Czy potrafisz wymienić wszystkie księgi w Biblii?

Źródło: https://biblia.deon.pl/menu.php?st_id=4
Quiz wykonany przez krawaciarz
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 10 marzec, 2021
Po raz pierwszy przesłany9 marzec, 2021
Razy rozwiązany356
Średni wynik39,7%
Zgłoś quizZgłoś
10:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 73 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Uwagi
nazwa księgi
Pierwsza księga Starego Testamentu
Księga Rodzaju
 
Księga Wyjścia
 
Księga Kapłańska
 
Księga Liczb
 
Księga Powtórzonego Prawa
 
Księga Jozuego
 
Księga Sędziów
 
Księga Rut
 
Pierwsza Księga Samuela
 
Druga Księga Samuela
 
Pierwsza Księga Królewska
 
Druga Księga Królewska
 
Pierwsza Księga Kronik
 
Druga Księga Kronik
 
Księga Ezdrasza
 
Księga Nehemiasza
Deuterokaniczna
Księga Tobiasza
Deuterokaniczna
Księga Judyty
 
Księga Estery
Deuterokaniczna
Pierwsza Księga Machabejska
Deuterokaniczna
Druga Księga Machabejska
 
Księga Hioba
 
Księga Psalmów
 
Księga Przysłów
 
Księga Koheleta
 
Pieśń nad Pieśniami
Deuterokaniczna
Księga Mądrości
Deuterokaniczna
Mądrość Syracha
 
Księga Izajasza
 
Księga Jeremiasza
 
Lamentacje
Deuterokaniczna
Księga Barucha
 
Księga Ezechiela
 
Księga Daniela
 
Księga Ozeasza
 
Księga Joela
 
Księga Amosa
Uwagi
nazwa księgi
 
Księga Abdiasza
 
Księga Jonasza
 
Księga Micheasza
 
Księga Nahuma
 
Księga Habakuka
 
Księga Sofoniasza
 
Księga Aggeusza
 
Księga Zachariasza
 
Księga Malachiasza
Pierwsza księga Nowego Testamentu
Ewangelia według św. Mateusza
 
Ewangelia według św. Marka
 
Ewangelia według św. Łukasza
 
Ewangelia według św. Jana
 
Dzieje Apostolskie
 
List do Rzymian
 
Pierwszy list do Koryntian
 
Drugi list do Koryntian
 
List do Galatów
 
List do Efezjan
 
List do Filipian
 
List do Kolosan
 
Pierwszy list do Tesaloniczan
 
Drugi List do Tesaloniczan
 
Pierwszy list do Tymoteusza
 
Drugi list do Tymoteusza
 
List do Tutysa
 
List do Filemona
 
List do Hebrajczyków
 
List św. Jakuba
 
Pierwszy list św. Piotra
 
Drugi list św. Piotra
 
Pierwszy list św. Jana
 
Drugi list św. Jana
 
Trzeci list św. Jana
 
List św. Judy
 
Apokalipsa św. Jana
Nie ma jeszcze komentarzy