Statystyki dla Test z chemii - poziom podstawowy i rozszerzony

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 308 razy
  • Średni wynik to 20 z 53

Statystyki odpowiedzi

TreśćOdpowiedź% Poprawnych
Pierwiastek chemiczny, który zawiera trzy izotopy - dominujący, bezneutronowy prot, tworzący wodę ciężką deuter i występujący w śladowych ilościach, promieniotwórczy tryt.wodór
88%
Najlżejszy metal w układzie okresowym, tworzy dobrze rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek, posiada liczbę atomową równą 3.lit
72%
Bezbarwny gaz występujący w dwuatomowych cząsteczkach. W laboratorium dzisiaj otrzymywany z rozkładu termicznego manganianu (VII) potasu ze względu na niską toksyczność powstających produktów. Podtrzymuje spalanie, jednak jest niepalny. Podaj jego nazwę.tlen
72%
Drugi pierwiastek który powstał po wielkim wybuchu wewnątrz gwiazd. Na początku został odkryty podczas obserwacji i badań Słońca, następnie odkryty w ziemskiej atmosferze. Jeden z gazów szlachetnych.hel
65%
Zwany potocznie kwasem masłowym, o zapachu jełczejącego masła kwas organiczny. Podaj nazwę systematycznąkwas butanowy
61%
W biochemii nazywane lipidami, grupa estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, najskuteczniej dostarczają energię ludzkiemu organizmowi.tłuszcze
59%
Żółty niemetal o wielu odmianach alotropowych. Systematyczne podgrzewanie tego pierwiastka prowadzi do przejść między poszczególnymi odmianami. Naturalna, krucha odmiana występuje w ośmioatomowych cząsteczkach.siarka
57%
Wynalazca dynamitu, który w ten sposób chciał wspomóc pracą górników. Na jego nieszczęście wynalazek został wykorzystany w działaniach zbrojnych już podczas pierwszej wojny światowej. Od jego nazwiska pochodzi nazwa nagrody za osiągnięcia naukowe, literackie i pokojowe.Alfred Nobel
53%
Metal nie reagujący z kwasami nieutleniającymi, posiadający dodatni potencjał w szeregu elektrochemicznym. Jeden z dwóch metali o innej barwie niż srebrzystobiała. Wykorzystywany do produkcji kabli. Tworzy dwa tlenki - jeden o barwie białej, drugi o barwie brązowej i charakterze zasadowym, mimo że z wodą nie reaguje.miedź
53%
Pierwiastek najczęściej występujący jako czerwony proszek, jednak posiada również odmianę alotropową białą i fioletową. Składnik kwasu, który wchodzi w skład napojów typu cola. Podaj jego nazwę.fosfor
52%
Odmiana alotropowa węgla o hybrydyzacji sp2. Ciemnoszara barwa, łamliwość, wykorzystywany jako składnik elektrod i wkładów do ołówków.grafit
52%
Indykator chemiczny o barwie w pH=7 pomarańczowej. Przy niższej wartości pH kolor zmienia się ku czerwieni, przy wyższej wartości pH pomarańczowa barwa przechodzi w żółć.oranż metylowy
50%
Urojenia są obecne w obliczeniach związanych z chemią kwantową. Jakim symbolem oznacza się √-1 (pierwiastek z minus jeden)?i
48%
Składnik czerwonych krwinek w naszym organizmie. Posiada w swojej budowie strukturalnej żelazo. Może się łączyć zarówno z tlenem jak i dwutlenkiem węgla.hemoglobina
47%
Rozcieńczony roztwór jodu w alkoholu etylowym o brunatnej barwie, wykorzystywany przy skaleczeniach oraz do wykrywania skrobii.jodyna
47%
Słodszy izomer glukozy posiadający grupę ketonową zamiast aldehydowej. Występuje w owocach i miodzie, można go otrzymać w reakcji hydrolizy sacharozy.fruktoza
