thumbnail

ALL Cities/Settlements of Slovenia on a Map

There are over 6 thousand settlements in Slovenia, how many can you name with the help of a map?
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia
Quiz by Vicky
Rate:
Last updated: June 4, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJune 4, 2022
Times taken619
Average score1.5%
Rating4.50
Report this quizReport
60:00
Enter settlement here:
0
 / 6035 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
 
Ajdovščina
Ajdovščina
Batuje
Bela
Brje
Budanje
Cesta
Col
Črniče
Dobravlje
Dolenje
Dolga Poljana
Gaberje
Gojače
Gozd
Grivče
Kamnje
Kovk
Kožmani
Križna Gora
Lokavec
Male Žablje
Malo Polje
Malovše
Otlica
Plače
Planina
Podkraj
Potoče
Predmeja
Ravne
Selo
Skrilje
Šmarje
Stomaž
Tevče
Ustje
Velike Žablje
Vipavski Križ
Višnje
Vodice
Vrtovče
Vrtovin
Žagolič
Žapuže
Zavino
 
Ankaran
Ankaran
 
Apače
Apače
Črnci
Drobtinci
Grabe
Janhova
Lešane
Lutverci
Mahovci
Nasova
Novi Vrh
Plitvica
Podgorje
Pogled
Segovci
Spodnje Konjišče
Stogovci
Vratja vas
Vratji Vrh
Žepovci
Zgornje Konjišče
Žiberci
 
Beltinci
Beltinci
Bratonci
Dokležovje
Gančani
Ižakovci
Lipa
Lipovci
Melinci
 
Benedikt
Benedikt
Drvanja
Ihova
Ločki Vrh
Negovski Vrh
Obrat
Spodnja Bačkova
Spodnja Ročica
Štajngrova
Stara Gora
Sv. Trije Kralji v Slov. gor.
Trotkova
Trstenik
 
Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli
Črešnjevec ob Bistrici
Dekmanca
Hrastje ob Bistrici
Križan Vrh
Kunšperk
Ples
Polje pri Bistrici
Srebrnik
Trebče
Zagaj
 
Bled
Bled
Bodešče
Bohinjska Bela
Koritno
Kupljenik
Obrne
Ribno
Selo pri Bledu
Slamniki
Zasip
 
Bloke
Andrejčje
Benete
Bočkovo
Fara
Glina
Godičevo
Gradiško
Hiteno
Hribarjevo
Hudi Vrh
Jeršanovo
Kramplje
Lahovo
Lepi Vrh
Lovranovo
Malni
Metulje
Mramorovo pri Lužarjih
Mramorovo pri Pajkovem
Nemška vas na Blokah
Nova vas
Ograda
Polšeče
Radlek
Ravne na Blokah
Ravnik
Rožanče
Runarsko
Škrabče
Škufče
Sleme
Štorovo
Strmca
Studenec na Blokah
Studeno na Blokah
Sveta Trojica
Sveti Duh
Topol
Ulaka
Velike Bloke
Veliki Vrh
Volčje
Zakraj
Zales
Zavrh
 
Bohinj
Bitnje
Bohinjska Bistrica
Bohinjska Češnjica
Brod
Goreljek
Gorjuše
Jereka
Kamnje
Koprivnik v Bohinju
Laški Rovt
Lepence
Log v Bohinju
Nemški Rovt
Nomenj
Podjelje
Polje
Ravne v Bohinju
Ribčev Laz
Savica
Srednja vas v Bohinju
Stara Fužina
Studor v Bohinju
Ukanc
Žlan
 
Borovnica
Borovnica
Breg pri Borovnici
Brezovica pri Borovnici
Dol pri Borovnici
Dražica
Lašče
Laze pri Borovnici
Niževec
Ohonica
Pako
Pristava
Zabočevo
 
Bovec
Bavšica
Bovec
Čezsoča
Kal-Koritnica
Lepena
Log Čezsoški
Log pod Mangartom
Plužna
Soča
Srpenica
Strmec na Predelu
Trenta
Žaga
 
Braslovče
Braslovče
Dobrovlje
Glinje
Gomilsko
Grajska vas
Kamenče
Letuš
Male Braslovče
Orla vas
Parižlje
Podgorje pri Letušu
Podvrh
Poljče
Preserje
Rakovlje
Šentrupert
Šmatevž
Spodnje Gorče
Topovlje
Trnava
Zakl
Zgornje Gorče
 
Brda
Barbana
Belo
Biljana
Brdice pri Kožbani
Brdice pri Neblem
Breg pri Golem Brdu
Brestje
Brezovk
Ceglo
Dobrovo
Dolnje Cerovo
Drnovk
Fojana
Golo Brdo
Gonjače
Gornje Cerovo
Gradno
Hlevnik
Hruševlje
Hum
Imenje
Kojsko
Kozana
Kozarno
Kožbana
Krasno
Medana
Neblo
Nozno
Plešivo
Podsabotin
Pristavo
Senik
Slapnik
Slavče
Šlovrenc
Šmartno
Snežatno
Snežeče
Vedrijan
Vipolže
Višnjevik
Vrhovlje pri Kojskem
Vrhovlje pri Kožbani
Zali Breg
 
Brežice
Arnovo selo
Artiče
Bizeljska vas
Bizeljsko
Blatno
Bojsno
Boršt
Bračna vas
Brežice
Brezje pri Bojsnem
Brezje pri Veliki Dolini
Brezovica na Bizeljskem
Brvi
Bukošek
Bukovje
Bušeča vas
Čatež ob Savi
Čedem
Cerina
Cerklje ob Krki
Cirnik
Črešnjice pri Cerkljah
Cundrovec
Curnovec
Dečno selo
Dednja vas
Dobeno
Dobova
Dolenja Pirošica
Dolenja vas pri Artičah
Dolenje Skopice
Dramlja
Drenovec pri Bukovju
Dvorce
Gabrje pri Dobovi
Gaj
Gazice
Globočice
Globoko
Glogov Brod
Gorenja Pirošica
Gorenje Skopice
Gornji Lenart
Gregovce
Hrastje pri Cerkljah
Izvir
Jereslavec
Jesenice
Kamence
Kapele
Koritno
Kraška vas
Križe
Krška vas
Laze
Loče
Mala Dolina
Mali Cirnik
Mali Obrež
Mali Vrh
Mihalovec
Mostec
Mrzlava vas
Nova vas ob Sotli
Nova vas pri Mokricah
Obrežje
Oklukova Gora
Orešje na Bizeljskem
Pavlova vas
Pečice
Perišče
Piršenbreg
Pišece
Podgorje pri Pišecah
Podgračeno
Podvinje
Ponikve
Poštena vas
Prilipe
Račja vas
Rajec
Rakovec
Ribnica
Rigonce
Sela pri Dobovi
Silovec
Slogonsko
Slovenska vas
Sobenja vas
Spodnja Pohanca
Sromlje
Stankovo
Stara vas-Bizeljsko
Stojanski Vrh
Trebež
Velika Dolina
Velike Malence
Veliki Obrež
Vinji Vrh
Vitna vas
Volčje
Vrhje
Vrhovska vas
Zasap
Žejno
Zgornja Pohanca
Zgornji Obrež
Župeča vas
Župelevec
 
Brezovica
Brezovica pri Ljubljani
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
Goričica pod Krimom
Jezero
Kamnik pod Krimom
Notranje Gorice
Planinca
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje pod Krimom
Rakitna
Vnanje Gorice
Žabnica
 
Cankova
Cankova
Domajinci
Gerlinci
Gornji Črnci
Korovci
Krašči
Skakovci
Topolovci
 
Celje
Brezova
Bukovžlak
Celje
Dobrova
Glinsko
Gorica pri Šmartnem
Jezerce pri Šmartnem
Košnica pri Celju
Lahovna
Leskovec
Lipovec pri Škofji vasi
Ljubečna
Loče
Lokrovec
Lopata
Medlog
Osenca
Otemna
Pečovnik
Pepelno
Prekorje
Rožni Vrh
Runtole
Rupe
Šentjungert
Škofja vas
Slance
Slatina v Rožni dolini
Šmarjeta pri Celju
Šmartno v Rožni dolini
Šmiklavž pri Škofji vasi
Teharje
Tremerje
Trnovlje pri Celju
Vrhe
Začret
Zadobrova
Žepina
Zvodno
 
Cerklje na Gorenjskem
Adergas
Ambrož pod Krvavcem
Apno
Cerkljanska Dobrava
Cerklje na Gorenjskem
Češnjevek
Dvorje
Glinje
Grad
Lahovče
Poženik
Praprotna Polica
Pšata
Pšenična Polica
Ravne
Šenturška Gora
Sidraž
Šmartno
Spodnji Brnik
Štefanja Gora
Stiška vas
Sveti Lenart
Trata pri Velesovem
Vašca
Velesovo
Viševca
Vopovlje
Vrhovje
Zalog pri Cerkljah
Zgornji Brnik
 
Cerknica
Beč
Bečaje
Begunje pri Cerknici
Bezuljak
Bločice
Bloška Polica
Brezje
Cajnarje
Cerknica
Čohovo
Dobec
Dolenja vas
Dolenje Jezero
Dolenje Otave
Gora
Gorenje Jezero
Gorenje Otave
Goričice
Grahovo
Hribljane
Hruškarje
Ivanje selo
Jeršiče
Korošče
Koščake
Kožljek
Kranjče
Kremenca
Krušče
Kržišče
Laze pri Gorenjem Jezeru
Lešnjake
Lipsenj
Mahneti
Martinjak
Milava
Osredek
Otok
Otonica
Pikovnik
Pirmane
Podskrajnik
Podslivnica
Ponikve
Rakek
Rakov Škocjan
Ravne
Reparje
Rudolfovo
Ščurkovo
Selšček
Slivice
Slugovo
Stražišče
Štrukljeva vas
Sveti Vid
Tavžlje
Topol pri Begunjah
Unec
Zahrib
Zala
Zelše
Žerovnica
Zibovnik
Župeno
 
Cerkno
Bukovo
Čeplez
Cerkljanski Vrh
Cerkno
Dolenji Novaki
Gorenji Novaki
Gorje
Jagršče
Jazne
Jesenica
Labinje
Lazec
Laznica
Orehek
Otalež
Planina pri Cerknem
Plužnje
Poče
Podlanišče
Podpleče
Police
Poljane
Ravne pri Cerknem
Reka
Šebrelje
Straža
Travnik
Trebenče
Zakojca
Zakriž
 
Cerkvenjak
Andrenci
Brengova
Čagona
Cenkova
Cerkvenjak
Cogetinci
Grabonoški Vrh
Ivanjski Vrh
Kadrenci
Komarnica
Peščeni Vrh
Smolinci
Stanetinci
Vanetina
Župetinci
 
Cirkulane
Brezovec
Cirkulane
Dolane
Gradišča
Gruškovec
Mali Okič
Medribnik
Meje
Paradiž
Pohorje
Pristava
Slatina
Veliki Vrh
 
Črenšovci
Črenšovci
Dolnja Bistrica
Gornja Bistrica
Srednja Bistrica
Trnje
Žižki
 
Črna na Koroškem
Bistra
Črna na Koroškem
Javorje
Jazbina
Koprivna
Ludranski Vrh
Podpeca
Topla
Žerjav
 
Črnomelj
Adlešiči
Balkovci
Bedenj
Belčji Vrh
Bistrica
Blatnik pri Črnomlju
Bojanci
Brdarci
Breg pri Sinjem Vrhu
Breznik
Butoraj
Cerkvišče
Črešnjevec pri Dragatušu
Črnomelj
Čudno selo
Dalnje Njive
Damelj
Dečina
Desinec
Deskova vas
Dobliče
Doblička Gora
Dolenja Podgora
Dolenja vas pri Črnomlju
Dolenjci
Dolenji Radenci
Dolenji Suhor pri Vinici
Dolnja Paka
Draga pri Sinjem Vrhu
Dragatuš
Dragoši
Dragovanja vas
Drenovec
Drežnik
Fučkovci
Golek
Golek pri Vinici
Gorenja Podgora
Gorenjci pri Adlešičih
Gorenji Radenci
Gorica
Gornja Paka
Gornji Suhor pri Vinici
Griblje
Grič pri Dobličah
Hrast pri Vinici
Hrib
Jankoviči
Jelševnik
Jerneja vas
Kanižarica
Knežina
Kot ob Kolpi
Kot pri Damlju
Kovača vas
Kovačji Grad
Kvasica
Lokve
Mala Lahinja
Mala sela
Mali Nerajec
Marindol
Mavrlen
Mihelja vas
Miklarji
Miliči
Močile
Naklo
Nova Lipa
Obrh pri Dragatušu
Ogulin
Otovec
Paunoviči
Pavičiči
Perudina
Petrova vas
Pobrežje
Podklanec
Podlog
Prelesje
Preloka
Pribinci
Purga
Pusti Gradec
Rim
Rodine
Rožanec
Rožič Vrh
Ručetna vas
Sečje selo
Sela pri Dragatušu
Sela pri Otovcu
Selce pri Špeharjih
Sinji Vrh
Šipek
Sodevci
Špeharji
Srednji Radenci
Stara Lipa
Stari trg ob Kolpi
Stražnji Vrh
Svibnik
Talčji Vrh
Tanča Gora
Tribuče
Tušev Dol
Učakovci
Velika Lahinja
Velika sela
Veliki Nerajec
Vinica
Vojna vas
Vranoviči
Vrhovci
Vukovci
Zagozdac
Zajčji Vrh
Zapudje
Zastava
Zilje
Zorenci
Žuniči
 
Destrnik
Desenci
Destrnik
Dolič
Drstelja
Gomila
Gomilci
Janežovci
Janežovski Vrh
Jiršovci
Levanjci
Ločki Vrh
Placar
Strmec pri Destrniku
Svetinci
Vintarovci
Zasadi
Zgornji Velovlek
 
Divača
Barka
Betanja
Brežec pri Divači
Dane pri Divači
Divača
Dolenja vas
Dolnje Ležeče
Dolnje Vreme
Famlje
Gabrče
Goriče pri Famljah
Gornje Ležeče
Gornje Vreme
Gradišče pri Divači
Kačiče-Pared
Kozjane
Laže
Matavun
Misliče
Naklo
Otošče
Podgrad pri Vremah
Potoče
Senadole
Senožeče
Škocjan
Škoflje
Vareje
Vatovlje
Vremski Britof
Zavrhek
 
Dobje
Brezje pri Dobjem
Dobje pri Planini
Gorica pri Dobjem
Jezerce pri Dobjem
Lažiše
Presečno
Ravno
Repuš
Škarnice
Slatina pri Dobjem
Suho
Večje Brdo
Završe pri Dobjem
 
Dobrepolje
Bruhanja vas
Cesta
Četež pri Strugah
Hočevje
Kolenča vas
Kompolje
Lipa
Mala vas
Paka
Podgora
Podgorica
Podpeč
Podtabor
Ponikve
Potiskavec
Predstruge
Pri Cerkvi-Struge
Rapljevo
Tisovec
Tržič
Videm
Vodice
Zagorica
Zdenska vas
 
Dobrna
Brdce nad Dobrno
Dobrna
Klanc
Loka pri Dobrni
Lokovina
Parož
Pristova
Strmec nad Dobrno
Vinska Gorica
Vrba
Zavrh nad Dobrno
 
Dobrova–Polhov Gradec
Babna Gora
Belica
Brezje pri Dobrovi
Briše pri Polhovem Gradcu
Butajnova
Črni Vrh
Dobrova
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu
Draževnik
Dvor pri Polhovem Gradcu
Gabrje
Hrastenice
Hruševo
Komanija
Log pri Polhovem Gradcu
Osredek pri Dobrovi
Planina nad Horjulom
Podreber
Podsmreka
Polhov Gradec
Praproče
Pristava pri Polh. Gradcu
Razori
Rovt
Selo nad Polhovim Gradcem
Šentjošt nad Horjulom
Setnica - del
Setnik
Smolnik
Srednja vas pri Polh. Grad.
Srednji Vrh
Stranska vas
Šujica
 
Dobrovnik
Dobrovnik
Strehovci
Žitkovci
 
Dol pri Ljubljani
Beričevo
Brinje
Dol pri Ljubljani
Dolsko
Kamnica
Kleče pri Dolu
Klopce
Križevska vas
Laze pri Dolskem
Osredke
Petelinje
Podgora pri Dolskem
Senožeti
Videm
Vinje
Vrh pri Dolskem
Zaboršt pri Dolu
Zagorica pri Dolskem
Zajelše
 
Dolenjske Toplice
Bušinec
Cerovec
Dobindol
Dolenje Gradišče
Dolenje Polje
Dolenje Sušice
Dolenjske Toplice
Drenje
Gabrje pri Soteski
Gorenje Gradišče
Gorenje Polje
Gorenje Sušice
Kočevske Poljane
Loška vas
Mali Rigelj
Meniška vas
Nova Gora
Občice
Obrh
Podhosta
Podstenice
Podturn pri Dol. Toplicah
Sela pri Dol. Toplicah
Selišče
Soteska
Stare Žage
Suhor pri Dol. Toplicah
Veliki Rigelj
Verdun pri Uršnih selih
 
Domžale
Bišče
Brdo
Brezje pri Dobu
Brezovica pri Dobu
Češenik
Depala vas
Dob
Dobovlje
Dolenje
Domžale
Dragomelj
Goričica pri Ihanu
Gorjuša
Homec
Hudo
Ihan
Jasen
Kokošnje
Količevo
Kolovec
Krtina
Laze pri Domžalah
Mala Loka
Nožice
Podrečje
Prelog
Preserje pri Radomljah
Pšata
Rača
Račni Vrh
Radomlje
Rodica
Rova
Selo pri Ihanu
Šentpavel pri Domžalah
Škocjan
Škrjančevo
Spodnje Jarše
Srednje Jarše
Studenec pri Krtini
Sv. Trojica
Turnše
Vir
Zaboršt
Zagorica pri Rovah
Zalog pod Sv. Trojico
Žeje
Želodnik
Zgornje Jarše
Žiče
 
Dornava
Bratislavci
Brezovci
Dornava
Lasigovci
Mezgovci ob Pesnici
Polenci
Polenšak
Prerad
Slomi
Strejaci
Strmec pri Polenšaku
Žamenci
 
Dravograd
Bukovje
Bukovska vas
Črneče
Črneška Gora
Dobrova pri Dravogradu
Dravograd
Gorče
Goriški Vrh
Kozji Vrh nad Dravogradom
Libeliče
Libeliška Gora
Ojstrica
Otiški Vrh
Podklanc
Selovec
Šentjanž pri Dravogradu
Sv. Boštjan
Sv. Danijel
Sv. Duh
Tolsti Vrh p. R. na K. - del
Trbonje
Tribej
Velka
Vič
Vrata
 
Duplek
Ciglence
Dvorjane
Jablance
Spodnja Korena
Spodnji Duplek
Vurberk
Zgornja Korena
Zgornji Duplek
Žikarce
Zimica
 
Gorenja Vas–Poljane
Bačne
Brebovnica
Bukov Vrh
Čabrače
Četena Ravan
Debeni
Delnice
Dobje
Dobravšce
Dolenčice
Dolenja Dobrava
Dolenja Ravan
Dolenja Žetina
Dolenje Brdo
Dolge Njive
Fužine
Goli Vrh
Gorenja Dobrava
Gorenja Ravan
Gorenja vas
Gorenja Žetina
Gorenje Brdo
Hlavče Njive
Hobovše pri Stari Oselici
Hotavlje
Hotovlja
Jarčje Brdo
Javorje
Javorjev Dol
Jazbine
Jelovica
Kladje
Kopačnica
Kremenik
Krivo Brdo
Krnice pri Novakih
Lajše
Laniše
Laze
Leskovica
Lom nad Volčo
Lovsko Brdo
Lučine
Malenski Vrh
Mlaka nad Lušo
Murave
Nova Oselica
Podgora
Podjelovo Brdo
Podobeno
Podvrh
Poljane nad Škofjo Loko
Predmost
Prelesje
Robidnica
Smoldno
Sovodenj
Srednja vas-Poljane
Srednje Brdo
Stara Oselica
Studor
Suša
Todraž
Trebija
Vinharje
Volaka
Volča
Žabja vas
Zadobje
Zakobiljek
Zapreval
Žirovski Vrh Sv. Antona
Žirovski Vrh Sv. Urbana
 
Gorišnica
Cunkovci
Formin
Gajevci
Gorišnica
Mala vas
Moškanjci
Muretinci
Placerovci
Tibolci
Zagojiči
Zamušani
 
Gorje
Grabče
Krnica
Mevkuž
Perniki
Podhom
Poljšica pri Gorjah
Radovna
Spodnje Gorje
Spodnje Laze
Višelnica
Zgornje Gorje
Zgornje Laze
 
Gornja Radgona
Aženski Vrh
Črešnjevci
Gornja Radgona
Gornji Ivanjci
Hercegovščak
Ivanjševci ob Ščavnici
Ivanjševski Vrh
Ivanjski Vrh
Kunova
Lastomerci
Lokavci
Lomanoše
Mele
Negova
Norički Vrh
Očeslavci
Orehovci
Orehovski Vrh
Plitvički Vrh
Podgrad
Police
Ptujska Cesta
Radvenci
Rodmošci
Spodnja Ščavnica
Spodnji Ivanjci
Stavešinci
Stavešinski Vrh
Zagajski Vrh
Zbigovci
 
Gornji Grad
Bočna
Dol
Florjan pri Gornjem Gradu
Gornji Grad
Lenart pri Gornjem Gradu
Nova Štifta
 
Gornji Petrovci
Adrijanci
Boreča
Gornji Petrovci
Košarovci
Križevci
Kukeč
Lucova
Martinje
Neradnovci
Panovci
Peskovci
Stanjevci
Šulinci
Ženavlje
 
Grad
Dolnji Slaveči
Grad
Kovačevci
Kruplivnik
Motovilci
Radovci
Vidonci
 
Grosuplje
Bičje
Blečji Vrh
Brezje pri Grosupljem
Brvace
Cerovo
Cikava
Čušperk
Dobje
Dole pri Polici
Dolenja vas pri Polici
Gabrje pri Ilovi Gori
Gajniče
Gatina
Gorenja vas pri Polici
Gornji Rogatec
Gradišče
Grosuplje
Hrastje pri Grosupljem
Huda Polica
Kožljevec
Lobček
Luče
Mala Ilova Gora
Mala Loka pri Višnji Gori
Mala Račna
Mala Stara vas
Mala vas pri Grosupljem
Male Lipljene
Mali Konec
Mali Vrh pri Šmarju
Malo Mlačevo
Medvedica
Paradišče
Peč
Pece
Plešivica pri Žalni
Podgorica pri Podtaboru
Podgorica pri Šmarju
Polica
Ponova vas
Praproče pri Grosupljem
Predole
Rožnik
Sela pri Šmarju
Škocjan
Šmarje-Sap
Spodnja Slivnica
Spodnje Blato
Spodnje Duplice
Št. Jurij
Tlake
Troščine
Udje
Velika Ilova Gora
Velika Loka
Velika Račna
Velika Stara vas
Velike Lipljene
Veliki Vrh pri Šmarju
Veliko Mlačevo
Vino
Vrbičje
Zagradec pri Grosupljem
Žalna
Železnica
Zgornja Slivnica
Zgornje Duplice
 
Hajdina
Draženci
Gerečja vas
Hajdoše
Skorba
Slovenja vas
Spodnja Hajdina
Zgornja Hajdina
 
Hoče-Slivnica
Bohova
Čreta
Hočko Pohorje
Hotinja vas
Orehova vas
Pivola
Polana
Radizel
Rogoza
Slivnica pri Mariboru
Slivniško Pohorje
Spodnje Hoče
Zgornje Hoče
 
Hodoš
Hodoš
Krplivnik
 
Horjul
Horjul
Koreno nad Horjulom
Lesno Brdo
Ljubgojna
Podolnica
Samotorica
Vrzdenec
Zaklanec
Žažar
 
Hrastnik
Boben
Brdce
Brnica
Čeče - del
Dol pri Hrastniku
Gore
Hrastnik
Kal
Kovk
Krištandol
Krnice
Marno
Plesko
Podkraj
Prapretno pri Hrastniku - del
Šavna Peč
Studence
Turje
Unično
 
Hrpelje-Kozina
Artviže
Bač pri Materiji
Beka
Brezovica
Brezovo Brdo
Golac
Gradišče pri Materiji
Gradišica
Hotična
Hrpelje
Javorje
Klanec pri Kozini
Kovčice
Kozina
Krvavi Potok
Markovščina
Materija
Mihele
Mrše
Nasirec
Obrov
Ocizla
Odolina
Orehek pri Materiji
Ostrovica
Petrinje
Poljane pri Podgradu
Povžane
Prešnica
Ritomeče
Rodik
Rožice
Skadanščina
Slivje
Slope
Tatre
Tublje pri Hrpeljah
Velike Loče
Vrhpolje
 
Idrija
Čekovnik
Črni Vrh
Dole
Godovič
Gore
Gorenja Kanomlja
Gorenji Vrsnik
Govejk
Idrija
Idrijska Bela
Idrijske Krnice
Idrijski Log
Idršek
Javornik
Jelični Vrh
Kanji Dol
Korita
Ledine
Ledinske Krnice
Ledinsko Razpotje
Lome
Masore
Mrzli Log
Mrzli Vrh
Pečnik
Potok
Predgriže
Razpotje
Rejcov Grič
Spodnja Idrija
Spodnja Kanomlja
Spodnji Vrsnik
Srednja Kanomlja
Strmec
Vojsko
Zadlog
Zavratec
Žirovnica
 
Ig
Brest
Dobravica
Draga
Golo
Gornji Ig
Ig
Iška
Iška Loka
Iška vas
Kot
Kremenica
Matena
Podgozd
Podkraj
Rogatec nad Želimljami
Sarsko
Selnik
Škrilje
Staje
Strahomer
Suša
Tomišelj
Visoko
Vrbljene
Zapotok
 
Ilirska Bistrica
Bač
Brce
Čelje
Dobropolje
Dolenje pri Jelšanah
Dolnja Bitnja
Dolnji Zemon
Fabci
Gabrk
Gornja Bitnja
Gornji Zemon
Harije
Hrušica
Huje
Ilirska Bistrica
Jablanica
Janeževo Brdo
Jasen
Jelšane
Kilovče
Knežak
Koritnice
Koseze
Kuteževo
Mala Bukovica
Male Loče
Mereče
Nova vas pri Jelšanah
Novokračine
Ostrožno Brdo
Pavlica
Podbeže
Podgrad
Podgraje
Podstenje
Podstenjšek
Podtabor
Pregarje
Prelože
Prem
Račice
Ratečevo Brdo
Rečica
Rjavče
Sabonje
Šembije
Smrje
Snežnik
Soze
Starod
Studena Gora
Sušak
Tominje
Topolc
Trpčane
Velika Bukovica
Veliko Brdo
Vrbica
Vrbovo
Zabiče
Zajelšje
Zalči
Zarečica
Zarečje
 
Ivančna Gorica
Ambrus
Artiža vas
Bakrc
Boga vas
Bojanji Vrh
Bratnice
Breg pri Dobu
Breg pri Temenici
Breg pri Zagradcu
Brezovi Dol
Bukovica
Čagošče
Češnjice pri Zagradcu
Debeče
Dečja vas pri Zagradcu
Dedni Dol
Dob pri Šentvidu
Dobrava pri Stični
Dolenja vas pri Temenici
Fužina
Gabrje pri Stični
Gabrovčec
Gabrovka pri Zagradcu
Glogovica
Gorenja vas
Gorenje Brezovo
Gradiček
Grintovec
Griže
Grm
Hrastov Dol
Ivančna Gorica
Kal
Kamni Vrh pri Ambrusu
Kamno Brdo
Kitni Vrh
Kriška vas
Krka
Krška vas
Kuželjevec
Laze nad Krko
Leščevje
Leskovec
Lučarjev Kal
Mala Dobrava
Mala Goričica
Male Češnjice
Male Dole pri Temenici
Male Kompolje
Male Lese
Male Pece
Male Rebrce
Male Vrhe
Mali Kal
Mali Korinj
Malo Črnelo
Malo Globoko
Malo Hudo
Marinča vas
Mekinje nad Stično
Metnaj
Mevce
Mleščevo
Mrzlo Polje
Muljava
Nova vas
Obolno
Oslica
Osredek nad Stično
Peščenik
Petrušnja vas
Planina
Podboršt
Podbukovje
Podsmreka pri Višnji Gori
Pokojnica
Poljane pri Stični
Polje pri Višnji Gori
Potok pri Muljavi
Praproče pri Temenici
Primča vas
Pristava nad Stično
Pristava pri Višnji Gori
Pristavlja vas
Pungert
Pusti Javor
Radanja vas
Radohova vas
Ravni Dol
Rdeči Kal
Sad
Sela pri Dobu
Sela pri Sobračah
Sela pri Višnji Gori
Selo pri Radohovi vasi
Šentjurje
Šentpavel na Dolenjskem
Šentvid pri Stični
Škoflje
Škrjanče
Sobrače
Spodnja Draga
Spodnje Brezovo
Stari trg
Stična
Stranska vas ob Višnjici
Sušica
Temenica
Tolčane
Trebež
Trebnja Gorica
Trnovica
Valična vas
Velika Dobrava
Velike Češnjice
Velike Dole pri Temenici
Velike Kompolje
Velike Lese
Velike Pece
Velike Rebrce
Velike Vrhe
Veliki Kal
Veliki Korinj
Veliko Črnelo
Veliko Globoko
Videm pri Temenici
Vir pri Stični
Višnja Gora
Višnje
Vrh pri Sobračah
Vrh pri Višnji Gori
Vrhpolje pri Šentvidu
Zaboršt pri Šentvidu
Zagradec
Zavrtače
Zgornja Draga
Znojile pri Krki
Izola
Baredi
Cetore
Dobrava
Izola
Jagodje
Korte
Malija
Nožed
Šared
 
Jesenice
Blejska Dobrava
Hrušica
Javorniški Rovt
Jesenice
Kočna
Koroška Bela
Lipce
Planina pod Golico
Plavški Rovt
Podkočna
Potoki
Prihodi
Slovenski Javornik
 
Jezersko
Spodnje Jezersko
Zgornje Jezersko
 
Juršinci
Bodkovci
Dragovič
Gabrnik
Gradiščak
Grlinci
Hlaponci
Juršinci
Kukava
Mostje
Rotman
Sakušak
Senčak pri Juršincih
Zagorci
 
Kamnik
Bela
Bela Peč
Bistričica
Brezje nad Kamnikom
Briše
Buč
Češnjice v Tuhinju
Cirkuše v Tuhinju
Črna pri Kamniku
Črni Vrh v Tuhinju
Gabrovnica
Godič
Golice
Gozd
Gradišče v Tuhinju
Hrib pri Kamniku
Hruševka
Jeranovo
Kališe
Kamnik
Kamniška Bistrica
Klemenčevo
Košiše
Kostanj
Kregarjevo
Krivčevo
Kršič
Laniše
Laseno
Laze v Tuhinju
Liplje
Loke v Tuhinju
Mali Hrib
Mali Rakitovec
Markovo
Mekinje
Motnik
Nevlje
Okrog pri Motniku
Okroglo
Oševek
Pirševo
Podbreg
Podgorje
Podhruška
Podjelše
Podlom
Podstudenec
Poljana
Poreber
Potok
Potok v Črni
Praproče v Tuhinju
Pšajnovica
Ravne pri Šmartnem
Rožično
Rudnik pri Radomljah
Sela pri Kamniku
Sidol
Šmarca
Šmartno v Tuhinju
Smrečje v Črni
Snovik
Soteska
Sovinja Peč
Špitalič
Spodnje Palovče
Spodnje Stranje
Srednja vas pri Kamniku
Stahovica
Stara sela
Stebljevek
Stolnik
Studenca
Trebelno pri Palovčah
Trobelno
Tučna
Tunjice
Tunjiška Mlaka
Vaseno
Velika Lašna
Velika Planina
Veliki Hrib
Veliki Rakitovec
Vir pri Nevljah
Vodice nad Kamnikom
Volčji Potok
Vranja Peč
Vrhpolje pri Kamniku
Žaga
Zagorica nad Kamnikom
Zajasovnik - del
Zakal
Zavrh pri Črnivcu
Zduša
Zgornje Palovče
Zgornje Stranje
Zgornji Motnik
Zgornji Tuhinj
Znojile
Žubejevo
Županje Njive
 
Kanal ob Soči
Ajba
Anhovo
Avče
Bodrež
Čolnica
Deskle
Doblar
Dolenje Nekovo
Goljevica
Gorenja vas
Gorenje Nekovo
Gorenje Polje
Jesen
Kal nad Kanalom
Kambreško
Kamenca nad Ložicami
Kanal
Kanalski Vrh
Krstenica
Levpa
Lig
Ložice
Močila
Morsko
Paljevo
Plave
Prilesje pri Plavah
Ravna
Robidni Breg
Ročinj
Seniški Breg
Ukanje
Zagomila
Zagora
Zapotok
 
Kidričevo
Apače
Cirkovce
Dragonja vas
Kidričevo
Kungota pri Ptuju
Lovrenc na Dravskem polju
Mihovce
Njiverce
Pleterje
Pongrce
Šikole
Spodnje Jablane
Spodnji Gaj pri Pragerskem
Starošince
Stražgonjca
Strnišče
Zgornje Jablane
Župečja vas
 
Kobarid
Avsa
Borjana
Breginj
Drežnica
Drežniške Ravne
Homec
Idrsko
Jevšček
Jezerca
Kobarid
Koseč
Kred
Krn
Ladra
Libušnje
Livek
Livške Ravne
Logje
Magozd
Mlinsko
Perati
Podbela
Potoki
Robič
Robidišče
Sedlo
Smast
Stanovišče
Staro selo
Sužid
Svino
Trnovo ob Soči
Vrsno
 
Kobilje
Kobilje
 
Kočevje
Borovec pri Kočevski Reki
Breg pri Kočevju
Brezovica pri Predgradu
Bukova Gora
Čeplje
Črni Potok pri Kočevju
Cvišlerji
Dol
Dolga vas
Dolnja Briga
Dolnje Ložine
Gorenje
Gornja Briga
Gornje Ložine
Gotenica
Griček pri Željnah
Hreljin
Hrib pri Koprivniku
Jelenja vas
Kačji Potok
Kleč
Klinja vas
Knežja Lipa
Koblarji
Kočarji
Koče
Kočevje
Kočevska Reka
Komolec
Konca vas
Koprivnik
Kralji
Kuhlarji
Laze pri Oneku
Laze pri Predgradu
Livold
Mačkovec
Mahovnik
Mala Gora
Mlaka pri Kočevju
Mlaka pri Kočevski Reki
Mokri Potok
Morava
Mozelj
Mrtvice
Muha vas
Nemška Loka
Nove Ložine
Novi Lazi
Ograja
Onek
Paka pri Predgradu
Podjetniško naselje Kočevje
Podlesje
Podstene
Polom
Predgrad
Preža
Primoži
Pugled pri Starem Logu
Rajhenav
Rajndol
Rogati Hrib
Sadni Hrib
Šalka vas
Seč
Škrilj
Slovenska vas
Smuka
Spodnja Bilpa
Spodnji Log
Štalcerji
Stara Cerkev
Stari Breg
Stari Log
Staro Brezje
Suhi Potok
Svetli Potok
Topla Reber
Trnovec
Vimolj pri Predgradu
Vrbovec
Vrt
Zajčje Polje
Zdihovo
Željne
 
Komen
Brestovica pri Komnu
Brje pri Komnu
Čehovini
Čipnje
Coljava
Divči
Dolanci
Gabrovica pri Komnu
Gorjansko
Hruševica
Ivanji Grad
Klanec pri Komnu
Kobdilj
Kobjeglava
Koboli
Kodreti
Komen
Lisjaki
Lukovec
Mali Dol
Nadrožica
Preserje pri Komnu
Rubije
Šibelji
Škofi
Škrbina
Štanjel
Sveto
Tomačevica
Trebižani
Tupelče
Vale
Večkoti
Volčji Grad
Zagrajec
 
Komenda
Breg pri Komendi
Gmajnica
Gora pri Komendi
Klanec
Komenda
Komendska Dobrava
Križ
Mlaka
Moste
Nasovče
Podboršt pri Komendi
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Potok pri Komendi
Suhadole
Žeje pri Komendi
 
Koper
Abitanti
Babiči
Barizoni
Belvedur
Bertoki
Bezovica
Bočaji
Bonini
Boršt
Bošamarin
Brežec pri Podgorju
Brezovica pri Gradinu
Brič
Butari
Čentur
Cepki
Cerej
Čežarji
Črni Kal
Črnotiče
Dekani
Dilici
Dol pri Hrastovljah
Dvori
Elerji
Fijeroga
Gabrovica pri Črnem Kalu
Galantiči
Gažon
Glem
Gračišče
Gradin
Grinjan
Grintovec
Hrastovlje
Hrvatini
Kampel
Karli
Kastelec
Kolomban
Koper
Koromači-Boškini
Kortine
Koštabona
Kozloviči
Krkavče
Krnica
Kubed
Labor
Loka
Lopar
Lukini
Manžan
Marezige
Maršiči
Močunigi
Montinjan
Movraž
Olika
Osp
Peraji
Pisari
Plavje
Pobegi
Podgorje
Podpeč
Poletiči
Pomjan
Popetre
Prade
Praproče
Predloka
Pregara
Premančan
Puče
Rakitovec
Rižana
Rožar
Šalara
Šeki
Sirči
Škocjan
Šmarje
Smokvica
Socerb
Sočerga
Sokoliči
Spodnje Škofije
Srgaši
Stepani
Sv. Anton
Tinjan
Topolovec
Trebeše
Triban
Trsek
Truške
Tuljaki
Vanganel
Zabavlje
Zanigrad
Zazid
Zgornje Škofije
Župančiči
 
Kostanjevica na Krki
Avguštine
Črešnjevec pri Oštrcu
Črneča vas
Dobe
Dobrava pri Kostanjevici
Dolnja Prekopa
Dolšce
Globočice pri Kostanjevici
Gornja Prekopa
Grič
Ivanjše
Jablance
Karlče
Kočarija
Koprivnik
Kostanjevica na Krki
Male Vodenice
Malence
Orehovec
Oštrc
Podstrm
Ržišče
Sajevce
Slinovce
Velike Vodenice
Vrbje
Vrtača
Zaboršt
 
Kostel
Ajbelj
Banja loka
Briga
Brsnik
Colnarji
Delač
Dolenja Žaga
Dolenji Potok
Dren
Drežnik
Fara
Gladloka
Gorenja Žaga
Gorenji Potok
Gotenc
Grgelj
Grivac
Hrib pri Fari
Jakšiči
Jesenov Vrt
Kaptol
Kostel
Krkovo nad Faro
Kuželič
Kuželj
Laze pri Kostelu
Lipovec pri Kostelu
Mavrc
Nova sela
Oskrt
Padovo pri Fari
Petrina
Pirče
Planina
Poden
Podstene pri Kostelu
Potok
Puc
Rajšele
Rake
Sapnik
Selo pri Kostelu
Slavski Laz
Srednji Potok
Srobotnik ob Kolpi
Štajer
Stelnik
Stružnica
Suhor
Tišenpolj
Vas
Vimolj
Vrh pri Fari
Zapuže pri Kostelu
 
Kozje
Bistrica
Buče
Dobležiče
Drensko Rebro
Gorjane
Gradišče
Gubno
Ješovec pri Kozjem
Klake
Kozje
Lesično
Ortnice
Osredek pri Podsredi
Pilštanj
Podsreda
Poklek pri Podsredi
Topolovo
Vetrnik
Vojsko
Vrenska Gorca
Zagorje
Zdole
Zeče pri Bučah
 
Kranj
Babni Vrt
Bobovek
Breg ob Savi
Britof
Čadovlje
Čepulje
Golnik
Goriče
Hrastje
Ilovka
Jama
Jamnik
Javornik
Kokrica
Kranj
Lavtarski Vrh
Letenice
Mavčiče
Meja
Mlaka pri Kranju
Nemilje
Njivica
Orehovlje
Pangršica
Planica
Podblica
Podreča
Povlje
Praše
Predoslje
Pševo
Rakovica
Spodnja Besnica
Spodnje Bitnje
Srakovlje
Srednja vas - Goriče
Srednje Bitnje
Suha pri Predosljah
Šutna
Sveti Jošt nad Kranjem
Tatinec
Tenetiše
Trstenik
Žablje
Žabnica
Zabukovje
Zalog
Zgornja Besnica
Zgornje Bitnje
 
Kranjska Gora
Belca
Dovje
Gozd Martuljek
Kranjska Gora
Log
Mojstrana
Podkoren
Rateče
Srednji Vrh
Zgornja Radovna
 
Križevci
Berkovci
Berkovski Prelogi
Boreci
Bučečovci
Dobrava
Gajševci
Grabe pri Ljutomeru
Iljaševci
Ključarovci pri Ljutomeru
Kokoriči
Križevci pri Ljutomeru
Logarovci
Lukavci
Stara Nova vas
Vučja vas
Zasadi
 
Krško
Anovec
Anže
Apnenik pri Velikem Trnu
Ardro pod Velikim Trnom
Ardro pri Raki
Armeško
Brege
Brestanica
Brezje pri Dovškem
Brezje pri Raki
Brezje pri Senušah
Brezje v Podbočju
Brezovica v Podbočju
Brezovska Gora
Brlog
Brod v Podbočju
Bučerca
Celine
Cesta
Cirje
Črešnjice nad Pijavškim
Čretež pri Krškem
Dalce
Dedni Vrh
Dobrava ob Krki
Dobrava pod Rako
Dobrova
Dol
Dolenja Lepa vas
Dolenja vas pri Krškem
Dolenja vas pri Raki
Dolenji Leskovec
Dolga Raka
Dovško
Drenovec pri Leskovcu
Drnovo
Dunaj
Frluga
Gmajna
Golek
Goli Vrh
Gora
Gorenja Lepa vas
Gorenja vas pri Leskovcu
Gorenje Dole
Gorenji Leskovec
Gorica
Gorica pri Raztezu
Gornje Pijavško
Gradec
Gradišče pri Raki
Gradnje
Gržeča vas
Gunte
Hrastek
Ivandol
Jelenik
Jelše
Jelševec
Kalce
Kalce-Naklo
Kališovec
Kerinov Grm
Kobile
Kočno
Koprivnica
Koritnica
Kostanjek
Kremen
Krško
Kržišče
Leskovec pri Krškem
Libelj
Libna
Loke
Lokve
Lomno
Mali Kamen
Mali Koren
Mali Podlog
Mali Trn
Malo Mraševo
Mikote
Mladje
Mrčna sela
Mrtvice
Nemška Gora
Nemška vas
Nova Gora
Osredek pri Trški Gori
Pesje
Pijana Gora
Planina pri Raki
Planina v Podbočju
Pleterje
Podbočje
Podlipa
Podulce
Površje
Premagovce
Presladol
Pristava ob Krki
Pristava pod Rako
Pristava pri Leskovcu
Prušnja vas
Raka
Ravne pri Zdolah
Ravni
Ravno
Raztez
Reštanj
Rožno
Šedem
Sela pri Raki
Selce pri Leskovcu
Selo
Senovo
Senožete
Senuše
Slivje
Smečice
Smednik
Spodnja Libna
Spodnje Dule
Spodnje Pijavško
Spodnji Stari Grad
Srednje Arto
Srednje Pijavško
Sremič
Stari Grad
Stari Grad v Podbočju
Stolovnik
Stranje
Straža pri Krškem
Straža pri Raki
Strmo Rebro
Šutna
Trška Gora
Velika vas pri Krškem
Veliki Dol
Veliki Kamen
Veliki Koren
Veliki Podlog
Veliki Trn
Veliko Mraševo
Veniše
Videm
Vihre
Volovnik
Vrbina
Vrh pri Površju
Vrhulje
Žabjek v Podbočju
Zabukovje pri Raki
Žadovinek
Zaloke
Zdole
Ženje
 
Kungota
Ciringa
Gradiška
Grušena
Jedlovnik
Jurski Vrh
Kozjak nad Pesnico
Pesnica
Plač
Plintovec
Podigrac
Rošpoh - del
Slatina
Slatinski Dol
Špičnik
Spodnje Vrtiče
Svečina
Vršnik
Zgornja Kungota
Zgornje Vrtiče
 
Kuzma
Dolič
Gornji Slaveči
Kuzma
Matjaševci
Trdkova
 
Laško
Belovo
Blatni Vrh
Brezno
Brodnice
Brstnik
Brstovnica
Bukovca
Curnovec
Debro
Doblatina
Dol pri Laškem
Gabrno
Globoko
Govce
Gozdec
Gračnica
Harje
Huda Jama
Jagoče
Jurklošter
Kladje
Klenovo
Konc
Kuretno
Lahomno
Lahomšek
Lahov Graben
Laška vas
Laško
Laziše
Leskovca
Lipni Dol
Lokavec
Lože
Mačkovec
Mala Breza
Male Grahovše
Marija Gradec
Marijina vas
Modrič
Mrzlo Polje
Obrežje pri Zidanem Mostu
Ojstro
Olešče
Padež
Paneče
Plazovje
Polana
Povčeno
Požnica
Radoblje
Reka
Rifengozd
Rimske Toplice
Sedraž
Selo nad Laškim
Senožete
Šentrupert
Sevce
Širje
Škofce
Slivno
Šmihel
Šmohor
Spodnja Rečica
Stopce
Strensko
Strmca
Suhadol
Tevče
Tovsto
Trnov Hrib
Trnovo
Trobni Dol
Trojno
Udmat
Velike Gorelce
Velike Grahovše
Veliko Širje
Vodiško
Vrh nad Laškim
Zabrež
Zgornja Rečica
Zidani Most
Žigon
 
Lenart
Črmljenšak
Dolge Njive
Gradenšak
Hrastovec v Slov. goricah
Lenart v Slov. goricah
Lormanje
Močna
Nadbišec
Radehova
Rogoznica
Selce
Šetarova
Spodnja Voličina
Spodnje Partinje
Spodnji Porčič
Spodnji Žerjavci
Straže
Vinička vas
Zamarkova
Zavrh
Zgornja Voličina
Zgornji Žerjavci
 
Lendava
Banuta
Benica
Brezovec - del
Čentiba
Dolga vas
Dolgovaške Gorice
Dolina pri Lendavi
Dolnji Lakoš
Gaberje
Genterovci
Gornji Lakoš
Hotiza
Kamovci
Kapca
Kot
Lendava
Lendavske Gorice
Mostje
Petišovci
Pince
Pince-Marof
Radmožanci
Trimlini
 
Litija
Berinjek
Bistrica
Bitiče
Boltija
Borovak pri Polšniku
Breg pri Litiji
Brezje pri Kumpolju
Brezovo
Brglez
Čateška Gora
Čeplje
Cirkuše
Dobje
Dobovica
Dole pri Litiji
Dolgo Brdo
Gabrovka
Gabrska Gora
Gobnik
Golišče
Gorenje Jelenje
Gornje Ravne
Gradišče-K. o. Št. Lovrenc
Hohovica
Hude Ravne
Javorje pri Gabrovki
Jelenska Reber
Jesenje
Jevnica
Ježevec
Kal pri Dolah
Kamni Vrh
Kandrše - del
Klanec pri Gabrovki
Klenik
Konj
Konjšica - del
Kresnice
Kresniške Poljane
Kresniški Vrh
Kržišče pri Čatežu
Kumpolje
Laze pri Gobniku
Laze pri Vačah
Leše
Litija
Ljubež v Lazih
Lukovec
Magolnik
Mala Goba
Mala sela
Mamolj
Moravče pri Gabrovki
Moravška Gora
Nova Gora
Okrog
Pečice
Podbukovje pri Vačah
Podpeč pod Skalo
Podšentjur
Pogonik
Polšnik
Ponoviče
Potok pri Vačah
Prelesje
Prevale
Preveg
Preženjske Njive
Radgonica
Ravne
Renke
Ribče
Ržišče
Sava
Selce
Širmanski Hrib
Široka Set
Slavina
Slivna
Sopota
Spodnje Jelenje
Spodnji Hotič
Spodnji Log
Stranski Vrh
Strmec
Suhadole
Šumnik
Tenetiše
Tepe
Tihaboj
Tlaka
Tolsti Vrh
Vače
Velika Goba
Velika Preska
Veliki Vrh pri Litiji
Vernek
Vodice pri Gabrovki
Vovše
Zagorica
Zagozd
Zapodje
Zavrh
Zglavnica
Zgornja Jevnica
Zgornji Hotič
Zgornji Log
 
Ljubljana
Besnica
Brezje pri Lipoglavu
Češnjica
Črna vas
Dolgo Brdo
Dvor
Gabrje pri Jančah
Janče
Javor
Lipe
Ljubljana
Mali Lipoglav
Mali Vrh pri Prežganju
Malo Trebeljevo
Medno
Pance
Podgrad
Podlipoglav
Podmolnik
Prežganje
Rašica
Ravno Brdo
Repče
Sadinja vas
Selo pri Pancah
Šentpavel
Spodnje Gameljne
Srednje Gameljne
Stanežiče
Toško Čelo
Tuji Grm
Veliki Lipoglav
Veliko Trebeljevo
Vnajnarje
Volavlje
Zagradišče
Zgornja Besnica
Zgornje Gameljne
 
Ljubno
Juvanje
Ljubno ob Savinji
Meliše
Okonina
Planina
Primož pri Ljubnem
Radmirje
Savina
Ter
 
Ljutomer
Babinci
Bodislavci
Branoslavci
Bučkovci
Cezanjevci
Cuber
Cven
Desnjak
Drakovci
Globoka
Godemarci
Gresovščak
Grlava
Ilovci
Jeruzalem
Krapje
Krištanci
Kuršinci
Ljutomer
Mala Nedelja
Mekotnjak
Moravci v Slov. goricah
Mota
Noršinci pri Ljutomeru
Nunska Graba
Plešivica
Podgradje
Precetinci
Presika
Pristava
Radomerje
Radomerščak
Radoslavci
Rinčetova Graba
Šalinci
Sitarovci
Slamnjak
Spodnji Kamenščak
Stara Cesta
Stročja vas
Vidanovci
Vogričevci
Železne Dveri
Zgornji Kamenščak
 
Log-Dragomer
Dragomer
Log pri Brezovici
Lukovica pri Brezovici
 
Logatec
Grčarevec
Hleviše
Hlevni Vrh
Hotedršica
Jakovica
Kalce
Lavrovec
Laze
Logatec
Medvedje Brdo
Novi Svet
Petkovec
Praprotno Brdo
Ravnik pri Hotedršici
Rovtarske Žibrše
Rovte
Vrh Sv. Treh Kraljev
Zaplana - del
Žibrše
 
Loška Dolina
Babna Polica
Babno Polje
Dane
Dolenje Poljane
Iga vas
Klance
Knežja Njiva
Kozarišče
Lož
Markovec
Nadlesk
Podcerkev
Podgora pri Ložu
Podlož
Pudob
Šmarata
Stari trg pri Ložu
Sveta Ana pri Ložu
Viševek
Vrh
Vrhnika pri Ložu
 
Loški Potok
Črni Potok pri Dragi
Draga
Glažuta
Hrib-Loški Potok
Lazec
Mali Log
Novi Kot
Podplanina
Podpreska
Pungert
Retje
Šegova vas
Srednja vas pri Dragi
Srednja vas-Loški Potok
Stari Kot
Trava
Travnik
 
Lovrenc na Pohorju
Činžat
Kumen
Lovrenc na Pohorju
Puščava
Rdeči Breg - del
Recenjak
Ruta
 
Luče
Konjski Vrh
Krnica
Luče
Podveža
Podvolovljek
Raduha
Strmec
 
Lukovica
Blagovica
Brdo pri Lukovici
Brezovica pri Zlatem Polju
Bršlenovica
Čeplje
Češnjice
Dupeljne
Gabrje pod Špilkom
Golčaj
Gorenje
Gradišče pri Lukovici
Hribi
Imovica
Javorje pri Blagovici
Jelša
Kompolje
Koreno
Korpe
Krajno Brdo
Krašnja
Lipa
Log
Lukovica pri Domžalah
Mala Lašna
Mali Jelnik
Obrše
Podgora pri Zlatem Polju
Podmilj
Podsmrečje
Poljane nad Blagovico
Preserje pri Lukovici
Preserje pri Zlatem Polju
Prevalje
Prevoje
Prevoje pri Šentvidu
Prilesje
Prvine
Rafolče
Selce
Šentožbolt
Šentvid pri Lukovici
Spodnje Koseze
Spodnje Loke
Spodnje Prapreče
Spodnji Petelinjek
Straža
Suša
Trnjava
Trnovče
Trojane
Učak
V Zideh
Veliki Jelnik
Videm pri Lukovici
Vošce
Vranke
Vrba
Vrh nad Krašnjo
Vrhovlje
Zavrh pri Trojanah
Zgornje Loke
Zgornje Prapreče
Zgornji Petelinjek
Žirovše
Zlatenek
Zlato Polje
 
Majšperk
Bolečka vas
Breg
Doklece
Dol pri Stopercah
Grdina
Janški Vrh
Jelovice
Koritno
Kupčinji Vrh
Lešje
Majšperk
Medvedce
Naraplje
Planjsko
Podlože
Preša
Ptujska Gora
Sestrže
Sitež
Skrblje
Slape
Spodnja Sveča
Stanečka vas
Stogovci
Stoperce
Zgornja Sveča
 
Makole
Dežno pri Makolah
Jelovec pri Makolah
Ložnica
Makole
Mostečno
Pečke
Savinsko
Stari Grad
Štatenberg
Stopno
Stranske Makole
Strug
Varoš
 
Maribor
Bresternica
Celestrina
Dogoše
Gaj nad Mariborom
Grušova
Hrastje
Hrenca
Jelovec
Kamnica
Laznica
Limbuš
Malečnik
Maribor
Meljski Hrib
Metava
Nebova
Pekel
Pekre
Počehova
Razvanje
Ribniško selo
Rošpoh - del
Ruperče
Šober
Srednje
Trčova
Vinarje
Vodole
Vrhov Dol
Za Kalvarijo
Zgornji Slemen - del
Zrkovci
 
Markovci
Borovci
Bukovci
Markovci
Nova vas pri Markovcih
Prvenci
Sobetinci
Stojnci
Strelci
Zabovci
 
Medvode
Belo
Brezovica pri Medvodah
Dol
Dragočajna
Golo Brdo
Goričane
Hraše
Ladja
Medvode
Moše
Osolnik
Rakovnik
Seničica
Setnica - del
Smlednik
Sora
Spodnja Senica
Spodnje Pirniče
Studenčice
Tehovec
Topol pri Medvodah
Trnovec
Valburga
Vaše
Verje
Vikrče
Zavrh pod Šmarno goro
Zbilje
Zgornja Senica
Zgornje Pirniče
Žlebe
 
Mengeš
Dobeno
Loka pri Mengšu
Mengeš
Topole
 
Metlika
Bereča vas
Boginja vas
Bojanja vas
Boldraž
Boršt
Božakovo
Božič Vrh
Brezovica pri Metliki
Bušinja vas
Čurile
Dole
Dolnja Lokvica
Dolnje Dobravice
Dolnji Suhor pri Metliki
Drage
Dragomlja vas
Drašiči
Geršiči
Gornja Lokvica
Gornje Dobravice
Gornji Suhor pri Metliki
Grabrovec
Gradac
Grm pri Podzemlju
Hrast pri Jugorju
Jugorje pri Metliki
Kamenica
Kapljišče
Klošter
Krasinec
Krašnji Vrh
Krivoglavice
Križevska vas
Krmačina
Mačkovec pri Suhorju
Malo Lešče
Metlika
Mlake
Okljuka
Otok
Podzemelj
Prilozje
Primostek
Radoši
Radovica
Radoviči
Rakovec
Ravnace
Rosalnice
Sela pri Jugorju
Škemljevec
Škrilje
Slamna vas
Svržaki
Trnovec
Vidošiči
Želebej
Železniki
Zemelj
Mežica
Breg
Lom
Mežica
Onkraj Meže
Plat
Podkraj pri Mežici
 
Miklavž na Dravskem Polju
Dobrovce
Dravski Dvor
Miklavž na Dravskem polju
Skoke
 
Miren-Kostanjevica
Bilje
Hudi Log
Korita na Krasu
Kostanjevica na Krasu
Lipa
Lokvica
Miren
Nova vas
Novelo
Opatje selo
Orehovlje
Sela na Krasu
Temnica
Vojščica
Vrtoče
 
Mirna
Brezovica pri Mirni
Cirnik
Debenec
Glinek
Gomila
Gorenja vas pri Mirni
Migolica
Migolska Gora
Mirna
Praprotnica
Ravne
Sajenice
Selo pri Mirni
Selska Gora
Ševnica
Škrjanče
Stan
Stara Gora
Trbinc
Volčje Njive
Zabrdje
Zagorica
 
Mirna Peč
Biška vas
Čemše
Dolenja vas pri Mirni Peči
Dolenji Globodol
Dolenji Podboršt
Globočdol
Golobinjek
Gorenji Globodol
Gorenji Podboršt
Goriška vas
Grč Vrh
Hmeljčič
Hrastje pri Mirni Peči
Jablan
Jelše
Jordankal
Malenska vas
Mali Kal
Mali Vrh
Mirna Peč
Orkljevec
Poljane pri Mirni Peči
Selo pri Zagorici
Šentjurij na Dolenjskem
Srednji Globodol
Veliki Kal
Vrhovo pri Mirni Peči
Vrhpeč
 
Mislinja
Dovže
Gornji Dolič
Kozjak
Mala Mislinja
Mislinja
Paka - del
Razborca
Šentilj pod Turjakom
Srednji Dolič
Tolsti Vrh pri Mislinji
Završe
 
Mokronog-Trebelno
Beli Grič
Bitnja vas
Bogneča vas
Brezje pri Trebelnem
Brezovica pri Trebelnem
Bruna vas
Cerovec pri Trebelnem
Češnjice pri Trebelnem
Cikava
Čilpah
Čužnja vas
Dolenje Laknice
Dolenje Zabukovje
Drečji Vrh
Gorenja vas pri Mokronogu
Gorenje Laknice
Gorenje Zabukovje
Gorenji Mokronog
Hrastovica
Jagodnik
Jelševec
Križni Vrh
Log
Maline
Martinja vas pri Mokronogu
Mirna vas
Mokronog
Most
Ornuška vas
Ostrožnik
Podturn
Pugled pri Mokronogu
Puščava
Radna vas
Ribjek
Roje pri Trebelnem
Slepšek
Srednje Laknice
Štatenberk
Sv. Vrh
Trebelno
Velika Strmica
Vrh pri Trebelnem
 
Moravče
Češnjice pri Moravčah
Dešen
Dole pod Sv. Trojico
Dole pri Krašcah
Drtija
Dvorje
Gabrje pod Limbarsko Goro
Gora pri Pečah
Gorica
Goričica pri Moravčah
Hrastnik
Hrib nad Ribčami
Imenje
Katarija
Krašce
Križate
Limbarska Gora
Moravče
Mošenik
Negastrn
Peče
Ples
Podgorica pri Pečah
Podstran
Pogled
Pretrž
Prikrnica
Rudnik pri Moravčah
Selce pri Moravčah
Selo pri Moravčah
Serjuče
Soteska pri Moravčah
Spodnja Dobrava
Spodnja Javoršica
Spodnji Prekar
Spodnji Tuštanj
Stegne
Straža pri Moravčah
Sveti Andrej
Velika vas
Vinje pri Moravčah
Vrhpolje pri Moravčah
Zalog pri Kresnicah
Zalog pri Moravčah
Zgornja Dobrava
Zgornja Javoršica
Zgornje Koseze
Zgornji Prekar
Zgornji Tuštanj
 
Moravske Toplice
Andrejci
Berkovci
Bogojina
Bukovnica
Čikečka vas
Filovci
Fokovci
Ivanci
Ivanjševci
Ivanovci
Kančevci
Krnci
Lončarovci
Lukačevci
Martjanci
Mlajtinci
Moravske Toplice
Motvarjevci
Noršinci
Pordašinci
Prosenjakovci
Ratkovci
Sebeborci
Selo
Središče
Suhi Vrh
Tešanovci
Vučja Gomila
 
Mozirje
Brezje
Dobrovlje pri Mozirju
Lepa Njiva
Ljubija
Loke pri Mozirju
Mozirje
Radegunda
Šmihel nad Mozirjem
 
Murska Sobota
Bakovci
Černelavci
Krog
Kupšinci
Markišavci
Murska Sobota
Nemčavci
Polana
Pušča
Rakičan
Satahovci
Veščica
 
Muta
Gortina
Mlake
Muta
Pernice
Sv. Jernej nad Muto
Sv. Primož nad Muto
 
Naklo
Bistrica
Cegelnica
Gobovce
Malo Naklo
Naklo
Okroglo
Podbrezje
Polica
Spodnje Duplje
Strahinj
Zadraga
Žeje
Zgornje Duplje
 
Nazarje
Brdo
Čreta pri Kokarjah
Dobletina
Kokarje
Lačja vas
Nazarje
Potok
Prihova
Pusto Polje
Rovt pod Menino
Šmartno ob Dreti
Spodnje Kraše
Volog
Zavodice
Žlabor
 
Nova Gorica
Ajševica
Banjšice
Bate
Branik
Brdo
Budihni
Čepovan
Dornberk
Draga
Dragovica
Gradišče nad Prvačino
Grgar
Grgarske Ravne
Kromberk
Lazna
Loke
Lokovec
Lokve
Nemci
Nova Gorica
Osek
Ozeljan
Pedrovo
Podgozd
Potok pri Dornberku
Preserje
Pristava
Prvačina
Ravnica
Rožna Dolina
Saksid
Šempas
Šmaver
Šmihel
Solkan
Spodnja Branica
Stara Gora
Steske
Sveta Gora
Tabor
Trnovo
Vitovlje
Voglarji
Zalošče
 
Novo Mesto
Birčna vas
Boričevo
Brezje
Brezovica pri Stopičah
Češča vas
Črešnjice
Črmošnjice pri Stopičah
Daljni Vrh
Dobovo
Dolenja vas
Dolenje Grčevje
Dolenje Kamenje
Dolenje Karteljevo
Dolenje Lakovnice
Dolenji Suhadol
Dolnja Težka Voda
Dolž
Gabrje
Golušnik
Gorenje Grčevje
Gorenje Kamence
Gorenje Kamenje
Gorenje Karteljevo
Gorenje Kronovo
Gorenje Lakovnice
Gorenje Mraševo
Gorenji Suhadol
Gornja Težka Voda
Gumberk
Herinja vas
Hrib pri Orehku
Hrušica
Hudo
Iglenik
Jama
Jelše pri Otočcu
Jugorje
Jurna vas
Konec
Koroška vas
Koti
Križe
Kuzarjev Kal
Laze
Leskovec
Lešnica
Lutrško selo
Mala Cikava
Male Brusnice
Mali Cerovec
Mali Orehek
Mali Podljuben
Mali Slatnik
Mihovec
Novo mesto
Otočec
Paha
Pangrč Grm
Petane
Petelinjek
Plemberk
Podgrad
Potov Vrh
Prečna
Pristava
Rajnovšče
Rakovnik pri Birčni vasi
Ratež
Sela pri Ratežu
Sela pri Štravberku
Sela pri Zajčjem Vrhu
Šentjošt
Sevno
Škrjanče pri Novem mestu
Smolenja vas
Srebrniče
Srednje Grčevje
Stopiče
Stranska vas
Štravberk
Suhor
Travni Dol
Trška Gora
Uršna sela
Velike Brusnice
Veliki Cerovec
Veliki Orehek
Veliki Podljuben
Veliki Slatnik
Verdun
Vinja vas
Vrh pri Ljubnu
Vrh pri Pahi
Vrhe
Zagrad pri Otočcu
Zajčji Vrh pri Stopičah
Ždinja vas
Žihovo selo
 
Odranci
Odranci
 
Oplotnica
Božje
Brezje pri Oplotnici
Čadram
Dobriška vas
Dobrova pri Prihovi
Gorica pri Oplotnici
Koritno
Kovaški Vrh
Lačna Gora
Malahorna
Markečica
Okoška Gora
Oplotnica
Pobrež
Prihova
Raskovec
Straža pri Oplotnici
Ugovec
Zgornje Grušovje
Zlogona Gora
Zlogona vas
 
Ormož
Bresnica
Cerovec Stanka Vraza
Cvetkovci
Dobrava
Dobrovščak
Drakšl
Frankovci
Gomila pri Kogu
Hajndl
Hardek
Hermanci
Hujbar
Hum pri Ormožu
Ivanjkovci
Jastrebci
Kajžar
Kog
Krčevina
Lačaves
Lahonci
Lešnica
Lešniški Vrh
Libanja
Litmerk
Loperšice
Lunovec
Mali Brebrovnik
Mihalovci
Mihovci pri Vel. Nedelji
Miklavž pri Ormožu
Ormož
Osluševci
Pavlovci
Pavlovski Vrh
Podgorci
Preclava
Pušenci
Ritmerk
Runeč
Šardinje
Senešci
Sodinci
Spodnji Ključarovci
Stanovno
Strezetina
Strjanci
Strmec pri Ormožu
Svetinje
Trgovišče
Trstenik
Veličane
Velika Nedelja
Veliki Brebrovnik
Vičanci
Vinski Vrh
Vitan
Vodranci
Vuzmetinci
Zasavci
Žerovinci
Žvab
 
Osilnica
Belica
Bezgarji
Bezgovica
Bosljiva Loka
Grintovec pri Osilnici
Križmani
Ložec
Malinišče
Mirtoviči
Osilnica
Padovo pri Osilnici
Papeži
Podvrh
Ribjek
Sela
Spodnji Čačič
Strojiči
Zgornji Čačič
Žurge
 
Pesnica
Dolnja Počehova
Dragučova
Drankovec
Flekušek
Gačnik
Jareninski Dol
Jareninski Vrh
Jelenče
Kušernik
Ložane
Mali Dol
Pernica
Pesnica pri Mariboru
Pesniški Dvor
Počenik
Polička vas
Polički Vrh
Ranca
Ročica
Slatenik
Spodnje Dobrenje
Spodnje Hlapje
Spodnji Jakobski Dol
Vajgen
Vosek
Vukovje
Vukovski Dol
Vukovski Vrh
Zgornje Hlapje
Zgornji Jakobski Dol
 
Piran
Dragonja
Lucija
Nova vas nad Dragonjo
Padna
Parecag
Piran
Portorož
Seča
Sečovlje
Strunjan
Sv. Peter
 
Pivka
Buje
Čepno
Dolnja Košana
Drskovče
Gornja Košana
Gradec
Juršče
Kal
Klenik
Mala Pristava
Nadanje selo
Narin
Neverke
Nova Sušica
Palčje
Parje
Petelinje
Pivka
Ribnica
Selce
Šilentabor
Slovenska vas
Šmihel
Stara Sušica
Suhorje
Trnje
Velika Pristava
Volče
Zagorje
 
Podčetrtek
Brezovec pri Polju
Cmereška Gorca
Golobinjek ob Sotli
Gostinca
Imeno
Imenska Gorca
Jerčin
Lastnič
Nezbiše
Olimje
Pecelj
Podčetrtek
Polje ob Sotli
Prelasko
Pristava pri Lesičnem
Pristava pri Mestinju
Roginska Gorca
Rudnica
Sedlarjevo
Sela
Sodna vas
Sv. Ema
Verače
Vidovica
Virštanj
Vonarje
 
Podlehnik
Dežno pri Podlehniku
Gorca
Jablovec
Kozminci
Ložina
Podlehnik
Rodni Vrh
Sedlašek
Spodnje Gruškovje
Stanošina
Strajna
Zakl
Zgornje Gruškovje
 
Podvelka
Brezno
Janževski Vrh
Javnik
Kozji Vrh
Lehen na Pohorju
Ožbalt
Podvelka
Rdeči Breg - del
Spodnja Kapla
Vurmat - del
Zgornja Kapla
 
Poljčane
Brezje pri Poljčanah
Čadramska vas
Globoko ob Dravinji
Hrastovec pod Bočem
Krasna
Križeča vas
Ljubično
Lovnik
Lušečka vas
Modraže
Novake
Podboč
Poljčane
Spodnja Brežnica
Spodnje Poljčane
Stanovsko
Studenice
Zgornje Poljčane
 
Polzela
Andraž nad Polzelo
Breg pri Polzeli
Dobrič
Ločica ob Savinji
Orova vas
Podvin pri Polzeli
Polzela
Založe
 
Postojna
Belsko
Brezje pod Nanosom
Bukovje
Dilce
Gorenje
Goriče
Grobišče
Hrašče
Hrenovice
Hruševje
Koče
Landol
Liplje
Lohača
Mala Brda
Mali Otok
Malo Ubeljsko
Matenja vas
Orehek
Planina
Postojna
Predjama
Prestranek
Rakitnik
Rakulik
Razdrto
Sajevče
Slavina
Slavinje
Šmihel pod Nanosom
Stara vas
Strane
Strmca
Studenec
Studeno
Velika Brda
Veliki Otok
Veliko Ubeljsko
Zagon
Žeje
 
Prebold
Dolenja vas
Kaplja vas
Latkova vas
Marija Reka
Matke
Prebold
Šešče pri Preboldu
Sv. Lovrenc
 
Preddvor
Bašelj
Breg ob Kokri
Hraše pri Preddvoru
Hrib
Kokra
Mače
Možjanca
Nova vas
Potoče
Preddvor
Spodnja Bela
Srednja Bela
Tupaliče
Zgornja Bela
 
Prevalje
Belšak
Breznica
Dolga Brda
Jamnica
Kot pri Prevaljah
Leše
Lokovica
Poljana
Prevalje
Šentanel
Stražišče
Suhi Vrh
Zagrad
 
Ptuj
Grajena
Grajenščak
Kicar
Krčevina pri Vurbergu
Mestni Vrh
Pacinje
Podvinci
Ptuj
Spodnji Velovlek
Spuhlja
 
Puconci
Beznovci
Bodonci
Bokrači
Brezovci
Dankovci
Dolina
Gorica
Kuštanovci
Lemerje
Mačkovci
Moščanci
Otovci
Pečarovci
Poznanovci
Predanovci
Prosečka vas
Puconci
Puževci
Šalamenci
Strukovci
Vadarci
Vaneča
Zenkovci
 
Rače-Fram
Brezula
Fram
Ješenca
Kopivnik
Loka pri Framu
Morje
Planica
Podova
Požeg
Rače
Ranče
Šestdobe
Spodnja Gorica
Zgornja Gorica
 
Radeče
Brunk
Brunška Gora
Čimerno
Dobrava
Goreljce
Hotemež
Jagnjenica
Jelovo
Log pri Vrhovem
Loška Gora
Močilno
Njivice
Obrežje
Počakovo
Prapretno
Radeče
Rudna vas
Stari Dvor
Svibno
Vrhovo
Zagrad
Zavrate
Žebnik
 
Radenci
Boračeva
Hrašenski Vrh
Hrastje-Mota
Janžev Vrh
Kapelski Vrh
Kobilščak
Kocjan
Melanjski Vrh
Murščak
Murski Vrh
Okoslavci
Paričjak
Rački Vrh
Radenci
Radenski Vrh
Rihtarovci
Spodnji Kocjan
Šratovci
Turjanci
Turjanski Vrh
Zgornji Kocjan
Žrnova
 
Radlje ob Dravi
Brezni Vrh
Dobrava
Radelca
Radlje ob Dravi
Remšnik
Spodnja Orlica
Spodnja Vižinga
Št. Janž pri Radljah
Sv. Anton na Pohorju
Sv. Trije Kralji
Vas
Vuhred
Zgornja Vižinga
Zgornji Kozji Vrh
 
Radovljica
Begunje na Gorenjskem
Brda
Brezje
Brezovica
Češnjica pri Kropi
Črnivec
Dobravica
Dobro Polje
Dvorska vas
Globoko
Gorica
Hlebce
Hraše
Kamna Gorica
Kropa
Lancovo
Lesce
Lipnica
Ljubno
Mišače
Mlaka
Mošnje
Noše
Nova vas pri Lescah
Otoče
Ovsiše
Peračica
Podnart
Poljče
Poljšica pri Podnartu
Posavec
Praproše
Prezrenje
Radovljica
Ravnica
Rovte
Slatna
Spodnja Dobrava
Spodnja Lipnica
Spodnji Otok
Srednja Dobrava
Srednja vas
Studenčice
Vošče
Vrbnje
Zadnja vas
Zaloše
Zapuže
Zgornja Dobrava
Zgornja Lipnica
Zgornji Otok
Zgoša
 
Ravne na Koroškem
Brdinje
Dobrije
Koroški Selovec
Kotlje
Navrški Vrh
Podgora
Podkraj
Preški Vrh
Ravne na Koroškem
Sele - del
Stražišče
Strojna
Tolsti Vrh p. R. na K. - del
Uršlja Gora
Zelen Breg
 
Razkrižje
Gibina
Kopriva
Razkrižje
Šafarsko
Šprinc
Veščica
 
Rečica ob Savinji
Dol-Suha
Grušovlje
Homec
Nizka
Poljane
Rečica ob Savinji
Šentjanž
Spodnja Rečica
Spodnje Pobrežje
Trnovec
Varpolje
Zgornje Pobrežje
 
Renče–Vogrsko
Bukovica
Dombrava
Oševljek
Renče
Vogrsko
Volčja Draga
 
Ribnica
Andol
Blate
Breg pri Ribnici na Dol.
Breže
Brinovščica
Bukovec pri Poljanah
Bukovica
Črnec
Črni Potok pri Vel. Laščah
Dane
Dolenja vas
Dolenje Podpoljane
Dolenji Lazi
Dule
Finkovo
Gašpinovo
Gorenje Podpoljane
Gorenji Lazi
Goriča vas
Graben
Grčarice
Grčarske Ravne
Grebenje
Grič
Hojče
Hrovača
Hudi Konec
Jelendol
Jelenov Žleb
Junčje
Jurjevica
Kot pri Rakitnici
Kot pri Ribnici
Krnče
Levstiki
Lipovec
Makoše
Marolče
Maršiči
Nemška vas
Ortnek
Otavice
Perovo
Praproče
Prigorica
Pugled pri Karlovici
Pusti Hrib
Rakitnica
Ribnica
Rigelj pri Ortneku
Sajevec
Škrajnek
Slatnik
Sušje
Sv. Gregor
Velike Poljane
Vintarji
Vrh pri Poljanah
Zadniki
Zadolje
Zapuže pri Ribnici
Zlati Rep
Žlebič
Žukovo
 
Ribnica na Pohorju
Hudi Kot
Josipdol
Ribnica na Pohorju
Zgornja Orlica
Zgornji Janževski Vrh
Zgornji Lehen na Pohorju
 
Rogaška Slatina
Brestovec
Brezje pri Podplatu
Čača vas
Cerovec pod Bočem
Ceste
Drevenik
Gabrce
Gabrovec pri Kostrivnici
Gradiški Dol
Irje
Kačji Dol
Kamence
Kamna Gorca
Male Rodne
Nimno
Plat
Podplat
Podturn
Pristavica
Prnek
Rajnkovec
Ratanska vas
Rjavica
Rogaška Slatina
Spodnja Kostrivnica
Spodnje Negonje
Spodnje Sečovo
Spodnji Gabernik
Strmec pri Sv. Florijanu
Sv. Florijan
Tekačevo
Topole
Tržišče
Tuncovec
Velike Rodne
Vinec
Zagaj pod Bočem
Zgornja Kostrivnica
Zgornje Negonje
Zgornje Sečovo
Zgornji Gabernik
 
Rogašovci
Fikšinci
Kramarovci
Nuskova
Ocinje
Pertoča
Rogašovci
Ropoča
Serdica
Sotina
Sveti Jurij
Večeslavci
 
Rogatec
Brezovec pri Rogatcu
Dobovec pri Rogatcu
Donačka Gora
Log
Rogatec
Sv. Jurij
Tlake
Trlično
Žahenberc
 
Ruše
Bezena
Bistrica ob Dravi
Fala
Lobnica
Log
Ruše
Smolnik
 
Šalovci
Budinci
Čepinci
Dolenci
Domanjševci
Markovci
Šalovci
 
Selnica ob Dravi
Črešnjevec ob Dravi
Fala
Gradišče na Kozjaku
Janževa Gora
Selnica ob Dravi
Spodnja Selnica
Spodnji Boč
Spodnji Slemen
Sv. Duh na Ostrem vrhu
Veliki Boč
Vurmat - del
Zgornja Selnica
Zgornji Boč
Zgornji Slemen - del
 
Semič
Blatnik pri Črmošnjicah
Brezje pri Rožnem Dolu
Brezje pri Vinjem Vrhu
Brezova Reber
Brezovica pri Črmošnjicah
Brstovec
Cerovec pri Črešnjevcu
Črešnjevec pri Semiču
Črmošnjice
Gaber pri Črmošnjicah
Gornje Laze
Gradnik
Hrib pri Cerovcu
Hrib pri Rožnem Dolu
Kal
Komarna vas
Krupa
Krvavčji Vrh
Lipovec
Maline pri Štrekljevcu
Mašelj
Moverna vas
Nestoplja vas
Omota
Oskoršnica
Osojnik
Planina
Podreber
Potoki
Praproče
Praprot
Preloge
Pribišje
Pugled
Rožni Dol
Sela pri Vrčicah
Semič
Sodji Vrh
Sovinek
Sredgora
Srednja vas
Starihov Vrh
Stranska vas pri Semiču
Štrekljevec
Trebnji Vrh
Vinji Vrh pri Semiču
Vrčice
 
Šempeter-Vrtojba
Šempeter pri Gorici
Vrtojba
 
Šenčur
Hotemaže
Luže
Milje
Olševek
Prebačevo
Šenčur
Srednja vas pri Šenčurju
Trboje
Visoko
Voglje
Voklo
Žerjavka
 
Šentilj
Ceršak
Cirknica
Jurjevski Dol
Kaniža
Kozjak pri Ceršaku
Kresnica
Plodršnica
Selnica ob Muri
Šentilj v Slov. goricah
Sladki Vrh
Šomat
Spodnja Velka
Srebotje
Stara Gora pri Šentilju
Štrihovec
Svečane
Trate
Vranji Vrh
Zgornja Velka
Zgornje Dobrenje
Zgornje Gradišče
Zgornji Dražen Vrh
 
Šentjernej
Apnenik
Breška vas
Brezje pri Šentjerneju
Čadraže
Cerov Log
Čisti Breg
Dobravica
Dolenja Brezovica
Dolenja Stara vas
Dolenje Gradišče pri Šentj.
Dolenje Mokro Polje
Dolenje Vrhpolje
Dolenji Maharovec
Drama
Drča
Gorenja Brezovica
Gorenja Gomila
Gorenja Stara vas
Gorenje Gradišče pri Šentj.
Gorenje Mokro Polje
Gorenje Vrhpolje
Gorenji Maharovec
Groblje pri Prekopi
Gruča
Hrastje
Hrvaški Brod
Imenje
Javorovica
Ledeča vas
Loka
Mali Ban
Mihovica
Mihovo
Mršeča vas
Orehovica
Ostrog
Polhovica
Prapreče pri Šentjerneju
Pristava pri Šentjerneju
Pristavica
Rakovnik
Razdrto
Roje
Sela pri Šentjerneju
Šentjakob
Šentjernej
Šmalčja vas
Šmarje
Tolsti Vrh
Veliki Ban
Volčkova vas
Vratno
Vrbovce
Vrh pri Šentjerneju
Zameško
Zapuže
Žerjavin
Žvabovo
 
Šentjur
Bezovje pri Šentjurju
Bobovo pri Ponikvi
Boletina
Botričnica
Brdo
Brezje ob Slomu
Bukovje pri Slivnici
Cerovec
Črnolica
Dobje pri Lesičnem
Dobovec pri Ponikvi
Dobrina
Dole
Dolga Gora
Doropolje
Dramlje
Drobinsko
Golobinjek pri Planini
Gorica pri Slivnici
Goričica
Grobelno - del
Grušce
Hotunje
Hrastje
Hruševec
Hrušovje
Jakob pri Šentjurju
Jarmovec
Javorje
Jazbin Vrh
Jazbine
Jelce
Kalobje
Kameno
Košnica
Kostrivnica
Krajnčica
Krivica
Laze pri Dramljah
Loka pri Žusmu
Lokarje
Loke pri Planini
Lopaca
Lutrje
Marija Dobje
Okrog
Osredek
Ostrožno pri Ponikvi - del
Paridol
Planina pri Sevnici
Planinca
Planinska vas
Planinski Vrh
Pletovarje
Podgaj
Podgrad
Podlešje
Podlog pod Bohorjem
Podpeč nad Marofom
Podpeč pri Šentvidu
Podvine
Ponikva
Ponkvica
Prapretno
Primož pri Šentjurju
Proseniško
Rakitovec
Razbor
Repno
Rifnik
Šedina
Sele
Šentjur
Šentvid pri Planini
Šibenik
Slatina pri Ponikvi
Slivnica pri Celju
Sotensko pod Kalobjem
Spodnje Slemene
Srževica
Stopče
Straška Gorca
Straža na Gori
Svetelka
Tajhte
Tratna ob Voglajni
Tratna pri Grobelnem
Trno
Trnovec pri Dramljah
Trška Gorca
Turno
Uniše
Vejice
Vezovje
Visoče
Vodice pri Kalobju
Vodice pri Slivnici
Vodruž
Voduce
Vodule
Voglajna
Vrbno
Zagaj pri Ponikvi
Zalog pod Uršulo
Žegar
Zgornje Selce
Zgornje Slemene
Zlateče pri Šentjurju
 
Šentrupert
Bistrica
Brinje
Dolenje Jesenice
Draga pri Šentrupertu
Gorenje Jesenice
Hom
Hrastno
Kamnje
Kostanjevica
Mali Cirnik pri Šentjanžu
Okrog
Prelesje
Rakovnik pri Šentrupertu
Ravne nad Šentrupertom
Ravnik
Roženberk
Šentrupert
Škrljevo
Slovenska vas
Straža
Trstenik
Vesela Gora
Vrh
Zabukovje
Zaloka
 
Sevnica
Apnenik pri Boštanju
Arto
Birna vas
Blanca
Boštanj
Breg
Brezje
Brezovo
Budna vas
Čanje
Čelovnik
Cerovec
Češnjice
Dedna Gora
Dolenji Boštanj
Dolnje Brezovo
Dolnje Impolje
Dolnje Orle
Drožanje
Drušče
Gabrijele
Gabrje
Gornje Brezovo
Gornje Impolje
Gornje Orle
Goveji Dol
Hinjce
Hinje
Hudo Brezje
Jablanica
Jelovec
Jeperjek
Kal pri Krmelju
Kamenica
Kamenško
Kaplja vas
Kladje nad Blanco
Kladje pri Krmelju
Koludrje
Kompolje
Konjsko
Krajna Brda
Križ
Križišče
Krmelj
Krsinji Vrh
Laze pri Boštanju
Ledina
Leskovec v Podborštu
Log
Loka pri Zidanem Mostu
Lončarjev Dol
Lukovec
Mala Hubajnica
Malkovec
Marendol
Metni Vrh
Mrtovec
Mrzla Planina
Novi Grad
Okroglice
Orehovo
Orešje nad Sevnico
Osredek pri Hubajnici
Osredek pri Krmelju
Otavnik
Pavla vas
Pečje
Pijavice
Podboršt
Podgorica
Podgorje ob Sevnični
Podvrh
Poklek nad Blanco
Polje pri Tržišču
Ponikve pri Studencu
Preska
Prešna Loka
Primož
Račica
Radež
Radna
Razbor
Rogačice
Rovišče pri Studencu
Selce nad Blanco
Šentjanž
Šentjur na Polju
Sevnica
Škovec
Skrovnik
Slančji Vrh
Slap
Šmarčna
Spodnje Mladetiče
Spodnje Vodale
Srednik
Štajngrob
Stržišče
Studenec
Svinjsko
Telče
Telčice
Trnovec
Trščina
Tržišče
Velika Hubajnica
Veliki Cirnik
Vranje
Vrh pri Boštanju
Vrhek
Zabukovje nad Sevnico
Zavratec
Zgornje Mladetiče
Zgornje Vodale
Žigrski Vrh
Žirovnica
Znojile pri Studencu
Žurkov Dol
 
Sežana
Avber
Bogo
Brestovica pri Povirju
Brje pri Koprivi
Dane pri Sežani
Dobravlje
Dol pri Vogljah
Dolenje
Dutovlje
Filipčje Brdo
Godnje
Gorenje pri Divači
Gradišče pri Štjaku
Gradnje
Grahovo Brdo
Griže
Hribi
Jakovce
Kazlje
Kopriva
Kosovelje
Krajna vas
Kregolišče
Kreplje
Križ
Krtinovica
Lipica
Lokev
Mahniči
Majcni
Merče
Nova vas
Orlek
Plešivica
Pliskovica
Podbreže
Poljane pri Štjaku
Ponikve
Povir
Prelože pri Lokvi
Pristava
Raša
Ravnje
Razguri
Sela
Selo
Senadolice
Šepulje
Sežana
Skopo
Šmarje pri Sežani
Štjak
Stomaž
Štorje
Tabor
Tomaj
Tublje pri Komnu
Utovlje
Veliki Dol
Veliko Polje
Voglje
Vrabče
Vrhovlje
Žirje
Škocjan
Bučka
Čučja Mlaka
Dobrava pri Škocjanu
Dobruška vas
Dolenje Dole
Dolenje Radulje
Dolnja Stara vas
Dule
Gabrnik
Gorenje Dole
Gorenje Radulje
Goriška Gora
Goriška vas pri Škocjanu
Gornja Stara vas
Grmovlje
Hrastulje
Hudenje
Jarčji Vrh
Jelendol
Jerman Vrh
Klenovik
Mačkovec pri Škocjanu
Male Poljane
Močvirje
Osrečje
Ruhna vas
Segonje
Škocjan
Stara Bučka
Stopno
Stranje pri Škocjanu
Štrit
Tomažja vas
Velike Poljane
Zaboršt
Zagrad
Zalog pri Škocjanu
Zavinek
Zloganje
 
Škofja Loka
Binkelj
Bodovlje
Breznica pod Lubnikom
Brode
Bukov Vrh nad Visokim
Bukovica
Bukovščica
Crngrob
Dorfarje
Draga
Forme
Gabrk
Gabrovo
Gabrška Gora
Godešič
Gorenja vas - Reteče
Gosteče
Grenc
Hosta
Knape
Kovski Vrh
Križna Gora
Lipica
Log nad Škofjo Loko
Moškrin
Na Logu
Papirnica
Pevno
Podpulfrca
Pozirno
Praprotno
Pungert
Puštal
Reteče
Rovte v Selški dolini
Ševlje
Škofja Loka
Sopotnica
Spodnja Luša
Staniše
Stara Loka
Stirpnik
Strmica
Suha
Sv. Andrej
Sv. Barbara
Sv. Duh
Sv. Lenart
Sv. Ožbolt
Sv. Petra Hrib
Sv. Tomaž
Sveti Florijan nad Škofjo Loko
Trata
Trnje
Valterski Vrh
Vešter
Vincarje
Virlog
Virmaše
Visoko pri Poljanah
Zgornja Luša
Zminec
 
Škofljica
Dole pri Škofljici
Drenik
Glinek
Gorenje Blato
Gradišče
Gumnišče
Klada
Lanišče
Lavrica
Orle
Pijava Gorica
Pleše
Reber pri Škofljici
Škofljica
Smrjene
Vrh nad Želimljami
Zalog pri Škofljici
Želimlje
 
Slovenj Gradec
Brda
Gmajna
Golavabuka
Gradišče
Graška Gora
Legen
Mislinjska Dobrava
Pameče
Podgorje
Raduše
Sele
Slovenj Gradec
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Šmiklavž
Spodnji Razbor
Stari trg
Tomaška vas
Troblje
Turiška vas
Vodriž
Vrhe
Zgornji Razbor
 
Slovenska Bistrica
Bojtina
Brezje pri Slov. Bistrici
Bukovec
Cezlak
Cigonca
Črešnjevec
Devina
Dolgi Vrh
Drumlažno
Farovec
Fošt
Frajhajm
Gabernik
Gaj
Gladomes
Hošnica
Ješovec
Jurišna vas
Kalše
Kebelj
Klopce
Kočno ob Ložnici
Kočno pri Polskavi
Korplje
Kostanjevec
Kot na Pohorju
Kovača vas
Križni Vrh
Laporje
Leskovec
Levič
Lokanja vas
Lukanja
Malo Tinje
Modrič
Nadgrad
Nova Gora nad Slovensko Bistrico
Ogljenšak
Ošelj
Planina pod Šumikom
Podgrad na Pohorju
Pokoše
Pragersko
Preloge
Prepuž
Pretrež
Radkovec
Razgor pri Žabljeku
Rep
Ritoznoj
Sele pri Polskavi
Šentovec
Sevec
Slovenska Bistrica
Šmartno na Pohorju
Smrečno
Spodnja Ložnica
Spodnja Nova vas
Spodnja Polskava
Spodnje Prebukovje
Stari Log
Tinjska Gora
Trnovec pri Slovenski Bistrici
Turiška vas na Pohorju
Urh
Veliko Tinje
Videž
Vinarje
Visole
Vrhloga
Vrhole pri Laporju
Vrhole pri Slov. Konjicah
Žabljek
Zgornja Bistrica
Zgornja Brežnica
Zgornja Ložnica
Zgornja Nova vas
Zgornja Polskava
Zgornje Prebukovje
 
Slovenske Konjice
Bezina
Blato
Brdo
Breg pri Konjicah
Brezje pri Ločah
Dobrava pri Konjicah
Dobrnež
Draža vas
Gabrovlje
Gabrovnik
Kamna Gora
Klokočovnik
Koble
Kolačno
Konjiška vas
Kraberk
Ličenca
Lipoglav
Loče
Mali Breg
Mlače
Nova vas pri Konjicah
Novo Tepanje
Ostrožno pri Ločah
Penoje
Perovec
Petelinjek pri Ločah
Podob
Podpeč ob Dravinji
Polene
Preloge pri Konjicah
Prežigal
Selski Vrh
Škalce
Škedenj
Slovenske Konjice
Sojek
Špitalič pri Slov. Konjicah
Spodnja Pristava
Spodnje Grušovje
Spodnje Laže
Spodnje Preloge
Spodnji Jernej
Štajerska vas
Stare Slemene
Strtenik
Suhadol
Sveti Jernej
Tepanje
Tepanjski Vrh
Tolsti Vrh
Vešenik
Zbelovo
Zbelovska Gora
Zeče
Zgornja Pristava
Zgornje Laže
Žiče
 
Šmarje pri Jelšah
Babna Brda
Babna Gora
Babna Reka
Beli Potok pri Lembergu
Belo
Bezgovica
Bobovo pri Šmarju
Bodrež
Bodrišna vas
Brecljevo
Brezje pri Lekmarju
Bukovje v Babni Gori
Cerovec pri Šmarju
Dol pri Pristavi
Dol pri Šmarju
Dragomilo
Dvor
Gaj
Globoko pri Šmarju
Gornja vas
Grliče
Grobelce
Grobelno - del
Hajnsko
Jazbina
Jerovska vas
Ješovec pri Šmarju
Kamenik
Konuško
Koretno
Korpule
Kristan Vrh
Krtince
Laše
Lekmarje
Lemberg pri Šmarju
Lipovec
Mala Pristava
Mestinje
Močle
Nova vas pri Šmarju
Orehovec
Pečica
Pijovci
Platinovec
Polžanska Gorca
Polžanska vas
Predel
Predenca
Preloge pri Šmarju
Pustike
Rakovec
Senovica
Šentvid pri Grobelnem
Šerovo
Škofija
Sladka Gora
Šmarje pri Jelšah
Sotensko pri Šmarju
Spodnja Ponkvica
Spodnje Mestinje
Spodnje Selce
Spodnje Tinsko
Stranje
Strtenica
Sveti Štefan
Topolovec
Vinski Vrh pri Šmarju
Vodenovo
Vrh
Vršna vas
Zadrže
Zastranje
Završe pri Grobelnem
Zgornje Tinsko
Zibika
Zibiška vas
 
Šmarješke Toplice
Bela Cerkev
Brezovica
Čelevec
Dol pri Šmarjeti
Dolenje Kronovo
Draga
Družinska vas
Gorenja vas pri Šmarjeti
Gradenje
Grič pri Klevevžu
Hrib
Koglo
Mala Strmica
Orešje
Radovlja
Sela
Sela pri Zburah
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Strelac
Vinica pri Šmarjeti
Vinji Vrh
Žaloviče
Zbure
 
Šmartno ob Paki
Gavce
Gorenje
Mali Vrh
Paška vas
Podgora
Rečica ob Paki
Skorno
Slatina
Šmartno ob Paki
Veliki Vrh
 
Šmartno pri Litiji
Bogenšperk
Bukovica pri Litiji
Cerovica
Črni Potok
Dolnji Vrh
Dragovšek
Dvor
Gornji Vrh
Gozd-Reka
Gradišče pri Litiji
Gradišče-K. o. Grad. in Polj.
Gradiške Laze
Jablaniške Laze
Jablaniški Potok
Jastrebnik
Javorje
Jelša
Ježce
Ježni Vrh
Kamni Vrh pri Primskovem
Koške Poljane
Leskovica pri Šmartnem
Liberga
Lupinica
Mala Kostrevnica
Mala Štanga
Mihelca
Mišji Dol
Mulhe
Obla Gorica
Podroje
Poljane pri Primskovem
Preska nad Kostrevnico
Primskovo
Račica
Razbore-K. o. Ježni Vrh
Riharjevec
Ščit
Selšek
Sevno
Šmartno pri Litiji
Spodnja Jablanica
Štangarske Poljane
Stara Gora pri Vel.Gabru
Velika Kostrevnica
Velika Štanga
Vinji Vrh
Vintarjevec
Višnji Grm
Volčja Jama
Vrata
Zagrič
Zavrstnik
Zgornja Jablanica
 
Sodražica
Betonovo
Brlog - del
Globel
Janeži
Jelovec
Kotel
Kračali
Kržeti
Lipovšica
Male Vinice
Nova Štifta
Novi Pot
Petrinci
Podklanec
Preska
Ravni Dol
Sinovica
Sodražica
Travna Gora
Vinice
Zamostec
Zapotok
Žimarice
 
Solčava
Logarska Dolina
Podolševa
Robanov Kot
Solčava
 
Šoštanj
Bele Vode
Družmirje
Florjan
Gaberke
Lokovica
Ravne
Šentvid pri Zavodnju
Skorno pri Šoštanju
Šoštanj
Topolšica
Zavodnje
 
Središče ob Dravi
Godeninci
Grabe
Obrež
Šalovci
Središče ob Dravi
 
Starše
Brunšvik
Loka
Marjeta na Dravskem polju
Prepolje
Rošnja
Starše
Trniče
Zlatoličje
 
Štore
Draga
Javornik
Kanjuce
Kompole
Laška vas pri Štorah
Ogorevc
Pečovje
Prožinska vas
Šentjanž nad Štorami
Štore
Svetina
Svetli Dol
 
Straža
Dolnje Mraševo
Drganja sela
Jurka vas
Loke
Podgora
Potok
Prapreče pri Straži
Rumanja vas
Straža
Vavta vas
Zalog
 
Sveta Ana
Dražen Vrh - del
Froleh
Kremberk
Krivi Vrh
Ledinek
Lokavec
Rožengrunt
Sv. Ana v Slov. goricah
Zgornja Bačkova
Zgornja Ročica
Zgornja Ščavnica
Žice
 
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
Gočova
Osek
Spodnja Senarska
Spodnje Verjane
Sv. Trojica v Slov. goricah
Zgornja Senarska
Zgornje Verjane
Zgornji Porčič
 
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah
Drbetinci
Gibina
Hvaletinci
Novinci
Rjavci
Slavšina
Vitomarci
 
Sveti Jurij ob Ščavnici
Biserjane
Blaguš
Bolehnečici
Brezje
Čakova
Dragotinci
Gabrc
Galušak
Grabonoš
Grabšinci
Jamna
Kočki Vrh
Kokolajnščak
Kraljevci
Kupetinci
Kutinci
Mali Moravščak
Rožički Vrh
Selišči
Slaptinci
Sovjak
Stanetinci
Stara Gora
Sveti Jurij ob Ščavnici
Terbegovci
Ženik
Žihlava
 
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
Jurovski Dol
Malna
Spodnji Gasteraj
Srednji Gasteraj
Varda
Zgornje Partinje
Zgornji Gasteraj
Žitence
 
Sveti Tomaž
Bratonečice
Gornji Ključarovci
Gradišče
Hranjigovci
Koračice
Mala vas pri Ormožu
Mezgovci
Pršetinci
Rakovci
Rucmanci
Savci
Sejanci
Senčak
Senik
Sveti Tomaž
Trnovci
Zagorje
 
Tabor
Črni Vrh
Kapla
Loke
Miklavž pri Taboru
Ojstriška vas
Pondor
Tabor
 
Tišina
Borejci
Gederovci
Gradišče
Krajna
Murski Črnci
Murski Petrovci
Petanjci
Rankovci
Sodišinci
Tišina
Tropovci
Vanča vas
 
Tolmin
Bača pri Modreju
Bača pri Podbrdu
Bukovski Vrh
Čadrg
Čiginj
Daber
Dolenja Trebuša
Dolgi Laz
Dolje
Drobočnik
Gabrje
Gorenja Trebuša
Gorenji Log
Gorski Vrh
Grahovo ob Bači
Grant
Grudnica
Hudajužna
Idrija pri Bači
Kal
Kamno
Kanalski Lom
Klavže
Kneške Ravne
Kneža
Koritnica
Kozaršče
Kozmerice
Kuk
Lisec
Ljubinj
Logaršče
Loje
Modrej
Modrejce
Most na Soči
Obloke
Pečine
Petrovo Brdo
Podbrdo
Podmelec
Polje
Poljubinj
Ponikve
Porezen
Postaja
Prapetno
Prapetno Brdo
Roče
Rut
Sela nad Podmelcem
Sela pri Volčah
Selce
Selišče
Šentviška Gora
Slap ob Idrijci
Stopnik
Stržišče
Temljine
Tolmin
Tolminske Ravne
Tolminski Lom
Trtnik
Volarje
Volčanski Ruti
Volče
Žabče
Zadlaz-Čadrg
Zadlaz-Žabče
Zakraj
Zatolmin
Znojile
 
Trbovlje
Čebine
Čeče - del
Dobovec
Gabrsko
Klek
Ključevica
Knezdol
Ojstro
Ostenk
Planinska vas
Prapreče - del
Retje nad Trbovljami
Škofja Riža
Sveta Planina
Trbovlje
Vrhe - del
Završje
Župa
 
Trebnje
Arčelca
Artmanja vas
Babna Gora
Belšinja vas
Benečija
Bič
Blato
Breza
Čatež
Češnjevek
Cesta
Dečja vas
Dobrava
Dobravica pri Vel. Gabru
Dobrnič
Dol pri Trebnjem
Dolenja Dobrava
Dolenja Nemška vas
Dolenja vas pri Čatežu
Dolenje Kamenje pri Dobrniču
Dolenje Medvedje selo
Dolenje Ponikve
Dolenje Selce
Dolenji Podboršt pri Treb.
Dolenji Podšumberk
Dolenji Vrh
Dolga Njiva pri Šentlovren.
Dolnje Prapreče
Goljek
Gombišče
Gorenja Dobrava
Gorenja Nemška vas
Gorenja vas
Gorenja vas pri Čatežu
Gorenje Kamenje pri Dobrniču
Gorenje Medvedje selo
Gorenje Ponikve
Gorenje Selce
Gorenji Podboršt pri V. Loki
Gorenji Podšumberk
Gorenji Vrh pri Dobrniču
Gorica na Medvedjeku
Gornje Prapreče
Gradišče pri Trebnjem
Grič pri Trebnjem
Grm
Grmada
Hudeje
Iglenik pri Veliki Loki
Jezero
Kamni Potok
Knežja vas
Korenitka
Korita
Kriška Reber
Križ
Krtina
Krušni Vrh
Kukenberk
Lipnik
Lisec
Log pri Žužemberku
Lokve pri Dobrniču
Lukovek
Luža
Mačji Dol
Mačkovec
Mala Loka
Mala Ševnica
Male Dole pri Stehanji vasi
Mali Gaber
Mali Videm
Martinja vas
Medvedjek
Meglenik
Mrzla Luža
Muhabran
Občine
Odrga
Orlaka
Pekel
Pluska
Podlisec
Potok
Preska pri Dobrniču
Primštal
Pristavica pri Vel. Gabru
Račje selo
Razbore
Rdeči Kal
Repče
Replje
Reva
Rihpovec
Rodine pri Trebnjem
Roje pri Čatežu
Roženpelj
Rožni Vrh
Šahovec
Sejenice
Sela pri Šumberku
Šentlovrenc
Škovec
Šmaver
Štefan pri Trebnjem
Stehanja vas
Stranje pri Dobrniču
Stranje pri Velikem Gabru
Studenec
Svetinja
Trebanjski Vrh
Trebnje
Trnje
Vavpča vas pri Dobrniču
Vejar
Velika Loka
Velika Ševnica
Velike Dole
Veliki Gaber
Veliki Videm
Volčja Jama
Vrbovec
Vrhovo pri Šentlovrencu
Vrhtrebnje
Vrtače
Žabjek
Zagorica pri Čatežu
Zagorica pri Dobrniču
Zagorica pri Velikem Gabru
Zavrh
Železno
Zidani Most
Žubina
 
Trnovska Vas
Biš
Bišečki Vrh
Črmlja
Ločič
Sovjak
Trnovska vas
Trnovski Vrh
 
Tržič
Bistrica pri Tržiču
Brdo
Breg ob Bistrici
Brezje pri Tržiču
Čadovlje pri Tržiču
Dolina
Gozd
Grahovše
Hudi Graben
Hudo
Hušica
Jelendol
Kovor
Križe
Leše
Loka
Lom pod Storžičem
Novake
Paloviče
Podljubelj
Popovo
Potarje
Pristava
Retnje
Ročevnica
Sebenje
Senično
Slap
Spodnje Vetrno
Tržič
Vadiče
Visoče
Zgornje Vetrno
Žiganja vas
Zvirče
 
Trzin
Trzin
 
Turnišče
Gomilica
Nedelica
Renkovci
Turnišče
 
Velenje
Arnače
Bevče
Črnova
Hrastovec
Janškovo selo
Kavče
Laze
Lipje
Lopatnik
Lopatnik pri Velenju
Ložnica
Paka pri Velenju
Paški Kozjak
Pirešica
Plešivec
Podgorje
Podkraj pri Velenju
Prelska
Šenbric
Silova
Škale
Škalske Cirkovce
Šmartinske Cirkovce
Velenje
Vinska Gora
 
Velika Polana
Brezovica
Mala Polana
Velika Polana
 
Velike Lašče
Adamovo
Bane
Bavdek
Borovec pri Karlovici
Boštetje
Brankovo
Brlog - del
Bukovec
Centa
Četež pri Turjaku
Dednik
Dolenje Kališče
Dolnje Retje
Dolščaki
Dvorska vas
Gorenje Kališče
Gornje Retje
Gradež
Gradišče
Grm
Hlebče
Hrustovo
Jakičevo
Javorje
Kaplanovo
Karlovica
Knej
Kot pri Veliki Slevici
Krkovo pri Karlovici
Krvava Peč
Kukmaka
Laporje
Laze
Logarji
Lužarji
Mački
Mala Slevica
Male Lašče
Mali Ločnik
Mali Osolnik
Marinčki
Medvedjek
Mohorje
Naredi
Opalkovo
Osredek
Pečki
Plosovo
Podhojni Hrib
Podkogelj
Podkraj
Podlog
Podsmreka pri Velikih Laščah
Podstrmec
Podulaka
Podžaga
Polzelo
Poznikovo
Prazniki
Prhajevo
Prilesje
Purkače
Pušče
Rašica
Rob
Rupe
Ščurki
Sekirišče
Selo pri Robu
Škamevec
Škrlovica
Sloka Gora
Srnjak
Srobotnik pri Vel. Laščah
Stope
Strletje
Strmec
Tomažini
Turjak
Ulaka
Uzmani
Velika Slevica
Velike Lašče
Veliki Ločnik
Veliki Osolnik
Vrh
Žaga
Zgonče
 
Veržej
Banovci
Bunčani
Veržej
 
Videm
Barislovci
Belavšek
Berinjak
Dolena
Dravci
Dravinjski Vrh
Gradišče
Jurovci
Lancova vas
Ljubstava
Majski Vrh
Mala Varnica
Pobrežje
Popovci
Repišče
Sela
Skorišnjak
Soviče
Spodnji Leskovec
Strmec pri Leskovcu
Šturmovci
Trdobojci
Trnovec
Tržec
Vareja
Velika Varnica
Veliki Okič
Videm pri Ptuju
Zgornja Pristava
Zgornji Leskovec
 
Vipava
Duplje
Erzelj
Goče
Gradišče pri Vipavi
Hrašče
Lože
Lozice
Manče
Nanos
Orehovica
Podbreg
Podgrič
Podnanos
Podraga
Poreče
Sanabor
Slap
Vipava
Vrhpolje
Zemono
 
Vitanje
Brezen
Hudinja
Ljubnica
Paka
Spodnji Dolič
Stenica
Vitanje
Vitanjsko Skomarje
 
Vodice
Bukovica pri Vodicah
Dobruša
Dornice
Koseze
Polje pri Vodicah
Povodje
Repnje
Selo pri Vodicah
Šinkov Turn
Skaručna
Torovo
Utik
Vesca
Vodice
Vojsko
Zapoge
 
Vojnik
Arclin
Beli Potok pri Frankolovem
Bezenškovo Bukovje
Bezovica
Bovše
Brdce
Čreškova
Črešnjevec
Črešnjice
Dedni Vrh pri Vojniku
Dol pod Gojko
Frankolovo
Gabrovec pri Dramljah
Globoče
Gradišče pri Vojniku
Homec
Hrastnik
Hrenova
Ilovca
Ivenca
Jankova
Kladnart
Koblek
Konjsko
Landek
Lemberg pri Novi Cerkvi
Lešje
Lindek
Lipa pri Frankolovem
Male Dole
Nova Cerkev
Novake
Podgorje pod Čerinom
Polže
Pristava
Rakova Steza
Razdelj
Razgor
Razgorce
Rove
Selce
Socka
Straža pri Dolu
Straža pri Novi Cerkvi
Stražica
Tomaž nad Vojnikom
Trnovlje pri Socki
Velika Raven
Verpete
Vine
Višnja vas
Vizore
Vojnik
Zabukovje
Želče
Zlateče
 
Vransko
Brode
Čeplje
Čreta
Jeronim
Limovce
Ločica pri Vranskem
Prapreče
Prekopa
Selo pri Vranskem
Stopnik
Tešova
Vologa
Vransko
Zahomce
Zajasovnik - del
Zaplanina
 
Vrhnika
Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Drenov Grič
Jamnik
Jerinov Grič
Lesno Brdo
Mala Ligojna
Marinčev Grič
Mirke
Mizni Dol
Padež
Podlipa
Pokojišče
Prezid
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Strmica
Trčkov Grič
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
 
Vuzenica
Dravče
Šentjanž nad Dravčami
Sv. Primož na Pohorju
Sv. Vid
Vuzenica
 
Zagorje ob Savi
Blodnik
Borje
Borje pri Mlinšah
Borovak pri Podkumu
Brezje
Breznik
Briše
Čemšenik
Čolnišče
Dobrljevo
Dolenja vas
Dolgo Brdo pri Mlinšah
Družina
Golče
Gorenja vas
Hrastnik pri Trojanah
Izlake
Jablana
Jarše
Jelenk
Jelševica
Jesenovo
Kal
Kandrše - del
Kisovec
Kolk
Kolovrat
Konjšica - del
Kostrevnica
Kotredež
Log pri Mlinšah
Loke pri Zagorju
Mali Kum
Medija
Mlinše
Mošenik
Orehovica
Osredek
Padež
Podkraj pri Zagorju
Podkum
Podlipovica
Polšina
Potoška vas
Požarje
Prapreče - del
Ravenska vas
Ravne pri Mlinšah
Razbor pri Čemšeniku
Razpotje
Rodež
Rove
Rovišče
Rtiče
Ržiše
Selo pri Zagorju
Šemnik
Senožeti
Šentgotard
Šentlambert
Šklendrovec
Sopota
Špital
Spodnji Šemnik
Strahovlje
Tirna
Vidrga
Vine
Vrh
Vrh pri Mlinšah
Vrhe - del
Zabava
Zabreznik
Zagorje ob Savi
Zavine
Zgornji Prhovec
Znojile
Žvarulje
 
Žalec
Arja vas
Brnica
Dobriša vas
Drešinja vas
Galicija
Gotovlje
Grče
Griže
Hramše
Kale
Kasaze
Levec
Liboje
Ložnica pri Žalcu
Mala Pirešica
Migojnice
Novo Celje
Pernovo
Petrovče
Podkraj
Podlog v Savinjski dolini
Podvin
Pongrac
Ponikva pri Žalcu
Ruše
Šempeter v Savinj. dolini
Spodnje Grušovlje
Spodnje Roje
Studence
Velika Pirešica
Vrbje
Zabukovica
Žalec
Zalog pri Šempetru
Zaloška Gorica
Zavrh pri Galiciji
Železno
Zgornje Grušovlje
Zgornje Roje
 
Zavrč
Belski Vrh
Drenovec
Gorenjski Vrh
Goričak
Hrastovec
Korenjak
Pestike
Turški Vrh
Zavrč
 
Železniki
Davča
Dolenja vas
Dražgoše
Golica
Kališe
Lajše
Martinj Vrh
Ojstri Vrh
Osojnik
Podlonk
Podporezen
Potok
Prtovč
Ravne
Rudno
Selca
Smoleva
Spodnja Sorica
Spodnje Danje
Studeno
Topolje
Torka
Zabrdo
Zabrekve
Zala
Zali Log
Železniki
Zgornja Sorica
Zgornje Danje
 
Žetale
Čermožiše
Dobrina
Kočice
Nadole
Žetale
 
Žiri
Brekovice
Breznica pri Žireh
Goropeke
Izgorje
Jarčja Dolina
Koprivnik
Ledinica
Mrzli Vrh
Opale
Osojnica
Podklanec
Račeva
Ravne pri Žireh
Selo
Sovra
Zabrežnik
Žiri
Žirovski Vrh
 
Žirovnica
Breg
Breznica
Doslovče
Moste
Rodine
Selo pri Žirovnici
Smokuč
Vrba
Zabreznica
Žirovnica
 
Zreče
Bezovje nad Zrečami
Boharina
Bukovlje
Črešnova
Čretvež
Dobrovlje
Gorenje pri Zrečah
Gornja vas
Gračič
Koroška vas na Pohorju
Križevec
Lipa
Loška gora pri Zrečah
Mala gora
Osredek pri Zrečah
Padeški Vrh
Planina na Pohorju
Polajna
Radana vas
Resnik
Rogla
Skomarje
Spodnje Stranice
Stranice
Zabork
Zlakova
Zreče
 
Žužemberk
Boršt pri Dvoru
Brezova Reber pri Dvoru
Budganja vas
Dešeča vas
Dolnji Ajdovec
Dolnji Kot
Dolnji Križ
Drašča vas
Dvor
Gornji Ajdovec
Gornji Kot
Gornji Križ
Gradenc
Hinje
Hrib pri Hinjah
Jama pri Dvoru
Klečet
Klopce
Lašče
Lazina
Lopata
Mačkovec pri Dvoru
Mali Lipovec
Malo Lipje
Pleš
Plešivica
Podgozd
Podlipa
Poljane pri Žužemberku
Prapreče
Prevole
Ratje
Reber
Sadinja vas pri Dvoru
Sela pri Ajdovcu
Sela pri Hinjah
Šmihel pri Žužemberku
Srednji Lipovec
Stavča vas
Trebča vas
Veliki Lipovec
Veliko Lipje
Vinkov Vrh
Visejec
Vrh pri Hinjah
Vrh pri Križu
Vrhovo pri Žužemberku
Zafara
Zalisec
Žužemberk
Žvirče
6 Comments
+9
Level 65
Jun 4, 2022
I'm sorry but I have to agree with the thumbnail in this case :)

The map is super impressive though

+4
Level 72
Jun 25, 2022
Half of these are probably just 3 random houses on a hill. There is no way that a country with 2 million inhabitants has more than 6000 towns.
+6
Level 62
Jun 25, 2022
Always good to see an extreme or silly quiz. Only know two, but I thought I'd take part for the fun of it.
+2
Level 60
Nov 16, 2022
Several of these literally have a population of 1 (Rake) or even 0 (Muha vas)... I love it!
+3
Level 66
Jan 3, 2023
6035/6035 pretty easy took just a few minutes
+3
Level 61
Feb 8, 2023
pathetic i got 6036/6035 in -21737612 nanoseconds on triton with my pet black hole named charlie