Största Länder Efter Yta

Nämn de länder som har de största yta eller area, både vatten och land inom gränsen.
Yta är i kvadratkilometer
Utomeuropieska territorier som Grönland räknas ej
Quiz by Aaron197
Rate:
Last updated: January 30, 2020
First submittedJanuary 15, 2019
Times taken229
Average score70,8%
Report this quizReport
4:00
Skriv landet här
0
 / 24 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Yta
Land
17,098,242
Ryssland
9,984,670
Kanada
9,596,961
Kina
9,525,067
Förenta Staterna
8,515,767
Brasilien
7,692,024
Australien
3,287,263
Indien
2,780,400
Argentina
Yta
Land
2,724,900
Kazakhstan
2,381,741
Algeriet
2,344,858
Kongo-Kinshasa
2,149,690
Saudiarabien
1,964,375
Mexico
1,910,931
Indonesien
1,861,484
Sudan
1,759,540
Libyen
Yta
Land
1,648,195
Iran
1,564,110
Mongoliet
1,285,216
Peru
1,284,000
Tchad
1,267,000
Niger
1,246,700
Angola
1,240,192
Mali
1,221,037
Sydafrika
No comments yet