thumbnail

Provincial Capitals of China

What are the capitals of each province, municipality, autonomous region, special administrative region and Taiwan?
Quiz by LeeTowler
Rate:
Last updated: April 22, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedApril 22, 2019
Times taken53
Average score78.8%
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 33 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Province
Answer
Anhui
Hefei
Fujian
Fuzhou
Guangdong
Guangzhou
Gansu
Lanzhou
Guizhou
Guiyang
Hainan
Haikou
Hebei
Shijiazhuang
Heilongjiang
Harbin
Henan
Zhengzhou
Hubei
Wuhan
Hunan
Changsha
Jilin
Changchun
Jiangsu
Nanjing
Jiangxi
Nanchang
Liaoning
Shenyang
Qinghai
Xining
Sichuan
Chengdu
Shandong
Jinan
Shaanxi
Xi'an
Shanxi
Taiyuan
Yunnan
Kunming
Zhejiang
Hangzhou
Municipality
Answer
1
Beijing
2
Chongqing
3
Shanghai
4
Tianjin
Autonomous Region
Answer
Inner Mongolia
Hohhot
Ningxia
Yinchuan
Tibet
Lhasa
Xinjiang
Urumqi
Special Administrative Region
Answer
1
Hong Kong
2
Macau
Taiwan
Taipei
No comments yet