Statistics for Tautiška giesmė (Anthem of Lithuania) Lyrics Quiz

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 101 times
  • The average score is 33 of 42

Answer Stats

Answers% Correct
Lietuva
100%
Te
96%
Mūs
93%
Tėvyne
93%
mūsų
92%
žeme
92%
didvyrių
91%
Tu
89%
88%
Tavo
88%
eina
86%
praeities
86%
vaikai
86%
takais
84%
Tegul
84%
dorybės
83%
Lietuvos
83%
Vien
83%
saulė
82%
sūnūs
82%
stiprybę
80%
ir
79%
Ir
79%
semia
79%
žmonių
75%
naudai
74%
šviesa
74%
dirba
72%
gėrybei
71%
Tamsumus
71%
tiesa
71%
tos
71%
Vardan
71%
Lietuvoj
70%
prašalina
68%
širdyse
66%
meilė
63%
telydi
62%
Dega
61%
težydi
58%
žingsnius
58%
Vienybė
53%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz