thumbnail

Chinese Provinces from their Capitals

List the provinces and municipalities in China using their capital cities.
Taiwan is not included
Hong Kong and Macau are special administrative regions, and are not included in this quiz
Quiz by JessVG
Rate:
Last updated: January 24, 2022
First submittedJanuary 6, 2022
Times taken21
Average score71.0%
Report this quizReport
7:00
Enter answer here
0
 / 31 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Urunchi
Xinjiang
Lhasa
Tibet
Xining
Qinghai
Yinchuan
Ningxia
Lanzhou
Gansu
Xi'an
Shaanxi
Chengdu
Sichuan
Kunming
Yunnan
Guiyang
Guizhou
Chongqing
Chongqing
Nanning
Guangxi
Hint
Answer
Haikou
Hainan
Guangzhou
Guangdong
Changsha
Hunan
Nanchang
Jiangxi
Wuhan
Hubei
Hefei
Anhui
Fuzhou
Fujian
Hangzhou
Zhejiang
Shanghai
Shanghai
Nanjing
Jiangsu
Hint
Answer
Zhengzhou
Henan
Jinan
Shandong
Taiyuan
Shanxi
Shijiazhuang
Hebei
Beijing
Beijing
Tianjin
Tianjin
Hohhot
Inner Mongolia
Shenyang
Liaoning
Changchun
Jilin
Harbin
Heilongjiang
No comments yet