thumbnail

Nước Của Thế Giới

Làm thế nào nhiều nước bạn có thể đặt tên? Khi bạn trả lời, bản đồ sẽ được điền vào.
Câu trả lời bằng tiếng Việt, câu trả lời Trung-Việt cũng được cho phép
Quiz by Jerry928
Rate:
Last updated: December 24, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedNovember 30, 2015
Times taken223
Average score18.9%
Report this quizReport
15:00
Nhập tên của đất nước ở đây
0
 / 196 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
 
Châu Âu
Ai-xơ-len
An-ba-ni
An-đô-ra
Áo
Ba Lan
Bê-la-rút
Bỉ
Bồ-đào-nha
Bô-xni-a và
Héc-xê-gô-vi-na
Bun-ga-ri
Cô-xô-vô
Crô-a-ti-a
Ðan Mạch
Ðức
E-xtô-ni-a
Hà Lan
Hung-ga-ri
Hy Lap
Ireland
Lát-vi-a
Liechtenstein
Lít-va
Lúc-xăm-bua
Ma-xê-đô-ni-a
Man-ta
Moldova
Monaco
Montenegro
Na uy
Nga
Phần Lan
Pháp
Rumani
San Marino
Séc
Serbia
Slovenia
Tây Ban Nha
Thành Vatican
Thụy Điển
Thụỵ Sĩ
U-crai-na
Vương quốc Anh
Xlô-va-ki-a
Ý
Châu Á
Ả Rập Saudi
A-déc-bai-gian
Ác-mê-ni-a
Ấn Ðộ
Áp-ga-ni-xtan
Ba-ranh
Bãng-la-ðét
Bru-nây
Bu-tan
Ca-dắc-xtan
Ca-ta
Các Tiểu Vương quốc
Ả Rập Thống nhất
Cam-pu-chi-a
Cô-oét
Cư-rơ-gư-dơ-xtan
Ðài Loan
Đông Ti-mo
Gioóc-đa-ni
Gruzia
Hàn Quốc
I-ran
I-rắc
I-xra-en
In-ðô-nê-xi-a
Lào
Li-băng
Ma-lai-xi-a
Man-đi-vơ
Mi-an-ma
Mông Cổ
Nê-pan
Nhật Bản
Ô-man
Pa-ki-xtan
Phi-líp-pin
Síp
Ta-gi-ki-xtan
Thái Lan
Thổ-nhĩ-kỳ
Triều Tiên
Trung Quốc
Tuốc-mê-ni-xtan
U-dõ-bê-ki-xtan
Việt Nam
Xi-ri-lan-ca
Xi-ry
Xinh-ga-po
Y-ê-men
Châu Phi
Ai-cập
An-giê-ri
Âng-gô-la
Bê-nanh
Bờ Biển Ngà
Bốt-xoa-na
Bu-run-đi
Buốc-ki-na-pha-xô
Cameroon
Cáp Ve
Cô-mo
Cộng hoà Công gô
Cộng hoà dân
chủ Công gô
Cộng hoà Trung Phi
Dăm-bi-a
Ghi-nê Xích Đạo
Gi-bu-ti
Ê-ri-tơ-rê-a
Ê-ti-ô-pi-a
Ga-bông
Ga-na
Gambia
Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao
Kenya
Lesotho
Li-bi
Liberia
Ma-la-uy
Ma Rốc
Madagascar
Mali
Mauritius
Mô-ri-ta-ni
Mozambique
Nam-phi
Nam Xu-đăng
Namibia
Niger
Nigeria
Ru-an-đa
Sát
Sénégal
Somalia
Tan-da-ni-a
Togo
Tunisia
Uganda
Xao Tô-mê và
Prin-xi-pê
Xây-sen
Xi-ê-ra Lê-ôn
Xoa-di-len
Xu-đăng
Zimbabwe
Bắc Mỹ
An-ti-goa và Bác-bu-đa
Ba-ha-mát
Ba Nà Mã
Bác-ba-đốt
Bê-li-xê
Ca-na-đa
Cộng hoà Đô-mi-ni-ca-na
Costa Rica
Cu-ba
Dominica
En Xan-va-đo
Gia-mai-ca
Grê-na-đa
Guatemala
Ha-i-ti
Hoa Kỳ
Honduras
Mê-hi-cô
Nicaragua
Saint Kitts và Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent và
Grenadines
Trinidad và Tobago
Nam Mỹ
Ác-hen-ti-na
Bô-li-vi-a
Bra-xin
Chi-lê
Cô-lôm-bi-a
Ê-cu-a-đo
Guy-a-na
Paraguay
Peru
Uruguay
Vê-nê-xu-ê-la
Xu-ri-nam
 
Châu Đại Dương
Kiribati
Liên bang
Nauru
Niu Di-lân
Ôx-trây-li-a
Palau
Pa-pua Niu Ghi-nê
Quần đảo Marshall
Quần đảo Phi-gi
Quần đảo Solomon
Samoa
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
+2
Level 84
Oct 30, 2018
A few things I noticed: Check the diacritic on "Hoa Kỳ". Check "đ" on "Ca-na-đa". For Switzerland the dot should be below the "u" like "Thụy Sĩ". Also your translation for "type-in" is more like "kind-in" than "write-in".
+2
Level 77
Oct 30, 2018
Thanks, I appreciate your help here.
+1
Level 56
Jun 8, 2020
If you click "Add and delete cells" and then click "SVG map", then you can translate "Show Missing Countries" and Hide Missing Countries".
+1
Level 77
Dec 24, 2022
Great, thanks. Quiz updated.
+1
Level 24
Jun 12, 2020
this is very amazing

điều này rất tuyệt vời

+1
Level 56
May 8, 2023
Nobody: Italy: Y