46%
Rozcieńczony roztwór tego nadtlenku nazywany jest wodą utlenioną, a 30% roztwór perhydrolem. Silny utleniacz redukujący się do gazowego tlenu. Podaj nazwę systematyczną tego nadtlenku.nadtlenek wodoru
46%
Odmiana alotropowa tlenu, której związki chemiczne z metalami występują jedynie w barwie ciemnoczerwonej. O wiele bardziej reaktywny od dwuatomowego tlenu. Podaj nazwę systematyczną.ozon
45%
Jony o ujemnym ładunku, dążące do dodatnio naładowanej anody.aniony
43%
Jaką hybrydyzację posiada atom węgla w cząsteczce metanu (CH4)?sp3
43%
Jedyny niemetal występujący w temperaturze pokojowej w ciekłym stanie skupienia o czerwonobrunatnej barwie, jego roztwór służy do wykrywania nienasyconych związków organicznych.brom
42%
Reakcja łączenia się polimerów w jeden długi, składający się z setek/tysięcy polimerów długi łańcuch.polimeryzacja
42%
Popularna krzemionka, składnik szkła wodnego, nierozpuszczalny w wodzie tlenek kwasowy, którego kwas również jest nierozpuszczalny w wodzie. Podaj wzór sumaryczny.SiO2
42%
Pręcik wykonany ze szkła, który służy w pracy w laboratorium do mieszania zawartości probówek czy zlewek.bagietka
41%
Mocny kwas nieorganiczny, nieutleniający. Powstaje w wyniku rozpuszczenia gazu w wodzie. Produkowany poprzez reakcję kwasu siarkowego (VI) z chlorkiem sodu, stąd jej nazwa zwyczajowa. Podaj nazwę systematyczną.kwas chlorowodorowy
41%
Węglowodór o wiązaniu C=C między pierwszym i drugim atomem węgla. Zwyczajowa nazwa to propylen. Podaj nazwę systematyczną.propen
41%
Próba polegająca na wykazaniu właściwości redukujących glukozy i innych związków z grupą aldehydową CHO-. Na końcu ciągów reakcji powstaje nalot z czystego srebra. Potocznie zwana "próbą lustra srebrnego".próba Tollensa
40%
Gaz o zapachu zgniłych jaj, powstający przy reakcjach gnilnych związków organicznych. Podaj nazwę systematyczną.siarkowodór
40%
Gaz o masie molowej równej 28 g/mol. Trwale łączy się z hemoglobiną, doprowadzając do niedokrwienia organizmu i w konsekwencji śmierci. Powstaje w trakcie spalania substancji organicznych. Podaj nazwę systematyczną.tlenek węgla (II)
39%
Grupa związków organicznych powstających z połączenia kwasu karboksylowego i alkoholu w obecności stężonego kwasu siarkowego (VI) oraz przy podwyższonej temperaturze.estry
38%
Sposób na rozdzielenie substancji polegający na zmniejszeniu temperatury układu, przez co jeden ze składników wytrąca się z rozpuszczalnika w formie kryształów tworząc roztwór przesycony.krystalizacja
37%
Nienasycony węglowodór, który można otrzymać w reakcji wody z węglikiem wapnia.etyn
36%
Przybliżona liczba atomów/cząsteczek/jonów w jednym molu tej cząstki wynosi 6,02x10^23. Jest to liczba...Avogadro
35%
Jaki wzór sumaryczny ma grupa nitrowa?NO2
35%
Zjawisko reaktywności metalu/tlenku metalu/wodorotlenku metalu zarówno z kwasami jak i z zasadami to...amfoteryczność
34%
Najprostsza amina w szeregu homologicznym o zapachu gnijących ryb. Podaj nazwę systematyczną.metyloamina
31%
Tlenek niemetalu o masie molowej 30g/mol. Potocznie zwany jako gaz rozweselający lub "nitro". Podaj nazwę systematyczną.tlenek azotu (I)
31%
Gaz o bardzo drażniącym zapachu, jego sole były składnikami tak zwanych soli trzeźwiących. Rozpuszcza się w wodzie tworząc związek barwiący fenoloftaleinę na malinowo. Podaj nazwę systematyczną.amoniak
