Международна система единици

Можете ли да напишете имената на всички единици от международната система?
Quiz by georad
Rate:
Last updated: March 24, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 24, 2020
Times taken36
Average score42,9%
Report this quizReport
5:00
Напишете единицата тук:
0
 / 28 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Основни единици
мярка за
единица
Дължина
метър
Маса
килограм
Време
секунда
Електрически ток
ампер
Термодинамична температура
келвин
Количество вещество
мол
Интензитет на светлината
кандела
Допълнителни единици
мярка за
единица
Равнинен ъгъл
радиан
Пространствен ъгъл
стерадиан
Производни единици
мярка за
единица
Честота
херц
Сила
нютон
Налягане, механично напрежение
паскал
Енергия
джаул
Мощност
ват
Електрически заряд
кулон
Електрически потенциал
волт
Електрическо съпротивление
ом
Електрическа проводимост
сименс
Електрически капацитет
фарад
Магнитен поток
вебер
Магнитна индукция
тесла
Индуктивност
хенри
Светлинен поток
лумен
Осветеност
лукс
Радиоактивност
бекерел
Погълната доза радиация
грей
Еквивалентна доза радиация
сиверт
Каталитична активност
катал
Comments
No comments yet