Jan Troells långfilmer

Kan du namnet på alla långfilmer som Jan Troell har regisserat?
Kortfilmsantologier ej inräknade
Quiz by Gunderhegg
Rate:
Last updated: October 28, 2020
First submittedOctober 28, 2020
Times taken2
Average score55,6%
Report this quizReport
3:00
Svara här
0
 / 18 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
År
Spelfilmer
1966
Här är ditt liv
1968
Ole dole doff
1971
Utvandrarna
1872
Nybyggarna
1974
Pionjärerna
1977
Bang!
1979
Orkanen
1982
Ingenjör Andrées luftfärd
1991
Il capitano
1996
Hamsun
2001
Så vit som en snö
2008
Maria Larssons eviga ögonblick
2012
Dom över död man
År
Dokumentärer
1988
Sagolandet
1997
En frusen dröm
2003
Närvarande
2007
Färgklang
2012
Kalla ingenting försent
No comments yet