Statistiques concernant Villes de Chine (avec de l'aide)

Cliquez ici pour prendre le quiz!

Statistiques générales

  • Ce quiz a été pris 174 fois
  • Le résultat moyen est 44 sur 100

Statistiques - réponses

pop
million
ville% Correct
21,10Pé{kin}
96%
30,90Shang{hai}
89%
1,55Zhu{hai}
89%
2,68Chang{zhou}
83%
3,93Fu{zhou}
83%
47,70Guang{zhou}
83%
8,30Hang{zhou}
83%
2,80Hui{zhou}
83%
1,04Jin{zhou}
83%
2,85Lan{zhou}
83%
1,92Liu{zhou}
83%
2,08Tai{zhou}
83%
1,02Wan{zhou}
83%
5,90Wen{zhou}
83%
2,55Xu{zhou}
83%
1,78Yang{zhou}
83%
4,68Zheng{zhou}
83%
1,09Zhu{zhou}
83%
1,03Bao{ji}
81%
7,25Hong {Kong}
81%
1,88Huai'{an}
80%
1,23Tai'{an}
80%
8,00Wu{han}
80%
6,65Xi{'an}
80%
11,40Tian{jin}
79%
3,63Ürüm{qi}
72%
10,00Xia{men}
72%
9,60Cheng{du}
66%
7,05Chong{qing}
61%
1,56Da{qing}
61%
1,08Ben{xi}
58%
2,10Ci{xi}
58%
3,28Wu{xi}
58%
5,15Har{bin}
52%
1,76Huai{nan}
51%
3,95Ji{nan}
51%
4,45Chang{sha}
50%
2,88Gui{yang}
46%
1,71Hang{yang}
46%
1,96Luo{yang}
46%
1,17Mian{yang}
46%
6,85Nan{jing}
46%
1,02Nan{yang}
46%
7,65Shen{yang}
46%
1,56Xiang{yang}
46%
5,70Qing{dao}
43%
1,11Qinhuang{dao}
43%
3,95Kun{ming}
41%
1,09Mao{ming}
41%
4,50Da{lian}
39%
1,20Gui{lin}
37%
1,51Ji{lin}
37%
2,15Bao{tou}
34%
7,95Shan{tou}
34%
2,50An{shan}
33%
4,55He{fei}
33%
1,13Ma'an{shan}
33%
3,68Nan{chang}
33%
2,45Tang{shan}
33%
1,15Yi{chang}
33%
3,20Nan{ning}
30%
1,31Wu{hu}
30%
1,33Xi{ning}
30%
1,72Lin{yi}
28%
3,35Ning{bo}
28%
3,33Zi{bo}
28%
1,13Zun{yi}
28%
3,70Chang{chun}
25%
1,15Qing{yuan}
22%
4,20Tai{yuan}
22%
3,85Shijia{zhuang}
21%
1,12Chang{shu}
20%
1,31Xing{tai}
20%
2,10Yan{tai}
20%
1,32Huai{bei}
19%
1,36Han{dan}
18%
2,68Jiang{yin}
18%
1,34Xiang{tan}
18%
1,52Da{tong}
17%
1,95Nan{tong}
17%
1,57Yi{wu}
17%
1,06Qiqi{har}
16%
1,25Yan{cheng}
16%
1,16Zhan{jiang}
16%
1,06Zhen{jiang}
16%
1,61Bao{ding}
15%
1,78Hoh{hot}
15%
1,08Lianyun{gang}
15%
1,04Nan{chong}
15%
1,80Hai{kou}
14%
1,36Pu{tian}
14%
1,60Wei{fang}
14%
1,19Zhangjia{kou}
14%
1,30Xin{xiang}
13%
1,03Chi{feng}
12%
1,05Kai{feng}
12%
1,16Beng{bu}
9%
1,53Yin{chuan}
9%
1,37Jiao{zuo}
7%
1,06Ri{zhao}
5%

Distribution des résultats

Percentile par nombre de réponses

% des personnes avec chaque résultat

Votre développement - résultats

Vous n’avez pas pris ce quiz