China Capital Cities

Can you name the capital city for each Province, Municipality, Autonomous region and Special administrative region for China.
Quiz by ed500
Rate:
Last updated: July 27, 2013
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJuly 27, 2013
Times taken1,295
Average score72.7%
Rating4.83
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 33 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Beijing
Beijing
Tianjin
Tianjin
Shanghai
Shanghai
Chongqing
Chongqing
Hebei
Shijiazhuang
Shanxi
Taiyuan
Inner Mongolia
Hohhot
Liaoning
Shenyang
Jilin
Changchun
Heilongjiang
Harbin
Jiangsu
Nanjing
Zhejiang
Hangzhou
Anhui
Hefei
Fujian
Fuzhou
Jiangxi
Nanchang
Shandong
Jinan
Henan
Zhengzhou
Hint
Answer
Hubei
Wuhan
Hunan
Changsha
Guangdong
Guangzhou
Guangxi
Nanning
Hainan
Haikou
Sichuan
Chengdu
Guizhou
Guiyang
Yunnan
Kunming
Tibet
Lhasa
Shaanxi
Xi'an
Gansu
Lanzhou
Qinghai
Xining
Ningxia
Yinchuan
Xinjiang
Urumqi
Hong Kong
Hong Kong
Macau
Macau
3 Comments
+1
Level 26
Oct 10, 2020
The capital of Hong Kong is Wan Chai according to Wikipedia
+2
Level 56
Mar 29, 2022
That's where the government offices are located.

It's like saying that the capital of Paris is the Hotel de Ville, or the Capital of Washington DC is the White House

+1
Level 16
Dec 9, 2023
I will learn this Before my Geography exam