thumbnail

Största städerna i Sverige

Kan du nämna de 15 mest tätbefolkade stadsområden i Sverige?
Enligt Statistiska Centralbyrån för år 2010
Ett stadsområde , eller tätort, definieras som en kontinuerlig tättbebyggt område med ett maximalt avstånd på 200 meter mellan bostäder
Engelsk författare: DerMan4
Quiz by TenThousand
Rate:
Last updated: March 8, 2021
You have not attempted this quiz yet.
First submittedNovember 17, 2016
Times taken89
Average score73,3%
Report this quizReport
3:00
Skriv svara här
0
 / 15 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
befolkning
stad
1 372 565
Stockholm
549 839
Göteborg
280 415
Malmö
140 454
Uppsala
110 877
Västerås
107 038
Örebro
104 232
Linköping
97 122
Helsingborg
befolkning
stad
89 396
Jönköping
87 247
Norrköping
82 800
Lund
79 594
Umeå
71 000
Gävle
66 273
Borås
64 679
Eskilstuna
No comments yet