesi tähän
0
 / 25 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Selite
Käsite
Aika, jossa uudet keksinnöt, tuotteet tai ideat korvaavat vanhat
Innovaatiosykli
Ei-työllisten määrä suhteessa työssä käyviin
Huoltosuhde
Elinkeinot, joissa valmistetaan luonnon raaka-aineista tuotteita jatkojalostettavaksi
Alkutuotanto
Helposti käteiseksi muutettava sijoitus
Likvidi
Hintatason yleinen nousu
Inflaatio
Ilmaisee sen, kuinka paljon tuottajat ovat valmiita myymään jotain tuotetta eri hinnoilla
Tarjontakäyrä
Korko, johon pankista otettava laina sidotaan
Viitekorko
Kunnan perimä vero palkkatuloista
Kunnallisvero
Kysynnän ja tarjonnan perusteella markkinoilla vallitseva hinta
Markkinahinta
Rahan hinta
Korko
Suhdannevaihe, joka seuraa matalasuhdannetta ja aloittaa noususuhdanteen
Elpyminen
Summa, josta ei ole tehty mitään vähennyksiä
Brutto
Tavara tai palvelu, joka tyydyttää ihmisten tarpeita ja josta on hyötyä kuluttajalle
Hyödyke
Tehtaan tuotantokyvyn taso
Käyttöaste
Tilanne, jossa työnteko ei ole taloudellisesti kannattavaa, koska lähes saman verran tuloja saa tekemättä työtä
Kannustinloukku
Tilapäinen työttömyys, joka johtuu esimerkiksi asuinpaikan vaihdoksesta tai opintojen päättymisestä
Kitkatyöttömyys
Toimenpide, jolla pyritään tervehdyttämään yritys, joka on vaarassa ajautua konkurssiin
Yrityssaneeraus
Tulo- ja menoarvio
Budjetti
Valtion liikelaitosten muttaminen yrityksiksi
Yhtiöittäminen
Valuutan arvo vahvistuu suhteessa muihin valuuttoihin
Revalvoituminen
Verojen ja muiden lakisääteisten maksujen maksamatta jättäminen
Harmaa talous
Yhden maan kotitalouksien, yritysten, rahoituslaitosten ja julkisen talouden muodostama kokonaisuus
Kansantalous
Yhtiö jakaa osan vuosittaisesta voitostaan osakkeenomistajille
Osinko
Yrityksen vakuudeton joukkovelkakirjalaina
Debentuuri
Yritysten sulautuminen yhteen
Fuusio
No comments yet