29%
Skala która jest wynikiem następującego działania - ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia kationów wodoru/hydroksoniowych w roztworze.skala pH
27%
Kwas azotowy (V) potrafi reagować nawet z metalami o dodatnim potencjale w szeregu elektrochemicznym takimi jak miedź, złoto, czy srebro. Reakcjom z tymi metalami towarzyszy ulatnianie się gazu, który w budowie posiada ten sam pierwiastek, który znajduje się w anionie tego kwasu, ale na niższym stopniu utlenienia. Korzystając z informacji powyżej, jakim kwasem jest kwas azotowy (V)?utleniającym
27%
Potocznie zwany toluenem, jeden z ważniejszych rozpuszczalników organicznych. Pochodna benzenu. Podaj jego nazwę systematyczną.metylobenzen
26%
Cząstka o masie niemal takiej samej jak elektron, jednak o dodatnim ładunku.pozyton
22%
Wskaźnik chemiczny o czerwonej barwie w pH powyżej 5,2 - poniżej tej wartości przyjmuje niebieskie zabarwienie. Nazwa tego indykatora składa się dwóch członów - pierwszy to nazwa koloru, a drugi to nazwa państwa na zachodnim wybrzeżu Afryki.czerwień Kongo
19%
Związek chemiczny potocznie zwany "złotem głupców", ze względu na swoje złotawe zabarwienie. Przez geochemików minerał jest nazywany pirytem. Podaj nazwę systematyczną.siarczek żelaza (II)
19%
Nasycony węglowodór aromatyczny o sześciu atomach węgla i 12 atomach wodoru jako podstawniki. Wzór strukturalny "na płasko" tego związku wygląda jak sześciokąt foremny, w rzeczywistości ze względu na występujące siły w węglowodorze przyjmuje konformację krzesłową. Podaj nazwę systematyczną tego węglowodoru aromatycznego.cykloheksan
18%
Związek, który powstaje w wyniku ciągów reakcji z utleniania alkoholu etylowego w ludzkim organizmie. Winowajca popularnego kaca. Podaj pełną, poprawną nazwę systematyczną związku.etanal
16%
Występuje w przyrodzie jako minerał o nazwie korund. Posiada niezwykłą twardość, nadal mniejszą od diamentu. Jest tlenkiem metalu, który jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie jako składnik wielu innych minerałów. Podaj nazwę systematyczną.tlenek glinu
16%
Grupa cukrów posiadające w swojej budowie strukturalnej grupę aldehydową, przykładem jest glukoza.aldoza
15%
Sole kwasu tlenowego. Wszystkie bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, co ułatwia otrzymywanie takich związków jak nierozpuszczalne wodorotlenki (np. wodorotlenek srebra (I)). Niemetal w anionie występuje tam na piątym stopniu utlenienia, sam anion ma ładunek -.azotany
15%
Zjawisko posiadania przez konkretny atom węgla czterech różnych podstawników w chemii organicznej.chiralność
13%
Pewien wodorowęglan w reakcji termicznej analizy rozkłada się na tlenek węgla (IV), amoniak i parę wodną. Co to za węglowodór? Podaj nazwę systematyczną.wodorowęglan amonu
11%
Typ izomerii przestrzennej polegający na ustawieniu podstawników przy atomie węgla tak, aby były one skierowane w różnych kierunkach. (Pełna odpowiedź to - 'Izomeria ...')izomeria trans
7%
Zjawisko przejścia cząstki przez występującą barierę potencjału o wartości większej niż energia cząstki opisana przez mechanikę kwantową.efekt tunelowy
3%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu