Grundämnen med korta namn

Nämn de 25 grundämnen i periodiska systemet, vars svenska namn innehåller fem eller färre bokstäver.
Inspirerad av följande quiz av PSTSCCH: Chemical Elements with Short Names.
Quiz by Zefyrinus
Rate:
Last updated: July 12, 2020
First submittedSeptember 26, 2016
Times taken23
Average score48,0%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 25 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
#
Grundämne
3
Bly
3
Bor
3
Jod
3
Kol
4
Brom
4
Guld
4
Järn
4
Klor
4
Krom
4
Neon
4
Niob
4
Syre
4
Tenn
#
Grundämne
4
Uran
4
Väte
4
Zink
5
Argon
5
Astat
5
Fluor
5
Kisel
5
Kväve
5
Radon
5
Selen
5
Titan
5
Xenon
+1
Level 72
Sep 27, 2016
Suomalainen version on täällä: Alkuaineet joilla on lyhyet nimet.