thumbnail

Test z chemii - poziom podstawowy i rozszerzony

Test zawiera pytania pochodzące zarówno z poziomu podstawowego szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum i poziomu rozszerzonego z poziomu liceum i szkoły wyższej z dziedzin chemii ogólnej, chemii nieorganicznej, chemii organicznej, chemii kwantowej, biochemii oraz geochemii. Indeksy dolne w związkach chemicznych należy zapisać bezpośrednio za symbolem pierwiastka lub nawiasu oznaczającego jon lub kompleks.
Quiz wykonany przez Reves
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 6 maj, 2019
Po raz pierwszy przesłany6 maj, 2019
Razy rozwiązany300
Średni wynik37,7%
Zgłoś quizZgłoś
30:00
Enter answer here
0
 / 53 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Treść
Odpowiedź
Związek chemiczny potocznie zwany "złotem głupców", ze względu na swoje złotawe zabarwienie. Przez geochemików minerał jest nazywany pirytem. Podaj nazwę systematyczną.
siarczek żelaza (II)
Próba polegająca na wykazaniu właściwości redukujących glukozy i innych związków z grupą aldehydową CHO-. Na końcu ciągów reakcji powstaje nalot z czystego srebra. Potocznie zwana "próbą lustra srebrnego".
próba Tollensa
Pierwiastek chemiczny, który zawiera trzy izotopy - dominujący, bezneutronowy prot, tworzący wodę ciężką deuter i występujący w śladowych ilościach, promieniotwórczy tryt.
wodór
Zwany potocznie kwasem masłowym, o zapachu jełczejącego masła kwas organiczny. Podaj nazwę systematyczną
kwas butanowy
Najlżejszy metal w układzie okresowym, tworzy dobrze rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek, posiada liczbę atomową równą 3.
lit
Związek, który powstaje w wyniku ciągów reakcji z utleniania alkoholu etylowego w ludzkim organizmie. Winowajca popularnego kaca. Podaj pełną, poprawną nazwę systematyczną związku.
etanal
W biochemii nazywane lipidami, grupa estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, najskuteczniej dostarczają energię ludzkiemu organizmowi.
tłuszcze
Jaką hybrydyzację posiada atom węgla w cząsteczce metanu (CH4)?
sp3
Zjawisko posiadania przez konkretny atom węgla czterech różnych podstawników w chemii organicznej.
chiralność
Mocny kwas nieorganiczny, nieutleniający. Powstaje w wyniku rozpuszczenia gazu w wodzie. Produkowany poprzez reakcję kwasu siarkowego (VI) z chlorkiem sodu, stąd jej nazwa zwyczajowa. Podaj nazwę systematyczną.
kwas chlorowodorowy
Indykator chemiczny o barwie w pH=7 pomarańczowej. Przy niższej wartości pH kolor zmienia się ku czerwieni, przy wyższej wartości pH pomarańczowa barwa przechodzi w żółć.
oranż metylowy
Gaz o masie molowej równej 28 g/mol. Trwale łączy się z hemoglobiną, doprowadzając do niedokrwienia organizmu i w konsekwencji śmierci. Powstaje w trakcie spalania substancji organicznych. Podaj nazwę systematyczną.
tlenek węgla (II)
Przybliżona liczba atomów/cząsteczek/jonów w jednym molu tej cząstki wynosi 6,02x10^23. Jest to liczba...
Avogadro
Urojenia są obecne w obliczeniach związanych z chemią kwantową. Jakim symbolem oznacza się √-1 (pierwiastek z minus jeden)?
i
Jaki wzór sumaryczny ma grupa nitrowa?
NO2
Bezbarwny gaz występujący w dwuatomowych cząsteczkach. W laboratorium dzisiaj otrzymywany z rozkładu termicznego manganianu (VII) potasu ze względu na niską toksyczność powstających produktów. Podtrzymuje spalanie, jednak jest niepalny. Podaj jego nazwę.
tlen
Pierwiastek najczęściej występujący jako czerwony proszek, jednak posiada również odmianę alotropową białą i fioletową. Składnik kwasu, który wchodzi w skład napojów typu cola. Podaj jego nazwę.
fosfor
Nasycony węglowodór aromatyczny o sześciu atomach węgla i 12 atomach wodoru jako podstawniki. Wzór strukturalny "na płasko" tego związku wygląda jak sześciokąt foremny, w rzeczywistości ze względu na występujące siły w węglowodorze przyjmuje konformację krzesłową. Podaj nazwę systematyczną tego węglowodoru aromatycznego.
cykloheksan
Odmiana alotropowa tlenu, której związki chemiczne z metalami występują jedynie w barwie ciemnoczerwonej. O wiele bardziej reaktywny od dwuatomowego tlenu. Podaj nazwę systematyczną.
ozon
Popularna krzemionka, składnik szkła wodnego, nierozpuszczalny w wodzie tlenek kwasowy, którego kwas również jest nierozpuszczalny w wodzie. Podaj wzór sumaryczny.
SiO2
Występuje w przyrodzie jako minerał o nazwie korund. Posiada niezwykłą twardość, nadal mniejszą od diamentu. Jest tlenkiem metalu, który jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie jako składnik wielu innych minerałów. Podaj nazwę systematyczną.
tlenek glinu
Potocznie zwany toluenem, jeden z ważniejszych rozpuszczalników organicznych. Pochodna benzenu. Podaj jego nazwę systematyczną.
metylobenzen
Cząstka o masie niemal takiej samej jak elektron, jednak o dodatnim ładunku.
pozyton
Drugi pierwiastek który powstał po wielkim wybuchu wewnątrz gwiazd. Na początku został odkryty podczas obserwacji i badań Słońca, następnie odkryty w ziemskiej atmosferze. Jeden z gazów szlachetnych.
hel
Odmiana alotropowa węgla o hybrydyzacji sp2. Ciemnoszara barwa, łamliwość, wykorzystywany jako składnik elektrod i wkładów do ołówków.
grafit
Zjawisko reaktywności metalu/tlenku metalu/wodorotlenku metalu zarówno z kwasami jak i z zasadami to...
amfoteryczność
Rozcieńczony roztwór jodu w alkoholu etylowym o brunatnej barwie, wykorzystywany przy skaleczeniach oraz do wykrywania skrobii.
jodyna
Jedyny niemetal występujący w temperaturze pokojowej w ciekłym stanie skupienia o czerwonobrunatnej barwie, jego roztwór służy do wykrywania nienasyconych związków organicznych.
brom
Najprostsza amina w szeregu homologicznym o zapachu gnijących ryb. Podaj nazwę systematyczną.
metyloamina
Sposób na rozdzielenie substancji polegający na zmniejszeniu temperatury układu, przez co jeden ze składników wytrąca się z rozpuszczalnika w formie kryształów tworząc roztwór przesycony.
krystalizacja
Typ izomerii przestrzennej polegający na ustawieniu podstawników przy atomie węgla tak, aby były one skierowane w różnych kierunkach. (Pełna odpowiedź to - 'Izomeria ...')
izomeria trans
Kwas azotowy (V) potrafi reagować nawet z metalami o dodatnim potencjale w szeregu elektrochemicznym takimi jak miedź, złoto, czy srebro. Reakcjom z tymi metalami towarzyszy ulatnianie się gazu, który w budowie posiada ten sam pierwiastek, który znajduje się w anionie tego kwasu, ale na niższym stopniu utlenienia. Korzystając z informacji powyżej, jakim kwasem jest kwas azotowy (V)?
utleniającym
Pręcik wykonany ze szkła, który służy w pracy w laboratorium do mieszania zawartości probówek czy zlewek.
bagietka
Zjawisko przejścia cząstki przez występującą barierę potencjału o wartości większej niż energia cząstki opisana przez mechanikę kwantową.
efekt tunelowy
Rozcieńczony roztwór tego nadtlenku nazywany jest wodą utlenioną, a 30% roztwór perhydrolem. Silny utleniacz redukujący się do gazowego tlenu. Podaj nazwę systematyczną tego nadtlenku.
