Users Similar to Rank 1981

These are the users within 10 ranks of rank 1981
RankUser#Times Taken
1971TheGiantCookie1012,164
1972anubis10123012,154
1973Lucaswlo262340012,148
1974JinxedJimi206012,145
1975Najsak1012,144
1976matthias14433012,143
1977remixer231012,138
1978DASquarePeg9112,135
1979Ace2alf26012,127
1980mellowWriter70326012,112
1981Rodzyne18012,105
1982nikki771271012,102
1983mikeh288718012,092
1984ballet4evr4012,085
1985Yasu16012,073
1986Dyma23012,069
1987LucaR013012,031
1988icanogar2112,028
1988doniq17012,028
1990typicaluser15012,008
1991Funkyjammy9936012,005