nadtlenek wodoru
Słodszy izomer glukozy posiadający grupę ketonową zamiast aldehydowej. Występuje w owocach i miodzie, można go otrzymać w reakcji hydrolizy sacharozy.
fruktoza
Wskaźnik chemiczny o czerwonej barwie w pH powyżej 5,2 - poniżej tej wartości przyjmuje niebieskie zabarwienie. Nazwa tego indykatora składa się dwóch członów - pierwszy to nazwa koloru, a drugi to nazwa państwa na zachodnim wybrzeżu Afryki.
czerwień Kongo
Gaz o zapachu zgniłych jaj, powstający przy reakcjach gnilnych związków organicznych. Podaj nazwę systematyczną.
siarkowodór
Grupa cukrów posiadające w swojej budowie strukturalnej grupę aldehydową, przykładem jest glukoza.
aldoza
Grupa związków organicznych powstających z połączenia kwasu karboksylowego i alkoholu w obecności stężonego kwasu siarkowego (VI) oraz przy podwyższonej temperaturze.
estry
Skala która jest wynikiem następującego działania - ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia kationów wodoru/hydroksoniowych w roztworze.
skala pH
Jony o ujemnym ładunku, dążące do dodatnio naładowanej anody.
aniony
Reakcja łączenia się polimerów w jeden długi, składający się z setek/tysięcy polimerów długi łańcuch.
polimeryzacja
Nienasycony węglowodór, który można otrzymać w reakcji wody z węglikiem wapnia.
etyn
Pewien wodorowęglan w reakcji termicznej analizy rozkłada się na tlenek węgla (IV), amoniak i parę wodną. Co to za węglowodór? Podaj nazwę systematyczną.
wodorowęglan amonu
Sole kwasu tlenowego. Wszystkie bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, co ułatwia otrzymywanie takich związków jak nierozpuszczalne wodorotlenki (np. wodorotlenek srebra (I)). Niemetal w anionie występuje tam na piątym stopniu utlenienia, sam anion ma ładunek -.
azotany
Metal nie reagujący z kwasami nieutleniającymi, posiadający dodatni potencjał w szeregu elektrochemicznym. Jeden z dwóch metali o innej barwie niż srebrzystobiała. Wykorzystywany do produkcji kabli. Tworzy dwa tlenki - jeden o barwie białej, drugi o barwie brązowej i charakterze zasadowym, mimo że z wodą nie reaguje.
miedź
Tlenek niemetalu o masie molowej 30g/mol. Potocznie zwany jako gaz rozweselający lub "nitro". Podaj nazwę systematyczną.
tlenek azotu (I)
Wynalazca dynamitu, który w ten sposób chciał wspomóc pracą górników. Na jego nieszczęście wynalazek został wykorzystany w działaniach zbrojnych już podczas pierwszej wojny światowej. Od jego nazwiska pochodzi nazwa nagrody za osiągnięcia naukowe, literackie i pokojowe.
Alfred Nobel
Składnik czerwonych krwinek w naszym organizmie. Posiada w swojej budowie strukturalnej żelazo. Może się łączyć zarówno z tlenem jak i dwutlenkiem węgla.
hemoglobina
Żółty niemetal o wielu odmianach alotropowych. Systematyczne podgrzewanie tego pierwiastka prowadzi do przejść między poszczególnymi odmianami. Naturalna, krucha odmiana występuje w ośmioatomowych cząsteczkach.
siarka
Węglowodór o wiązaniu C=C między pierwszym i drugim atomem węgla. Zwyczajowa nazwa to propylen. Podaj nazwę systematyczną.
propen
Gaz o bardzo drażniącym zapachu, jego sole były składnikami tak zwanych soli trzeźwiących. Rozpuszcza się w wodzie tworząc związek barwiący fenoloftaleinę na malinowo. Podaj nazwę systematyczną.
amoniak
+1
Poziom 9
8 lip, 2019
Fajny quiz jestem lauretem z chemi 60/60 i zdobyłem 32 pkt. Tylko może zmień bo jak chciałem wpisać tlenek węgla to mi wskoczył tlen